Úžas vzbuzující dílo.

recenze

Nová země – Objevte v sobě smysl života (2005) / Lens
Úžas vzbuzující dílo.
Recenze knihy Nová země.
S hrdostí a sebedůvěrou sobě vlastní (škála mého vědomí se pohybuje okolo 200 bodů) posuzuji dílo člověka, jehož vědomí je pravděpodobně okolo 600 bodů a nemám jiné slovo pro toto dílo, než Úžas.
Kniha je 300 stránkovým návodem k životu probuzeného vědomí Eckharta Tolleho, osvíceného člověka. Osvětluje lidskému rozumu současného člověka cestu, po níž je třeba s bezmeznou důvěrou v srdci a nekonečnou sebedůvěrou kráčet.
Např. v kap. 5 - Emoční tělo, jež mě velmi zaujala, autor uvádí asi toto:
Pochopením funkce emočního těla se osvobodíte od všech konfliktů včetně své potřeby kritizovat, protože oslabíte vnitřní pocity bolesti a negativity.
Vy nejste obsahem svého života, říká, jste potenciálem nekonečných možností svého života, jste vnitřním otevřeným prostorem vědomí, jste esencí unikátních osobních vlastností - jakýmsi vzorcem; jste rovnicí života s nekonečným počtem řešení.
E.T. je fascinující ''pohádkář '' – říká také např.: 'Osobnost je schopna napojit se na vyšší řád, když pochopí, že není jen svým viděným životem a pozná, že je v ní vnitřní hloubka, která nemůže být nikým z lidí poznána.' A také říká: 'Přijímejte, co se děje; to je tím poselstvím.' A odpovědí vám bude vnitřní soulad vašich činů s přítomným okamžikem, protože ty budou podporovány inteligencí života samotného, 'vesmírnou inteligencí ', a vy získáte s lehkostí tvůrčí schopnosti, které vyvolají hojnost, radost a blaho ve vašich životech, tedy prožívání nekončícího štěstí člověka-tvůrce. Objevíte tak pravý smysl svého života.
Život se vám stane pohádkou, o jejíž příbězích jste ani netušili, natož abyste si je dokázali představit. Ocitnete se v nové zemi, nad níž se klene nové nebe, totiž vaše probuzené vědomí, a spolu s ním pochopíte, že už žijete v ráji, o němž tak tajuplně hovoří bible svými slovy o ''posledním soudu''. Když poznáte pana E.T. osobně, uvidíte, že jeho radost a blaženost jsou nekonečné.
Nelze plně pochopit lidským rozumem slova osvíceného člověka, (např. ' Rozdávej hojně, co dosud sám nemáš a po čem toužíš ', protože rozum v takovém jednání spatřuje jen zesílení nedostatku. jen odsávání zbylé energie člověka. Rozum radí, dávat jen to, co mi neubývá, dávat to, čeho sám mám nadbytek, a co tedy dávám s pravou radostí. Rozum nedoporučuje dávat z pozice nedostatku.
Žijeme dnes na zemi v pekle a dobré příběhy proto považujeme za báje a pověsti, v lepším případě za pohádkové příběhy a ty nás netáhnou k napodobování. O nich v lepším případě jen sníme.
Proto se většina lidí produchovní až když zažívá své vlastní vnitřní peklo a vzdá se lpění na svém životě, a probouzí se až s prožívanou krizí. Ale probuzený ví, že to není jediná cesta.
Cestu klidu, míru a vnitřního přijetí vlastního života formou vlastních rozhodnutí s důvěrou v přátelské, inteligentní a milující síly v nás, nabízí E.T. Ukazuje cestu, po níž jdeš-li, tvůj život se prosvítí a prozáří. Žít s láskyplným duchem v srdci je životem v ráji.
Kniha je návodem k životu probuzeného vědomí osvíceného člověka Ekharta Tolleho. Osvětluje lidskému rozumu současného člověka cestu, po níž je třeba se s nekončící, laskavou sebedůvěrou a bezmeznou důvěrou v srdci vydat.

Komentáře (0)

kniha Nová země – Objevte v sobě smysl života recenze