Tok příběhů, volná synopse

recenze

Proměny (1998) 5 z 5 / józi.odkudkam
Proměny

I. Čtvero věků; „civilizce je vinou nám, hříchem přírodě“ - Laokón; „Vlkem jsi, vlkem si i odívej....Nevol voly, neštvi Bohy.“ - Potopa; „Kup prut“ - Deukalión a Pyrrha;„Poslouchej a zkoušej nové, jeden nikdy neví; jen probůh neseď“ - Drak Pýthón; „tisíc šípů lepší jednoho.“ - Appolón a Dafné; „Přes "nic nebude" ani Bůh nejede.“ - Iuppiter a Ió; „Lež pánů je sémě spleti, nevinným utrpení“ - Sýrinx a Pan; „dech muže tělem ženy hudbou zove se“ - Íino bloudění; „Nepokoj je bloud.“ - Epafos a Faëthón; „Nepyšni se čím, o co ses nezasloužil.“

II. Faëthón; „Potopa naruby + na oheň ohněm“ - Héliovny, Kyknos, Žal Héliúv; „Žalem nehal se cel, dej slunci vyjít zas, sic rmut sváže tě zvykem.“ - Iuppiter a Kallistó;„Kol křivdy staré báň se točí“ - Havran, vrána a sova+Apollón a Korónis; „Nesděluj dychtivě zprávy zlé“ - Ókyrhoé;„Ať dobrým, či zlým jsi, s trestem vpřed raděj se smiř.“ - Battos;„Drž slovo.“ - Mercurius a Hersé+Závist a Aglaura;„Jedno shnilé jablko...“ - Iuppiter a Európa;„Když ptáčka lapají...“

III. Kadmos;„Kolotoč na kolotoči kolotočů.“ - Aktaión; „Na druhém konci hole“ - Iuppiter a Selemé;„Přání své nesměňuj za cizí.“ - Teirésiás; „slepé oko vidí za roh“ - Narkissos a Echó;„Ni jen pro sebe, ni jen pro druhé, žitím není.“ - Pentheus a Bakchos; „Potěcha mocnější meče.“ - Tyrrhénští plavci;„S poctivostí orgií dojdeš.“ - Pentheův trest; „V hodu je krutosti kvas.“

IV. Minyovny; „Je čas práce a je čas odpočinku.“ - Pýramos a Thisbé; „Ráno moudřejší večera.“ - Venuše a Mars; „Dočasné“ - Hélois a Luekothoé + Klytié; „Nevina jak dým k nebi se má, její opak kořeny v zemi vězí.“ - Salmakis a Hermafrodítos; „Tíhou muži změkčilost“ - Trest Minyoven; „Ať dnem je, co dni patří.“ - Ínó+Podsvětí; „Nenávist sobě lze být životem, nemajíc už ni objektu, i za hrob jde dál.“ - Lítice; „Duševní nemoc; toť jed, otrava, léčit se dá?“ - Athamás a Ínó+Družky Íniny+Kadmos a Harmonia; „Šílenství, nejistá má ústí.“ - Perseus a Atlás; „Kdo strachem se obrní, zkamení.“ - Perseus a Andromeda+Korály+Perseus a Medúsa; „Odvaha křídla má.“

V. Perseův boj s Fíneem; „Sicilská svatba hadr.“ - Perseus doma; „Nové koště dobře mete.“ - Múzy a Pégasův pramen+Pyréneus; „Můzy snad bránit lze, ni se jich zmocnit, ni napodobit.“ - Tyfóeus+Trest Tyfóeův; „ Na hrubý pytel, hrubá záplata.“ - Dis a Prosperina; „I smrti je samota dlouhá.“ - Kyané; „Řeka slzí.“ - Ceres a ještěrka+Ceres a Arethúsa; „V zmatku jen zmatek kol víříš, nehledej, ty k počátku s klidem obrať svůj zrak.“ - Askalafos; „semínko zhouby“ - Sirény; „tažné znamení“ - Rozhodnutí Iovovo; „Léto shledání a radosti, zima rozluky a čekání.“ - Osud Arethúsin+Triptolemos a Lynkos+Trest Píeroven; „V odměnu živlem, v trest zvířetem.“

VI. Arachné+Trest Arachnin; „Urozenost platí.“ - Koberec Athénin a Arachnin; „Příběh tkanivem je světa.“ - Niobé; „Raděj ztrať tvář, než ve vzdoru pyšném vše.“ - Lyčané proměnění v žáby; „žába na prameni...“ - Marsyas; „z utrpení řeka“ - Pelops; „z drobečků krajíc“ - Tereus, Prokné a Filoména; „šílenství troúhleník“ - Boreás a Óreithyia; „Když to nejde po dobrém...“

VII. Iásón a Médeia+Omlazení Aisonovo+trest Peliův; „Krutost, posedlosti slepý oř. Něco za něco.“ - Útěk Médein; „Sejde z očí, sejde z mysli.“ - Théseus - „Znamení měj.“ - Válka s Mínóem; „košile bližší než kabát“ - Mor na Aigíně; „Zkáza na dosah, pořádky boří.“ - Myrmidonové; „Doufání, řešení zahání X Naděj nevzdávej“ - Kefalos a Prokris+Nešťastné kopí; „Sebenaplňující se pochyby - Nedůvěra plodí nedůvěru.“ - Liška a pes; „Shodně rychlé na místě stojí.“

VIII. Skylla a Mínós; „Chtění, matkou je zoufalých zdůvodnění.“ - Théseus a Ariadné; „Hleď být užitečný.“ - Daidalos a Íkaros; „Nestav raketu z vosku.“ - Perdíx; „Chytří nechodí po cimbuří.“ - Kalydónský lov; „Úctu strachem (ne?)nahradíš/Kdo uteče, vyhraje.“ - Meleagros a Atalanté; „Kořisti zisk, jen předzvěstí bojů dalších je.“ - Smrt Meleagrova; (2 bratři = 1 syn) - Melagrovy sestry; „plačky“ - Théseus a Achelóa; „Ne/věř řece.“ - Filemón a Baucis; „Chudoba nic na cti netratí.“ - Próteus; Chameleonoid - Erysichhón + Hlad + Mnéstra; „Nenasytnost jen skromností se zasytí.“

IX. Achelóos a Héraklés + Nessos Deianeira; „Svaly jsou svaly.“ - Hérakleova smrt; „Krev jde s darem.“ - Lichás; „Posel vše odskáče.“ - Hérakleova apotheósa; „očista ohněm“ - Alkoméné a Iolé; „porodní bolesti“ - Galanthis; „Křepkost překvapí.“ - Dryopé a Lótis; „Neznalost neomlouvá.“ - Omládlý Ioláos; „Kdo poroučí osudu?“ - Byblis a Kaunos; „Definitivní je moc písma.“ - Ífis; „sen, toť brána bohů“

X. Orfeus a Euridiké + Sustrast stromů + Cypřiš; „Kdo v tmu se ohlíží, světlo mu uniká.“ - Ganymédés; „příběhů spřádání, smutky zahání“ - Hyakinthos; „nářek v kvítí“ - Roháči + Própoitovny; „Kdo s čím zachází, s tím i schází.“ - Pygmalión; „golemka“ - Myrrha Kinyrás; „v klopě svatební, tobě za trest k poučení“ - Adónis a Venuše; „Touží touha?“ - Atalanté a Hippomenés; „Nepodceňuj ženě důležitost cetek.“ - Adónidova smrt; „Jsi jen tak silný, jak jsi silný.“

XI. Orfeova smrt; „Zpěv přehluš, když chceš umlčet jej.“ - Trest bakchantek; „Stojíc jen šumí.“ - Král Midás; „Znej své místo.“ - Láomedón a Hésioné; „Slibem křivým, co vymůžes si, nemá trvání.“ - Péleus a Thétis; „živý štít/ Z pod sta masek jenda stále žena.“ - Péleus a Kéyx + Psamathin vlk; „opratě minulosti“ - Daidalión a Chioné; 0äšelem a dravců divá je krev“ - Kéýx a Alkyoné + Bouře na moři + Sen Alkyonin; „Nač k věštci, když věštbu už doma máš, ji žiješ tak jak tak, a ať víš, či nevíš, ji nezměníš.“ - Říše snů; „zakázková továrna pravd“ - Aisakos; „smrt někdy lepší odměny nechtěné“

XII. Had v Aulidě; „římská schizofrenie“ - Ifigéneia; „Ochota se počítá.“ - Pověst; „C.I.A.“ - Kyknos; „Pěstí zeď neprorazíš, musíš na ní vyzrát hlavou.“ - Kaineus; „ženský úděl“ - Boj Lapithů s Kentaury; „Msta plodí mstu.“ - Smrt Kaineova; „když ne ostřím, tak tíhou“ - Periklymenos; „společná nenávist, elixír přátelství“ - Smrt Achilleova; „Pád obra, toť otřesy příští.“

XIII. Aiás a Odysseus; „luxusně úlisný Ulixes“ - Smrt Aiantova; „zraněná pýcha/Aianotvská jednohubka“ - Pád Tróje; „Trpělivost růže přináší.“ - Hekabé a Polyxené; „Neplať dopředu.“ - Hekabé a Polyméstór; „I na pohár sebehlubší čeká kapka poslední.“ - Ptáci Memnonovi; „Nevraživost neumírá.“ - Aeneas a Anios + Dcery Óríónovy; „fénix“ - Aniovy dcery; „Chlouba tvá, kořistí v oku jiném snadno se zdá.“ - Aeneova plavba; Ústa i slechy příroda má.“ - Galateia a Polyfémos + Ákis + Glaukos a Skylla; „Touha přikazuje, ne jí je přikazováno.“

XIV. Kirké a Skylla; „Kdo štěká jen, odhání, sám nakonec zkamení.“ - Opičí ostrovy; „Kde není řeči, tam není domluvy.“ - Aeneas u Sibylly + Achaimenidés u Polyféma; „Zdatnosti každá cesta je schůdná.“ - Čarodějaka Kirké; „Trpělivá opatrnost nudná je, sic bezpečná však.“ - Picus a Kanenta; „Když ne já, tak nikdo.“ - Druhové Diomédovi; „Vždy může být hůř./Měj k ruce vždy dobrou výmluvu.“ - Pastýř apulský; „Burana po plodu poznáš.“ - Lodi Aeneovy; „Dřevo má paměť.“ - Volavka; „Již vedou jen válku o vítezství, že stydí se válčení nechat, válčí se dále.“ - Aeneova apotheósa; „Provraždit se do nebe.“ - Pomona a Vertumnus; „Réva a jilm jak žena k muži se má.“ - Ífis a Anaxareté; „Cukr a bič, dobrovolnost vnutí ti.“ - Víly ianovy; „Paktu předpokladem je pat.“ - Romulus a Hersilia; „kult světců“

XV. Numa; „úsvit poznání“ - Myskelos; „Stane se, co stát se má.“ - Učení Pýthagorovo; „Rozumem dotknout se hvězd.“ - Nejezte maso! + Nezabíjejte zvířata! + Nezabiješ! + Stěhování duší; „Vše je jedno.“ - Vše se mění; „...“ - Mládí a stáří; „...“ - Čtyři živly + Sláva Říma; „věčný koloběh“ - Změny pevnin; „živá krajina“ - Zázračné vody; „...“ - Sopka Etna; „velryba“ - Divy a zázraky; „živí mrtví“ - Égeria a Virbus; „Sdílené neštěstí snáz se nese.“ - Cipus; „zodpovědnost“ - Asklépiův příchod do Říma; „Když se chce, všechno jde.“ - Caesarova apotheóza; „Nepokrytě lísá se básník.“

Epilogus; „Vznešené nehyne.“

Komentáře (0)

Přidat komentář