Vybrané citace

recenze

Umění být (2016) / zimela
Umění být

„Osvobozena od pout teorie libida může být podstata psychoanalýzy definována jako významný objev konfliktních tendencí v člověku (života a smrti, či mezi autenticitou, svědomím, integritou a vlastními zájmy, kterýžto konflikt bývá často maskován, překryt povrchnější manifestací konfliktu vztahového) objev síly „odporu“ bojovat proti uvědomění těchto konfliktů i patogenní role neřešených konfliktů...existuje také velmi rozšířené mínění, že život by neměl obsahovat žádné konflikty, mučivé volby, bolestná rozhodnutí...Jestliže člověk neztratil schopnost cítit, může se sotva vyhnout bolestnému rozhodování...odmaskoval pokrytectví; jeho teorie (Freudova) byla kritikou teorií, neboť zpochybnil veškeré vědomé myšlení, záměry a ctnosti a dokázal, že často nejsou ničím jiným, než formami odolnosti před zastíráním vnitřní reality.“...„Freud chtěl úplně rozlomit konvenční vědomí myšlenkových procesů a dospět ke zkušenosti, k surovým, neracionalizovaným citům a vizím pod uhlazeným povrchem myšlení denního světla. A opravdu ho našel v hypnotickém stavu, ve snu, v mluvě symptomů a v mnoha obvykle nepozorovaných malých detailech chování“....
duality v rámci metody překonávání negativních aspektů bytí;“...tento proces je často velmi bolestný a možná vyvolá velkou úzkost. Vyžaduje abychom si uvědomili svou závislost, když věříme, že milujeme a jsme oddaní; svůj narcismus, když si myslíme, že nejsme nic než laskaví a ochotní pomáhat; svůj sadismus, když věříme že pro druhé chceme dělat jen to co je pro ně dobré; svou destruktivitu, když věříme, že potrestán má být náš smysl pro spravedlnost; svou zbabělost, když se domníváme, že jsme jen zdrženliví a realističtí; svou nadutost, když si myslíme, že se chováme s mimořádnou pokorou; svůj strach ze svobody, když si myslíme, že jsme motivováni přáním nikomu neškodit; svou neupřímnost, když věříme, že jen nechceme být neslušní; svou falešnost, když se domníváme, že jsme zvlášť objektivní. Zkrátka, jen když si upřímně dokážeme představit sami sebe jako původce každého myslitelného zločinu, můžeme si být jisti, že jsme odložili masku a vstoupili na cestu uvědomění toho, kdo jsme.“
„Nová zkušenost se stane rozhodující motivací, aby člověk pokračoval kupředu cestou, kterou zmapoval. Až sem mu mohou jako průvodci sloužit nespokojenost se sebou a racionální úvahy všeho druhu. Tyto úvahy ho však mohou provázet jen na krátko. Svou sílu ztratí, pokud nenastoupí nový prvek, prožitek plného bytí - možná letmý a nepatrný-, který je tak nový a působivý, že se stane nejmocnější motivací dalšího pokroku - zážitek, jenž sám o sobě a ze sebe sílí v dalším postupu na cestě vpřed.“

Komentáře (0)