Temná sonda do duše zneužívaných

recenze

Strach (2018) / marcoz
Strach

Cathryn L. Taylor do našich končín vtrhla vďaka vydavateľstvu Domino ako veľká voda a nanovo definovala žáner psychotrileru. Jej knihy sa výrazne odlišujú od iných autorov a autoriek a aj tým zvyšuje svoju obľúbenosť. Jej tvorbu uznávam z dvoch dôvodov. Po prvé, nepodľahla trendu sérií a každý román prináša samostatný príbeh bez nutnej znalosti iných diel. A po druhé, medzi jej hrdinami či hrdinkami by ste márne hľadali vytrénovaný a špecializovaný tím plný na všetko odhodlaných profesionálov. Práve naopak, pozornosť sústreďuje na bežných ľudí, ktorí by pokojne mohli byť vašimi susedmi, dokonca by ste sa mohli v daných situáciách ocitnúť aj vy sami. To je jeden z hlavných faktorov, prečo sa knihy C. L. Taylor ľahko dokážu zaryť až pod kožu. A Strach v tomto smere nie je výnimkou.

"Nemám tu mobilní signál ani sousedy, nedovolám se pomoci. Mike mi nikdy nevyhrožoval, ale vím, jak je nebezpečný. Kdyby se mi něco stalo, potrvá celé dny, než někdo začne bít na poplach. Ale proč by mi ubližoval? Když ho tehdy zatkli, ještě pořád mě miloval. Nesvědčila jsem proti němu. A neví, že jsem to byla já, kdo policii nahlásil, že se líbal s Chloe." (str. 67)

V tomto románe si autorka vzala na plecia veľmi ťažkú úlohu. Vžila sa do duše zneužívaných dievčat, čo je samo osebe téma, ktorá je v spoločnosti stále pomerne tabuizovaná. Väčšina ľudí tomu nerozumie, nechápu, ako k niečomu podobnému môže vôbec dôjsť. C. L. Taylor odpovedá na mnohé otázky, poukazuje na vplyv domáceho prostredia, výchovy, vzťahy v kolektíve a nízke sebavedomie obetí. Jej analýza a prienik do vnútra dospievajúcich obetí je komplexná, no vôbec nie silená. V prvom rade ide o príbeh, a ten plynie plynulo a bez zádrhelov. Nechýba prvok napätia, pretože je rozprávaný z viacerých uhlov pohľadu, čo je typické pre autorkin štýl. Hlavná línia spočíva na Louise, ktorá sa vracia po rokoch do rodného mestečka, kde čelí spomienkam na jej chorý vzťah (to je ďalšia z línií). Chce sa postaviť Mikovi, niekdajšiemu trénerovi karate a zároveň mužovi, ktorý ju pripravil o nevinnosť, možnosť nadviazať plnohodnotný partnerský vzťah aj čisté svedomie. Lenže rýchlo zistí, že Mike pokračuje vo svojej zvrátenej činnosti, a tak sa rozhodne siahnuť po drastickejších prostriedkoch...

"Samozřejmě se dušoval, že je nevinný, napřed osobně, pak prostřednictvím dopisů a nakonec při jejích návštěvách ve vězení. Wendy mu potřebovala věřit. Do srdce se jí jako termiti zavrtaly hněv a hořkost, a přestože je Mikovo procitěné ujišťování nedovedlo vypudit, aspoň trochu jí ulevovalo od bolesti. Mnohem snáz se jí žilo v přesvědčení, že se její laskavý (byť přihlouplý) manžel nechal obalamutit vypočítavou puberťačkou, která chtěla utéct z domova, než s pomyšlením, že si s tou holkou dobrovolně užíval tajnou milostnou aférku." (str. 155)

Okrem Louinej snahy eliminovať morálnu aj životnú hrozbu sledujeme priebeh ďalšieho zneužívania naivnej dôvery mladého dievčaťa - Chloe - a jeho prerod. Navyše je tu ešte Wendy - žena v stredných rokoch s vlastným plánom, ktorého pozadie sa odkrýva len postupne. C. L. Taylor nič nenecháva na náhodu a zvolený námet využíva v maximálnej miere. Ukazuje problém z rôznych strán, aby poukázala na jeho celkový dopad. Táto britská autorka sa javí ako zručná psychoterapeutka. Nepochybujem, že prečítanie knihy by mnohým ľuďom v podobnej situácii mohlo otvoriť oči. Strach sa nečíta ľahko, znovu máme totiž dočinenia s nebezpečenstvom ukrytým pred našimi očami, ktoré môže číhať hoci za najbližším rohom. Romány C. L. Taylor vám nedajú pokoj ani po dočítaní. Rozširujú obzory a nútia zamýšľať sa nad aktuálnym dianím vo svete, čím sa výrazne odlišujú od iných psychotrilerov.


Strach Strach C. L. Taylor

Lou Wandsworthová si užila nechtěné pozornosti médií vrchovatou měrou, když ve čtrnácti utekla do Francie se svým jednatřicetiletým učitelem Mikem Hughesem. Teď je jí tolik, co bylo tenkrát jemu, a její život je v troskách. Pok... více


Komentáře (0)

Přidat komentář