Smíšený dojem

recenze

Umění a kultura království Benin (2016) / Jindra838
Smíšený dojem
Kniha se zabývá uměním někdejšího západoafrického království Benin z řady pohledů. Zahrnuje historii království i jeho současnost, popisuje osudy daných uměleckých děl od známé britské trestné výpravy až po současnost, a nevyhýbá se ani detailům jejich chemických a radiologických analýz.

Z řady úhlů je kniha přínosná. V češtině je to asi jediný podobně celistvý pohled na problematiku. Kniha je podložená vlastním antropologickým výzkumem v terénu a obecně je kompetentní. Mně se obzvlášť líbila rozsáhlá bibliografie a statě o dnešním osudu beninských bronzů, včetně technologicky náročné bitvy mezi falzifikátory, vědci a sběrateli.


Autoři se ale dopouštějí časté smutné chyby, kdy hodnostáře historických režimů dlouhosáhle představují jako pohádkové postavy, jejichž jedinou životní náplní je účast v jakýchsi dobromyslných rituálech, bez konkrétních mocenských a praktických starostí. Pod tzv. rituál se potom vejde i sadistické povraždění desítek tisíc otroků jen z toho důvodu, že beninský režim měl pochyby o jejich loajalitě a užitečnosti během evakuace hlavního města před britskými jednotkami.

Podobnou smutnou a častou chybou je líčení britských postav 19. století jako jakýchsi jednorozměrných imperialistických loutek. Tato chyba je o to méně pochopitelná proto, že v bibliografii se nachází řada knih přelomu století, které jasně ukazují širokou pluralitu názorů tehdejší britské společnosti jak na podobné výpravy jako byla ta beninská, tak i na hodnotu beninských uměleckých děl. Navíc autoři z těchto knih zjevně čerpají a sdílí i mnohé jejich závěry.

Kniha obsahuje velký počet fotografií, ty jsou ale malého formátu. Jediná celostránková reprodukce je paradoxně stránka z Illustrated London News, která prezentuje pohled na beninský režim roku 1897, se kterým autoři polemizují. Svou vlastní kapitolou je použitá čeština, nebo spíš ptydepe. "Pokusil se o neúspěšný útěk", "šlo o klamnou lest", nebo "nastolitelé vladaře" (jde prosím o státní radu), to je pár zábavných příkladů, ale úhrnem jde spíš o tragédii.

V úhrnu musím konstatovat, daná kniha byla velká příležitost, kterou ale autoři z nikoliv nepodstatného dílu promarnili.

Komentáře (0)

kniha Umění a kultura království Benin recenze