Pozoruhodná kniha s několika drobnými "ale" - Traugott Holtz: Ježíš z Nazareta

recenze

Ježíš z Nazareta (1991) / Sandik
Pozoruhodná kniha s několika drobnými "ale" - Traugott Holtz: Ježíš z Nazareta
Vcelku útlou knihu, snažící se v historických kontextech postihnout osobu Ježíše Krista, by bylo nejlépe charakterizovat slovy "uměřená", "střízlivá", "poctivá", "inteligentně napsaná" a tak všelijak podobně. Autorova argumentace je vskutku mimořádně přesvědčivá a jeho práce s biblickým textem dokládá hlubokou znalost tématu. Přesto lze oprávněně namítnout, že tato přesvědčivě znějící tvrzení i tak zůstávají v rovině pouhé nedoložené hypotézy, což je obecně základní úskalí liberální teologie. Pokud v situaci téměř naprosté absence jiných než zaujatých pohledů, a to navíc v drtivě většině pohledů těch kteří Ježíše považovali za Božího syna a spasitele světa, chceme veškeré informace střízlivě posoudit, dostaneme se nutně do pozice někoho kdo si konstruuje falešné opory. Velmi dobře je to patrné na otázce zázraků, kdy i střízlivě uvažující autor musí nutně připustit existenci zázračného uzdravování, protože to je prostě natolik vklíněno v celé křesťanské zvěsti, že pokud by je chtěl popřít, musí popřít i všechno ostatní. Jeho přístup je tudíž nutně poněkud polovičatý. To je ostatně ještě markantněji vidět na tom, že o vzkříšení pro jistotu nemluví vůbec. Připustit jej by totiž zjevně znamenalo až příliš neracionální pohled, kterému se ovšem autor zjevně zuby-nehty brání, ovšem i vzkříšení je v novozákonních textech velmi intenzivně přítomno. Nezbývá mu tedy, než o něm prostě pomlčet...
Jaké je tedy resumé po přečtení daní knihy? Že ji přes výše uvedené výtky rozhodně stojí za to číst. Nevěřící člověk si při její četbě může uvědomit, že křesťanskému poselství se jednoduše nelze vyhnout s pocitem, že je to pouhá mytologie, neboť i nevěřící autor musí připustit nejen nesmírně silný vliv a dokonce podmanivost Kristova učení, ale také fakt zjevně racionálního jádra celého Kristova příběhu. Křesťan si pak z knihy jistě odnese řadu cenných informací a postřehů.
Snad je, pokud někdo knihu čte proto, aby "rozhodla za něj", jak to s tím Kristem a vírou vlastně je, nepochodí. Víru v Boha totiž nemůžeme přijmout pouze na základě racionálních argumentů, nýbrž i na základě prostě víry. Což je její největší slabost, ale i síla...

Komentáře (0)

kniha Ježíš z Nazareta recenze