Výborná, ovšem zbytečně skromně vypravená kniha - Robert Šimůnek, Roman Lavička: Městský farní kostel ve středověkých Čechách - Trhové Sviny 1280-1520

recenze

Městský farní kostel ve středověkých Čechách - Trhové Sviny 1280-1520 (2011) / Sandik
Výborná, ovšem zbytečně skromně vypravená kniha - Robert Šimůnek, Roman Lavička: Městský farní kostel ve středověkých Čechách - Trhové Sviny 1280-1520
Svým zaměřením bohužel stále ještě velmi výjimečná kniha, zpracovávající v sympaticky širokých souvislostech jeden jediný středověký kostel. Jak poznamenává Jan Kypta v obsáhlé recenzi v časopise Průzkumy památek (1/2012), potřebovali bychom ovšem mít podobně obsáhlých monografií podobně cenných (nejen) městských (nejen) gotických (nejen) kostelů daleko více. K tomu se ovšem sluší podotknout, že mnohé jiné městské kostely se dočkaly publikace alespoň v podobě méně obsáhlých monografických statí publikovaných v odborných časopisech či různých sbornících a ani nepublikované stavebně-historické průzkumy jistě nejsou pramenem zcela nevyužívaným. Ostatně právě díky tomu si mohli autoři jmenované knihy dovolit název, který závěry z výzkumu jediné konkrétní stavby zevšeobecňuje možná až příliš "všeobjímajícím" způsobem, teprve v podtitulu poctivěji konkretizovaným na jednu jedinou stavbu.

Rozhodně šťastné je spojení práce historika umění a historika obecného. Snaha o interdisciplinární syntézu totiž v tomto případě nekončí výčtem autorů a oba pohledy, doplněné navíc výpovědí archeologie, dendrochronologie atp, se v knize ideálním způsobem doplňují. Práci obecného historika zde ovšem výrazně podvazuje obvyklý nedostatek dochovaných písemných pramenů. S tím samozřejmě autoři mnoho nenadělají. Překvapuje ovšem i absence prakticky jakékoli kresebné dokumentace nálezů a mnohdy chybí i přesnější popis a dokumentace jednotlivých architektonických prvků (na obojí opět poukazuje i J. Kypta). Orientaci v textu by mimo to prospěly odkazy na konkrétní fotografie, neboť čtenář logicky netuší například to, že fotografie ostění popisovaného na straně 21 v knize otištěna je, ovšem až na straně 125. Podobných případů je přitom v knize celá řada.

Shrnuto a podtrženo, jde o práci velmi důležitou a dobře zpracovanou, kdyby jí ovšem byla věnována ještě větší péče a zároveň získala velkorysejší rozsah a obsáhlejší grafickou dokumentaci, rozhodně by to celé věci jen prospělo... Celkový dojem: 80%

Komentáře (0)

kniha Městský farní kostel ve středověkých Čechách - Trhové Sviny 1280-1520 recenze