Nádherná kniha o nádherné teorii

recenze

Nádherná teorie / Sto let obecné teorie relativity (2015) / JanH
Nádherná kniha o nádherné teorii
To, že existuje něco, čemu se říká teorie relativity, jsem se poprvé dozvěděl jako školou povinné dítko při četbě knihy K mrakům Magellanovým. Slavný polský autor vědeckofantastických románů Stanislaw Lem tam právě z této teorie vychází, když popisuje výpravu do vzdálených končin vesmíru. Kosmická loď musela být schopna vyvinout obrovskou rychlost, což mělo za následek to, že čas na ní plynul mnohem pomaleji než na Zemi, takže zatímco astronauti zestárli o jediný rok, na Zemi uběhla staletí. Stručně řečeno jsem se tenkrát dočetl, že čím více se nějaké těleso přibližuje rychlosti světla, tím pomaleji na něm ubíhá čas. Tato stěží uvěřitelná myšlenka vedla k otázkám, které byly ještě nepochopitelnější - když těleso dosáhne rychlosti světla, čas se na něm zastaví? A pokud - čistě teoreticky - tuto rychlost překoná, začne čas ubíhat nazpět?
Obecná teorie relativity je zkrátka fenomén, který v mnoha směrech přesahuje úzké hranice fyziky a uvádí nás do mnohem širšího světa, který - jak učil Aristoteles - stojí za tím fyzikálním a fyzickým, totiž do říše metafyziky. Když ji Albert Einstein v roce 1905 „vymyslil“, zdála se natolik neuvěřitelná, že nějakou dobu trvalo, než byla uznána za skutečně vědeckou. Bohužel, zájemci o její pochopení a promýšlení z řad laické veřejnosti nemají mnoho možností (mám tím na mysli skrovný počet titulů populárně-vědecké literatury, jež se k ní vztahují) jak tuto svou touhu uspokojit. Nedávný počin nakladatelství Vyšehrad, totiž překlad a vydání knihy Nádherná teorie (s podtitulem Sto let obecné teorie relativity), lze tudíž jen uvítat, protože tuto mezeru nejen zaplňuje, ale činí tak navíc způsobem, díky němuž se z knihy pravděpodobně stane bestseller.
Její autor, portugalský fyzik Pedro Gil Ferreira, je podle informací, které o něm čtenář získá z knižní obálky, osobou určitě z nejpovolanějších. A když se do knihy začteme, toto konstatování se nám neustále potvrzuje. Složitým tématem nás totiž provádí s lehkostí a bravurou, po pozoruhodném prologu jsme jím postupně a nenásilně uváděni do problematiky převratné teorie, která zcela změnila dosavadní představy o vesmíru a jeho „fungování“. Je udivující, kolik nových objevů bylo ve fyzice právě díky ní učiněno, přičemž vyřešení mnoha další záhad na vědce ještě čeká. Tam, kde je to jen trochu možné, neváhá Pedro G. Ferreira zvlášť komplikované pasáže odlehčit, ať již líčením životních peripetií slavných fyziků (kromě samotného Einsteina je jeho pozornost věnována i řadě dalších osobností, které byly s obecnou teorií nějak spjaty) či humorně laděnými názvy některých kapitol - Správná matematika, ohavná fyzika či Zcela bláznivý Einstein?
Autorovi se v každém případě podařilo to, co svojí knihou zamýšlel - představit čtenářům obecnou teorii relativity nikoli tak, jak bývá obvykle vnímána, totiž jako záležitost natolik specifickou a složitou, že může být doménou toliko „učených hlav“, ale naopak jako sice nesnadnou, ale zároveň dobrodružnou myšlenkovou cestu, kterou může bez obav podniknout každý vnímavý a přemýšlivý člověk. Jistě, jako fyzikálnímu elévovi pro mě i po přečtení knihy zůstává k zodpovězení, resp. pochopení nejedna ze záhad této nádherné teorie, ale celkově mohu říct, že jsem si z ní odnesl obrovské množství informací a poznatků, o kterých jsem dosud neměl ani tušení. Knihu Nádherná teorie od Pedra G. Ferreiry mohu tedy doporučit každému, kdo se o obecné teorii relativity chce přístupnou formou dozvědět vše podstatné.

Komentáře (0)

kniha Nádherná teorie / Sto let obecné teorie relativity recenze