Esterčini otcové o rozdělení rodin během druhé světové války

recenze

Esterčini otcové (2021) / LukBook
Esterčini otcové o rozdělení rodin během druhé světové války
Esterčini otcové vyprávějí románový příběh o rozdělení rodiny během druhé světové války. Dívka vyrůstala v rodině nacistického soudce. Jejím skutečným otcem je ovšem někdo zcela jiný.

Většina knih vypráví o holocaustu v souvislosti s koncentračními a vyhlazovacími tábory. Pravdou je, že tam se opravdu povětšinou odehrávaly ty nejstrašlivější hrůzy a umírali tisíce lidí. Mnoha lidem se ovšem převrátil jejich život i jiným způsobem. Řada dětí byla například odtržena od svých rodin a dána na převýchovu do Německa. Právě jim se věnuje tato kniha.

Nabízí přitom opravdu dojemný příběh. Sice s fiktivním dějem i postavami, ovšem založeným na reálných skutečnostech. Vzhledem k účasti malého dítěte je vám od začátku jasné, že se bude jednat o velice emotivní čtení. Pro mě osobně hned druhá kapitola patřila k těm nejsilnějším. Jsou v ní totiž opravdu věrohodně vylíčeny pocity dítěte, které se musí rozloučit se svou maminkou.

Následně budete svědky toho, jak se židovští rodiče museli rozmýšlet, jestli dát svou dceru k jiné rodině, aby ji ochránili před nacisty. Bohužel skončí v pouze zdánlivém bezpečí v malé obci jménem Lidice. Asi všichni víme, co se zde po atentátu na Reinharda Heydricha odehrálo. Dívenka se tak oklikou dostává až do rukou nacistického soudce, který si ji okamžitě zamiluje.

A to je vlastně pouze začátek celého vyprávění, které se z velké části odehrává i mnoho let po válce. Nejde tu tudíž jen o samotný holocaust, ale především o jeho dalekosáhlé následky. Vzhledem k velice malému věku, v němž byla holčička odtržena od pravých rodičů, na ně samozřejmě po letech zapomněla. Ale skutečný otec se hledání svého ztraceného potomka nikdy nevzdá.
Asi tušíte, jakým směrem se budou události vyvíjet.

Přicházejí další silné momenty, shledání a objevování pravdy. Kniha tak čtenáři dokazuje, že důsledky druhé světové války se objevovaly ještě několik desítek let po ní. I dnes je to stále aktuální téma. Stále mohou na povrch vyplavat nové informace, které některým lidem změní život.

Součástí příběhu samotného je i otázka odpuštění. Může se žid smířit s člověkem, který osobně posílal lidi na smrt jako nacistický soudce? Navíc, když ve válce sám přišel o své blízké. Jedná se o velice citlivé téma, aktuální až do současných dní. Svět už sice je někde úplně jinde, ale zapomenout na miliony mrtvých prostě nejde. Proto i v současné době můžete číst o tvrdých ohrazeních se proti sebemenším projevům antisemitismu. A je to zcela pochopitelné.

Přestože má kniha vymyšlenou zápletku, dokážu si lehce představit, že podobné příběhy byly pro některé lidi realitou. V očích nynějšího mladého člověka to může působit až neskutečně. Jak se mohlo něco takového stát? Při čtení tohoto románu budete přemýšlet nad tím, co byste na místě zúčastněných dělali vy. A především jak se musely cítit samotné děti, odtržené od rodičů. Myšlenky to budou pro mnohé velice bolestivé a jen těžko představitelné.

Esterčini otcové nabízejí zase trochu odlišných pohled na holocaust a zabývají se především jeho následky v letech poválečných. I pro ty, kteří přežili mučení v koncentračních táborech, to osvobozením nemuselo skončit. Mnozí z nich byli nadále zraňováni na duších. Ať už smrtí blízkých nebo jejich pohřešováním. V této knize nenajdete úplně dopodrobna popsané útrapy v táborech smrti (i když se zde také objevují). I přesto obsahuje mnoho bolesti, strádání a emotivních chvil.

Komentáře (0)

kniha Esterčini otcové recenze