365 dní s papežem Františkem

recenze

365 dní s papežem Františkem: ranní promluvy od Svaté Marty (2020) / Matematicka
365 dní s papežem Františkem
Kázání papeže Františka z Domu sv. Marty sleduje mnoho lidí a je mnoho způsobů, jak se k nim dostat. Lze je najít na internetu na stránkách rádia Vatikán, na rádiu Vatikán je možné je i poslouchat. Inspirují pravidelně mnoho lidí, a to věřících i nevěřících.

Já je nestíhám sledovat denně, ale čas od času si je ráda přečtu a čerpám z nich podněty pro svůj život. O posledních Vánocích se mi zalíbil jeden z dárků, který dostali „od Ježíška“ manželovi rodiče: vybrané úryvky z kázání papeže Františka v jedné knize. Na každý den v roce je vybrán jeden úryvek z kázání z let 2014–2020. Můžete tak s kázáními papeže Františka strávit celý rok, můžete se k nim vracet a rozjímat nad nimi.

Můžete spolu s papežem rozjímat nad Písmem – neboť z něj kázání vycházejí přednostně, ale můžete s ním přemýšlet nad současnými problémy církve i pozorněji sledovat svět kolem sebe – papež totiž využívá i krásných obrazů z běžného života, když třeba přirovnává Boží lásku k nám ke květu mandloně:

„V tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy.“ V Ježíšovi můžeme kontemplovat lásku Boží a následováním jeho příkladu dojdeme – postupně – k lásce Boží, k poznání Boha, který je láska. Boží láska nás předchází a miluje nás ještě dříve, než ji začneme hledat. Boží láska je jako květ mandloně, který na jaře rozkvétá jako první. Pán nás miluje jako první. Vždycky budeme takto překvapeni: jestliže se přiblížíme k Bohu prokazováním skutků lásky, skrze modlitbu, svaté přijímání a slovo Boží, zjistíme, že on už tam je jako první a čeká na nás. Tolik nás miluje! (z kázání 8. 1. 2015)

Další krásný úryvek vybrala editorka Kateřina Zýmová na 14. února, tedy na svátek svatého Valentýna. V něm se dozvídáme dokonce o tom, že Bůh na každého z nás nejen myslí, ale také o nás sní. Není to krásná představa?

Pán prohlašuje, že vytvoří „nová nebesa a novou zemi“ a toto druhé stvoření bude ještě podivuhodnější než to první. Pán předělá svět rozbitý hříchem, přetvoří ho v Ježíši Kristu a touto obnovou veškerenstva vyjádří svou nezměrnou radost. Vidíme, že Bůh je plný nadšení: „Radovat se budu ze svého lidu“ (Iz 66,19). Je to jakoby Hospodinův sen. Bůh sní, sní o nás. I my si říkáme: „Jak krásné to bude, až budeme višchni spolu, až se tam sejdeme, až on nebo ona půjde se mnou…“ - To je sen Boží. Bůh myslí na každého z nás, má nás rád, sní o nás. Sní o radosti, kterou z nás bude mít. Proto nás chce znovu stvořit, znovu utvořit naše srdce, aby dal zvítězit radosti. Pomysleli jste na to? Pán o mně sní! Myslí na mě. Jsem v mysli, v srdci Páně! Pán mi umí změnit život! A má spoustu plánů: „Vystavíme domy, vysadíme vinice a budeme jíst jejich plody“ (srov. Iz 65,21). Bůh je do nás zamilovaný. Je to nevysvětlitelné, lze o tom jen přemítat, snít a plakat radostí. Pán nás může změnit.
Co mám tedy dělat? Věřit. Věřit znamená dávat prostor této lásce Boží, Boží moci, moci toho, kdo mě miluje a chce se ze mě radovat. To je víra. Věřit znamená dělat prostor Pánu, aby přišel a změnil mě. (z kázání 16. 3. 2015)


A jak tuto knihu používat? Její editorka k tomu dává v úvodu snadný návod:
Knížku můžete vzít do rukou kdykoliv, když hledáte myšlenku, o kterou se opřít, záležitost, na které chcete zapracovat, nebo skutek, kterým se chcete přiblížit Bohu. Každý den jeden malý krůček. Každý den malá chvíle věnovaná Pánu povede k proměně srdce.

Komentáře (0)

kniha 365 dní s papežem Františkem: ranní promluvy od Svaté Marty recenze