anansie

Přečtené 281Pád do milosti
duben 2021 (07.-08.)
Pád do milosti 2014, . Adyashanti (pseudonym)

Kniha by mohla být tak poloviční. Spousta myšlenek se tam často opakuje. Kromě toho je to vlastně buddhistické učení, jak se dostat do stavu "za mysl", nalézt své vnitřní ticho a pochopit, že nejsme to, co si myslíme nebo představujeme, že jsme, protože naše podstata je úplně něco jiného. Za mě trochu zbytečná kniha, protože zdrojových mistrů a textů k buddhismu je víc než dost a tak není potřeba to mít ještě zprostředkované přes dalšího rádoby učitele.


Citové pouto
březen - duben 2021
Citové pouto 2019, Amir Levine

Asi nejpraktičtější a nejužitečnější kniha o vztazích, kterou jsem kdy četla. A pro mě osobně docela převratová, protože jak se píše v knize, tenhle svět nás chce přesvědčit, že už od mimina musíme být samostatní, nezávislí a hlavně se nevázat, ačkoli je to proti vší přirozenosti člověka. Tahle kniha přichází s myšlenkou naprosto opačnou a vysvětluje na základě citové vazby, proč je ve vztazích tolik nedorozumění a trápení a jak se zaměřit na hledání partnera, který odpovídá naší citové vazbě a naplní tak naši potřebu emoční blízkosti. Autoři dále ukazují, jak se naučit efektivně komunikovat, čili nebát se vyjádřit partnerovi své oprávněné požadavky na blízkost ve vztahu a přestat používat tzv. protestní chování, které je právě typické pro lidi s nejistou čili úzkostnou a vyhýbavou vazbou a které vytváří další konflikty. Tato kniha ukazuje potenciál, kde může každý na sobě zapracovat, aby se posunul blíže k vytváření spokojených vztahů anebo přinejmenším uměl rozpoznat, s kým ten spokojený vztah není možné vytvořit.


Minulé životy
březen 2021 (05.-22.)
Minulé životy 2015, Atasha Fyfe

Kniha je velmi srozumitelně napsaná a uspořádaná. Seznamuje s nejčastějšími znameními z minulých životů, které můžeme ve svých životech pozorovat. Srozumitelný je i popis postupu, jak si sám udělat autoregresi. Kniha nejde moc do hloubky a proto je vhodná pro seznámení s touto tématikou bez zbytečné ezoterické omáčky.


Cesta šamana
březen 2021 (17.-18.)
Cesta šamana 2020, Hernán Huarache Mamani

Na knize oceňuji zejména praktické zmínky o výcviku mysli jako je dýchání a meditace. Omáčka kolem jako stav Matky Země je taky dobrá, ale to už ti vědomější dávno ví. Zbytek mě nebavil a zklamalo mě i to, jak kniha skončila, právě tam to pokračování transformace by mě taky zajímalo. Myslím, že Hadí žena byla pro mě mnohem přínosnější.


Síla vnitřního klidu
březen 2021 (05.-10.)
Síla vnitřního klidu 2015, Diana Cooper

Příjemná, čtivá kniha, která ukazuje několik možností k práci se svými emocemi a doplňuje je vždy konkrétními příklady z autorčiny praxe léčení. Autorka spojuje hned několik různých metod najednou a tak v knize najdeme nejprve možnost, jak si v sobě vytvořit laskavého vnitřního rodiče, dále pak autorka hovoří o cestě duše na základě numerologie a v závěru zmiňuje čakry. Nic objevného to není, alespoň pro mě už ne, ale pro někoho na začátku své duchovní cesty by to mohla být určitě jedna z knih, díky kterým takovou cestu zahájit.


Meditace
únor 2021 (24.-28.)
Meditace 2008, Sri Chinmoy

Taková milá knížka o meditaci, vhodná spíše pro začátečníky, protože autor v ní seznamuje, jak meditovat a odpovídá na otázky, které kladou ti, co zatím s meditací zkušenosti nemají. Ani mi nevadilo, že autor spojuje meditaci s prožitkem Boha, záleží na každém, jak si toto ve své mysli představí. Líbilo se mi, když autor říká, že je lepší meditovat v srdci než v mysli, protože když meditujeme v srdci, meditujeme tam, kde je duše. Mysl je omezená.


Kniha toltécké moudrosti
únor 2021 (24.-28.)
Kniha toltécké moudrosti 2008, Allan Hardman

Toto je opravdu kniha duchovní proměny. Více než polovina knihy je věnována tomu, jak v nás vznikají různá přesvědčení, názory, dohody, které utváříme sami se sebou, vnitřní kritikové, kteří řídí naše pocity a jak přes toto pokřivené vnímání vytváříme v sobě svoji vlastní pokřivenou realitu. Toltékové o tom říkají, že sníme sen, který se skutečnou realitou nemá nic společného. Cesta toltéckého bojovníka je cesta probuzení, pochopení toho, jak mysl funguje, vyčištění naučených programů způsobujících trápení a bolest a oddání se životu v lásce, přijetí a svobodě. Tím vším tato kniha nádherně provází.


Osvobození duše
? - únor 2021
Osvobození duše 2003, Robert E. Detzler

Kniha je průvodcem metodou SRT, čili práci s kyvadlem včetně praktických tabulek. Autor využívá své vlastní poznatky z komunikace se svým Vyšším já a dopodrobna seznamuje se svým viděním člověka jako duchovní bytosti, která má spoustu vrstev. V knize jsou tyto vrstvy velmi podrobně rozebrány, což pro ty, co se konkrétně touto metodou nechtějí zabývat, činí knihu méně čtivou až otravnou. Dále dopodrobna vyjmenovává všechny možné nánosy z minulých i současných životů a zdůrazňuje nutnost tyto nánosy vyčistit, k čemuž má právě metoda SRT sloužit. Zmiňuje vždy konkrétní kazuistiky, jejichž obsah se ale jen více méně stále opakuje. Dle autora jen díky vyčištění touto metodou můžeme odblokovat negativní energie a uvolnit svůj potenciál pro duchovní růst a osvobodit tak svou duši na své cestě zpět z temnoty za Světlem.


Já jsem hlad
? - únor 2021
Já jsem hlad 2009, Petra Dvořáková

Na této knize asi nejvíce oceňuji odvahu k sebeodhalení. Proto dávám nakonec čtyři hvězdy místo původních tří, protože samotný příběh nebyl žádný extra literární zážitek. Kniha ale má mít určitě jiný záměr: seznámit se skrytými mechanismy anorexie a ukázat cestu ze spirály ven, která vede skrze tělo zase jen dovnitř sebe sama, k pochopení své sebehodnoty a k sebelásce.


Sny jako řeč duše
únor 2021 (06.-10.)
Sny jako řeč duše 2004, Hans Dieckmann

"Sen je řečí nevědomí, je to jazyk obrazů, kterým nevědomí hovoří k našemu vědomému Já." Odborné zpracování funkce snů, analýzy jednotlivých snů z hlediska psychoanalytické metodiky. Z knihy jsem si vzala jen tu část, kterou jsem dokázala pojmout a která mi pomohla k tomu, jak na sny nahlížet.


Odcházení z otcovského domu: Cesta k vědomému ženství
10. únor 2021
Odcházení z otcovského domu: Cesta k vědomému ženství 2020, Marion Woodman

Knihu jsem otevírala s velkým očekáváním. Úvodní část samotné spisovatelky mě natěšila ještě více. O to větší zklamání přicházelo v průběhu četby. Knihu protíná pohádka Allerleirauh (u nás zpracovaná jako Princezna se zlatou hvězdou na čele), na které spisovatelka, jungiánská psychoanalytička, demonstruje zpracování otcovského komplexu. Následují tři osobní příběhy tří skutečných žen, které ony samy vyprávějí jako svou cestu od nevědomých komplexů k objevování svého skutečného ženství. Jejich cesty jsou popisovány formou vyprávěných snů, zapsaných deníků, vnitřních monologů. A tady byl asi kámen úrazu: bylo toho moc, příšerně rozpiplané, opakující se detaily, analýzy snů, za každým detailem se skrýval nějaký archetyp, spousta metaforických neuchopitelných obrazů, až se mi nakonec ztratil smysl celé knihy a úplně mi uniklo, jakže má vlastně vypadat to vědomé ženství. Samozřejmě kniha nemá být žádným praktickým návodem, je to dost náročný a hutný text, kde hlavním tématem je hluboké a nevědomé pohrdání žen vlastním tělem, vlastní sexualitou, kdy ženy po generace přijaly své ženství jen jako naprojikované myšlenky mužů v patriarchátu. Autorka v knize používá pojem psychický a fyzický rodičovský incest. Cesta k vědomému ženství tedy vede nejprve skrze přijetí svého ženského těla. Z uvedených osobních příběhů tří žen se lze domýšlet, že je to dlouhý a bolestný proces, protože zbavit otcovských a negativních mateřských komplexů zažraných hluboko v nás chce zejména odvahu a odhodlání, aby žena mohla stanout sama před sebou jako žena ve své integrované ženské i mužské energii. V závěrečných shrnujících stránkách autorky se tedy nakonec dovídáme: sexualita a duchovnost má tvořit jednotu. Škoda jen že toto tak zajímavé téma bylo v této knize zpracováno tak nesrozumitelně a složitě.


Třináct klanových matek
únor 2021 (05.-06.)
Třináct klanových matek 2015, Jamie Sams

Kniha, určená pro ženy, je zajímavá svým tématem, ale už méně samotným vyprávěním. Představuje třináct jednotlivých aspektů ženství podle jednotlivých lunárních měsíců, kdy každý z těchto aspektů je jednotlivě představen tak, aby byly pochopeny jeho hlavní charakteristiky a to jak se navenek i uvnitř projevuje. Má to určitou podobnost s ženskými biblickými archetypy a potud je kniha určitě zajímavá a přínosná jako průvodce ženstvím. Zde jsou archetypy nazývány Klanovými matkami jako např. Ta, která léčí, Ta, která miluje, Ta, která vidí, Ta, která , naslouchá apod. a za každou charakteristikou následuje samotný příběh jednotlivé Klanové matky. Jelikož je toto starodávné indiánské učení velmi spjato s přírodou i samotné příběhy jsou takovým poetickým vyprávěním z říše rostlin, zvířat a čtyř zemských elementů a to celou knihu dělá nezáživnou (jediný čtivý a uchopitelný příběh byl o Té, která miluje). I tak lze z knihy načerpat určité moudro k posílení svého ženského principu.


Princip stínu
únor 2021 (02.-04.)
Princip stínu 2014, Ruediger Dahlke

Z knihy se čtenář dozví nejen, co všechno je v člověku obsahem tzv. stínu, ale zejména, a to bylo osobně pro mě velkým přínosem, jak si svůj stín, své stínové stránky odhalit, jak s nimi dále pracovat a pokročit tak na své cestě k celistvosti a spokojenosti.


Hadí žena
leden - únor 2021
Hadí žena 2015, Hernán Huarache Mamani

Knihu nepovažuji zrovna za velký literární zážitek, ale za zajímavé proniknutí do tajů učení peruánského původního obyvatelstva a za inspiraci k podstatě ženské síly. Když odhlédnu od občasného zidealizovaného pohledu autora, beru si z knihy hlavní poselství a to: až bude žena srovnaná ve své síle, celistvosti a ženskosti, bude moci vedle ní kráčet i plnohodnotný muž se svými mužskými kvalitami. K tomu ho ovšem svou trpělivostí a láskou dovede právě jen taková uvědomělá žena, která zná sama sebe a svou hodnotu. Kniha je příběhem transformace ufňukané, závislé, emočně nevyrovnané ženy v odvážnou, sebevědomou, důstojnou a láskyplnou Ženu.


Cesta hrdinky
leden - únor 2021
Cesta hrdinky 2020, Sabine Groth

Praktická, svépomocná kniha pro práci se sebou. Je napsána velmi srozumitelně a vystihuje hlavní body, na které je vhodné se zaměřit jako např. projekce na druhé, vztek, strach, potlačená vnitřní síla, intuice. Kniha obsahuje i spoustu praktických cvičení a experimentů, což mě osobně vůbec nebaví, ale pro někoho to může být třeba přínosné. Rozhodně je ale kniha výborným průvodcem pro ženy, ať už k objevení či udržení své sebehodnoty nebo uvědomění si hlavních příčin negativně prožívaných emocí, které jsou nicméně součástí našeho ženství. Jejich zvědomění a přijetí je podmínkou k celistvosti a tato kniha je vhodným průvodcem do začátku této celoživotní cesty.


Královna a divoška: Být sama sebou
prosinec 2020 - leden 2021
Královna a divoška: Být sama sebou 2020, Anselm Grün

Velmi pěkná kniha o ženských archetypech. Je zkomponovaná tak, že je představen vždy každý archetyp na základě biblického příběhu a následně doplněn dalšími vhledy z pohledu mužského i ženského tak, jak ho vnímají autoři sourozenci. Každý z archetypů představuje určitou stránku ženství, ať už je to obraz královny, matky, moudré ženy, vášnivě milující ženy, bojovnice, umělkyně, prorokyně, cizinky nebo divošky. Každý takový aspekt může každá žena proměnlivě v sobě žít a ztotožňovat se s ním v určitých fázích svého života. Všechny tyto aspekty znamenají ženství, které je tak rozmanité, že určitě ani tyto archetypy ho nestačí pokrýt. Tato kniha je krásnou a srozumitelně napsanou inspirací, jak v sobě některý z obrazů ženství znovuobjevit a nebát se ho prožít anebo jak si uvědomit, co právě ze svého ženství žiji. Dodává odvahu a důvěru ve vlastní síly na příbězích, kdy ženy objevily svou silnou stránku právě ve chvíli, kdy byly na úplném dně a to tak, že si uvědomily, že všechny potřebné síly k vybřednutí z bídy mají právě v sobě. "Naše síly nám byly darovány proto, abychom je používaly a radovaly se z nich. Máme v sobě všechny barvy ze škály ženství a dokážeme je spolu míchat. Jsem-li královnou, mohu být zároveň i divoškou a tou, která se směje."


Příprava na tantru
prosinec 2020 (12.-14.)
Příprava na tantru 2014, Rob Preece


Princip Shambhaly
? - prosinec 2020
Princip Shambhaly 2014, Sakyong Mipham


Duše moderního člověka
? - prosinec 2020
Duše moderního člověka 1994, Carl Gustav Jung


Umění žít
září - prosinec 2020
Umění žít 2019, Thich Nhat Hanh


Odjištěná společnost
říjen 2020 (09.-24.)
Odjištěná společnost 2015, Marek Hrubec

Kniha je napsaná formou dialogu, kde odpovídá sociální vědec a filozof Marek Hrubec, jeden z iniciátorů zavedení základního nepodmíněného příjmu u nás. Kniha je plná souvislostí globálního kapitalistického světa, které si spousta lidí ani neuvědomuje a i nastínění možných změn, jak z toho ven.


Teorie podivnosti
září 2020 (04.-30.)
Teorie podivnosti 2018, Pavla Horáková

Docela zajímavá kniha, s neobvyklými tématy a názory a vnímáním reality, které mám podobně, takže jsem tomu dost rozuměla a s hrdinkou souzněla. Některá místa byla ale poněkud "ukecaná" a nudná, taky těch záznamů snů bylo přehršle, aniž by mi to dávalo nutně smysl do dějové linie. Kniha je navíc bohatá na cizí slova a terminologii, takže má i vzdělávací potenciál.


Tajemství sedmi závojů
září 2020 (14.-17.)
Tajemství sedmi závojů 2010, Ruediger Schache

Velmi pěkná knížka, která srozumitelně provází jednoduchými návody ke zvědomění si svého vnitřního fungování a prožívání. Už samo čtení je zvědomovací a jako další techniku, kterou autor používá, je pozorování svých myšlenek, pocitů, emocí, strachu a hlavně svých přesvědčení, o kterých nevíme. Jde v podstatě o metodu všímavosti - mindfullness nebo o buddhistickou meditaci, ale autor to hezky popisuje tak, aby čtenář věděl, čeho si všímat. Součástí jsou i krátké názorné příběhy lidí. Velmi se mi líbila kapitolka o emocích, kde autor vystihl i typy vztahů podle toho, jak kdo v nich nakládá se svými emocemi. Ne vždy je však každému dáno, že dojde k úplnému uzdravení. Jak říká autor: "Není ve vaší moci zařídit, aby se to opravdu stalo. To je věc životního plánu dotyčné osoby." Takže můžeme na sobě pracovat, ale to, jakého stupně uvědomění sebe sama dosáhneme, ovlivnit nemůžeme.


Kniha o lásce a přátelství
září 2020 (09.-13.)
Kniha o lásce a přátelství 1998, Thomas Moore

Kniha by se dala stručně shrnout jako pojednání o duši ve vztazích. Autor nabízí spirituální pohled na manželství, přátelství, rodinu, sexualitu, využívá často řeckých mýtů a archetypální psychologie, v závěru nabízí velmi podnětné zamyšlení nad žárlivostí, zlostí, ochladnutím ve vztahu a nad tím, jak lze nazírat na konec vztahů. Kniha je psána velmi abstraktně a je tedy poněkud náročná na uchopení. Je vhodná k rozjímání nad sebou a nad tím, jak vnímat oduševnělost ve vztazích, nikoli jako nějaká praktická příručka, jak vylepšovat své vztahy.


Omega: jak nalézt vnitřní bohatství
srpen - září 2020
Omega: jak nalézt vnitřní bohatství 2019, Ruediger Dahlke

Kniha je i na mě příliš ezoterická. Myšlenka, že je všude všeho dostatek a potravy na celé planetě pro všechny, je pěkná a docela uvěřitelná a pokud ji dostanete do hlavy, tak pocítíte ten dostatek i v sobě. Je fakt, že západní mysl má vše naruby a proto se cítíme stále nedostatečně a neúplně a má potřebu se neustále něčím sytit z vnějšku. V další části je rozebírán zvěrokruh z hlediska energií, polarit a stinných stránek, kde si každý může přečíst ten svůj, nicméně autoři uvádějí, že každý jsme směsí všech dvanácti životních principů, kdy máme některé své stránky osvobozené a jiné potlačené. Kniha je hodně rozvláčná, myšlenky se často opakují a výsledek je, že každý si má projít svým vývojem. "Nejsme tu proto, abychom se stali těmi "správnými" lidmi. Našim skutečným úkolem je rozpoznat přirozenou dokonalost života a oslavit ji svými činy. Nedostatek je iluze ducha."


Slova mého dokonalého učitele
září 2020 (04.-08.)
Slova mého dokonalého učitele 2015, Patrul Rinpočhe

Kniha byla pro mě zajímavá tak napůl. První polovina pojednávala o obecných buddhistických pojmech jako pomíjivost, samsára, princip karmy a byly prakticky a srozumitelně rozebrány jako v učebnici. Další část pojednávala o probuzení bodhičitty jako hlavní části učení mahajány. Zbytek knihy jsem více méně prolistovala, odkazoval na nutnost následování duchovního učitele a seznamoval s praxí rituálů a vizualizací, které patří do učení vadžrajány a to už nebylo tak záživné čtení a nemá to moc společného s rozumově uchopitelným výcvikem mysli. Ale aspoň jsem si udělala zhruba obrázek, co toto učení obnáší. To měl být asi smysl knihy. Docela mě zarazilo, že text byl hodně nábožensky až dogmaticky zaměřen, vlastně se jedná o systém víry jako každý jiný, kterému je nutné uzpůsobit svou mysl. Kromě toho, že dharmu je nutné následovat jako jedinou možnou cestu k vysvobození a zavázat se ji sliby, jsem se z knihy dověděla i to, že tato cesta není jen tak pro kohokoli.


Ze života single ženy
srpen 2020 (26.-31.)
Ze života single ženy 2020, Henriikka Rönkkönen

Taková kniha na odlehčenou, občas se u toho dalo i zasmát a některé pasáže mě dokonce přinutily se zamyslet a porovnat autorčiny nabyté zkušenosti s mými vlastními. Ale vesměs mi vadilo to poutání pozornosti oplzlými a sprostými výrazy. Příběh samotný byl sám o sobě takový nemastný neslaný, ke konci jsem se už těšila, že holka konečně dostala rozum, když začala hovořit o duchovním rozvoji, že se poučila a pochopila, čím že se to lapala do svých pastí, ale bohužel...Nicméně, četlo se to docela svižně a na druhou stranu také oceňuji, že šla autorka takto nestydatě s kůží na trh.


Životní krize jako vývojové šance
30. srpen 2020
Životní krize jako vývojové šance 2001, Ruediger Dahlke

Autor rozebírá hlavní životní předěly - od početí, porodu, přes pubertu, manželství, krizi středního věku a stáří až po smrt - z hlediska ezoterické filozofie a rituálů, které naše moderní společnost postrádá, aby tyto předěly proběhly správně a byly zvládnuty z hlediska spirituálního vývoje. Ke každému milníku formuluje otázky, které vedou k přemýšlení, jak byl daný milník zvládnut. Poměrně značný prostor věnuje přechodu čili krizi středního věku, stáří a smrti, cituje i C.G. Junga a jako životního symbolu k pochopení životní cesty používá mandaly. Na té vysvětluje, že životní cesta vychází ze středu a stejně tak se tam i vrací a naším úkolem je se včas v půli života umět na této cestě obrátit a směřovat zpět, odkud jsme vyšli, čili do jednoty svého nitra, na rozdíl od cesty první půli života, která vede směrem ven do světa. Nabádá nás, že na této cestě zpět se máme věnovat duševnímu a duchovnímu rozvoji, který vede k integraci osobnosti a celistvosti a zmiňuje několik praktických tipů, jak opustit dosavadní vyjeté koleje. Rovněž zmiňuje některé neduhy a příznaky, které naznačují, že člověk určité aspekty svého života potlačil, nemá je zvědomělé a odmítá si je připustit. Kniha je zajímavým pohledem na to, jak je možné se dívat na celistvost životní cesty, kde každý předěl má svůj význam a jako takovou ji i přijmout.


Nemoc jako řeč duše
srpen 2020 (27.-28.)
Nemoc jako řeč duše 1998, Ruediger Dahlke

Autor rozebírá některé nemoci z pohledu psychosomatiky. Nemoc chápe jako obraz něčeho nevyřešeného, nevědomého v nás a pokud na to přijdeme a zvědomíme si své nepřijaté stíny, máme šanci se uzdravit. Nevědomá část, kterou nejsme schopni nahlédnout se začne projevovat na tělesné úrovni, aby tak o sobě dala vědět a část těla, ve které se nemoc projevuje, je vodítkem. Zjednodušeně lze říci, že nemoc je volání duše, aby bylo něco uvedeno do rovnováhy. Možná je lepší číst tuto knihu preventivně a zvědomovat si své stíny, dokud jsme zdraví, popř. snažit se pochopit na menších výkyvech z rovnováhy jako je např. nachlazení, co se nám nemoc snaží říct. Když už má člověk rakovinu nebo Alzheimera a nemoc bují na buněčné úrovni, je to asi náročnější se pokoušet nad sebou zamýšlet. A je to o to náročnější, protože jak autor tvrdí, nestačí k tomu jen ta přímočará analytická práce. Jednu hvězdu ubírám za občasnou rozvláčnost a "ukecanost".


Kniha o spokojenosti
srpen 2020 (24.-25.)
Kniha o spokojenosti 2000, Robert A. Johnson

Taková nenápadná, útlá knížka, ale autoři v ní vystihli podstatu. Kniha je takovým psychologicko-filozofickým pojednáním o spokojenosti s hlavním poselstvím, že spokojenost nemáme hledat venku, protože ji máme v sobě. Na pomoc si autoři vzali Shakespearovo drama Král Lear a demonstrují na něm proměnu ega od zaslepenosti a pýchy k prozření na základě přijetí utrpení jakožto nedělitelné součástí života, což je vlastně jedna ze základních myšlenek buddhistického učení a celá kniha je v tomto duchu laděná. Autoři srovnávají nespokojenost moderního západního, uspěchaného člověka s východní indickou moudrostí, používají k tomu staré indické poučné příběhy. Aby kniha nevyzněla jako propagace východních nauk, doplňují autoři svou filozofii o myšlenky hlubinné psychologie C.G. Junga a zmiňují pojmy jako nevědomí, projekce a bytostné Já. V závěru nabízejí několik praktických kroků, jak do svého života moderního člověka vpustit trochu klidu a pohody a většina z nich není opět nic jiného, než buddhistické myšlenky jako nelpění, soucit, odpuštění, žití v přítomném okamžiku a bdělost. Kniha sice vyznívá jako kompilát již dávno vyřčených myšlenek, ale jako celek je zajímavě, přitom velmi jednoduše zpracovaná a pro oživení a ukotvení starodávné moudrosti je určitě inspirativní.


Esencialismus
24. srpen 2020
Esencialismus 2015, Greg McKeown

Tato kniha by byla možná zajímavá a přínosná pro někoho, kdo žije v naprostém chaosu, neví, co dřív, chce všem vyhovět a má potřebu o sobě vytvářet dojem důležitosti tím, jak nestíhá a jak je zaneprázdněn. Pochybuji ovšem, že takový člověk by ji vůbec vzal do rukou. Z pozice minimalisty a téměř asketika je tato kniha obohacující snad jen svým názvem, takže si můžu dát nově nálepku, že jsem esencialista. Zmínka, jak zahrnout esencialismus - čili soustředění se jen na to podstatné - do svého života, je v knize jen okrajová. Celá kniha se zabývá zapojením esencialismu v pracovním procesu, což by se dalo shrnout do dvou bodů: jak být efektivní s co možná nejmenší námahou a jak se naučit říkat ne. Obsahuje sice výstižné a užitečné myšlenky, které se ovšem ve své podstatě neustále opakují a zbytek knihy jsou zbytečně rozvláčné odbočky v podobě příběhů různých lidí a autorových biografických a profesních úspěchů a omylů, ze kterých se máme poučit. A samozřejmě, jak už to u podobných seberozvojových knih bývá, kniha vyznívá jako reklama pro autora samotného.


Žít s lehkostí v nejistotě a změně
srpen 2020 (20.-24.)
Žít s lehkostí v nejistotě a změně 2016, Pema Chödrön

Opět jedinečná kniha pro výcvik mysli, moje třetí v pořadí od autorky. Pema Chodron to umí podat opravdu přijatelnou, vstřebatelnou formou, to ale neznamená, že po přečtení dosáhne člověk osvícení. Je potřeba vytrvalé praxe, ale jak říkají buddhističtí učitelé, nejprve je potřeba také vědění, čili informace k té praxi a pro mě je Pema Chondron skrze své knihy výbornou učitelkou, jak toto vědění do sebe absorbovat. V knize jsou rozebírány tři závazky - neškodit, starat se o druhé a přijetí světa tak, jak je, v jeho nestálosti, nejednoznačnosti. Autorka laskavým a nenásilným způsobem vysvětluje, jak funguje naše obvyklá zvyková mysl a seznamuje nás s výcvikem, jak pracovat se svými myšlenkami a emocemi jinak, a to dle učení tibetského buddhismu.


Vrány
srpen 2020 (17.-20.)
Vrány 2020, Petra Dvořáková

Takový jednoduše napsaný, nenápadně gradující příběh. Čím jednodušeji napsaný, tím víc vynikne jeho tragedie. Uzavřená dynamika tzv. úplné rodiny, která je zvenčí nedotknutelná a uvnitř naprosto nevědomě (ne)funkční. Každý nepropustný systém si najde svůj vlastní ventil pro nesnesitelný tlak, který tam vzniká a není vědomě zpracováván.


Místa, která vás děsí
srpen 2020 (10.-16.)
Místa, která vás děsí 2015, Pema Chödrön

Moje druhá kniha od autorky (po Jak meditovat a třetí už mám objednanou). To, co Pema Chodron skrze knihu hlásá, je zároveň i cítit z jejího stylu: laskavost, klid, jednoduchost. Její slova jsou jemná a přesná a přitom nás vedou do míst, kterým se rádi vyhýbáme: do nás samotných a tam, kde to bolí a přináší utrpení. Autorka nám však poskytuje nástroje, jak s takovými situacemi zacházet. Nepočítejte s tím, že se vám automaticky uleví. Tohle není instantní ezoterický návod na štěstí, tohle je tvrdá dřina vyžadující odvahu podívat se do sebe, vydržet se sebou bez falešné útěchy a úniků, kterými běžně oblbujeme svou mysl a přijmout změnu vnímání. Je to cesta, celoživotní, podél které nás čeká změna našich zautomatizovaných vzorců a reakcí na druhé, na život a to tak, že pochopíme, že právě jejich opakování nás vede do utrpení a do závislosti. Je to cesta, kde nečeká žádné spasení, žádná jistota. Ale může nás tam potkat svoboda vlastní mysli, to když se uvolníme v přijetí pomíjivosti, nejistoty, neurčitosti a nelpění. K tomu všemu nás autorka vybaví soucitem, bez kterého cesta z utrpení není možná. A tak nás táto buddhistická mniška seznamuje s naukou a praktikami tibetského buddhismu, který díky jejímu stylu se stává schůdnou, ale ne tak snadnou cestou. Pro mě je Pema Chodron skrze své knihy a osobní zkušenosti, které v nich zmiňuje, rozhodně skvělou učitelkou.


Láska v době globálních klimatických změn
srpen 2020 (06.-09.)
Láska v době globálních klimatických změn 2017, Josef Pánek

Líbilo se mi to, velmi, po všech stránkách: neobvyklý vypravěčský styl ve 2.os.mn.č., hned jsem si na něj zvykla, autentický příběh odehrávající se během pár dní v Indii, protkaný myšlenkami, kterých by mohlo být klidně víc, další příběh v příběhu odehrávající se na Islandu, který měl zase úplně odlišnou atmosféru a ze kterého jsem se už ale těšila na návrat do toho indického a vedle toho ještě pár dalších menších příběhů z jiných koutů vsazených do vyprávění...neotřelý, poutavý a působivý text, který mě bavilo číst a který se mnou hodně souzněl.


Temné matky a jejich dcery
srpen 2020 (06.-08.)
Temné matky a jejich dcery 2019, Lucie Jandová

Knihu jsem brala do rukou trochu s obavami, zda to nebude jakési nudné pseudopsychologické pojednání, ale musím říct, že mě mile překvapila a to za prvé formou: sestavením z 10 příběhů, které se opravdu nečetly lehce a následným názorem nějakého terapeuta, ať už se spirituálním zaměřením nebo klasickým psychologickým. A to se mi na knize právě líbilo, že nevyzněla jako klasická psychologická příručka, ale nabídla i jiné úhly pohledu - na vyšších rovinách na tématiku vztahu matka dcera, mateřství a ženství. Jednu hvězdu ubírám za to, že příběhů se mi už ke konci zdálo moc, nešlo to číst najednou a trochu mne zarazilo, jak téměř všechny "hrdinky" (možná až na jednu) se mohly pochlubit skvělou kariérou, což mi u téhle kazuistiky destruktivních matek nepřijde jako zrovna běžné a určitě spousta čtenářek se v tom nenajde a dále za závěrečné srovnání vztahů matek a dcer ve vybraných zemích a kulturách, což mi v dnešním globálním zmatku všech vztahů přišlo úplně mimo mísu a jako vycucané z prstu. Podněty k zamyšlení knize ale určitě nechybí a závěrečné poselství, že na rodinné trauma se dá nahlížet jako na katalyzátor vnitřní síly, kterou lze v sobě i po všech křivdách objevit, působí léčebně. Oceňuji také, že s touto tématikou je kniha na "českém políčku" určitě ojedinělým počinem a je dobře, že toto téma vytahuje na povrch.


Spiritualita bez náboženství aneb Probuzení
červenec - srpen 2020
Spiritualita bez náboženství aneb Probuzení 2017, Sam Harris

Kromě vznešeného názvu není na knize vůbec nic povznášejícího, zajímavého ani mysl otevírajícího. Problematika vědomí a "já" byla tak nesmyslně a nesrozumitelně rozpiplaná, že se to nedalo ani číst. Jediné, co se v knize dalo uchopit, byla praktická meditační cvičení. Autor chtěl asi zapůsobit jako přemýšlivý znalec propojující vědění napříč neurologií, filozofií a obšírným "vykecáváním". Stačilo však napsat, že spiritualitu bez náboženství můžeme nalézt např. v buddhismu a probuzení skrze buddhistické praktiky. Tečka. Všechno ostatní jsou nesmyslné zbytečnosti.


Když tělo bojuje s duší
červenec - srpen 2020
Když tělo bojuje s duší 2016, Ruediger Dahlke

Autor se neotřelým způsobem dívá na agresi v našich životech a paralelně i v tomto světě. Agresi pojímá jako princip vzniku čehokoli nového a jako nezbytnou energii pro vývoj. Autor v knize vytváří zajímavé paradigma, kdy je agrese špatně zpracována, neuznaná a tím pádem nevhodně projektovaná, což demonstruje nejprve na úrovni boje národů (např. na neuznání zodpovědnosti za historický vývoj) a sestupuje postupně až k projevům na tělesné úrovni v podobě vnitřního boje jako jsou infekce, alergie a různé psychosomatické projevy nemocí člověka. Za těmi vidí autor i potlačenou, neuvědomovanou agresi, která "boj" podvědomě přesouvá do těla. Autor je zastánce homeopatie a zajímavý je i jeho názor na očkování, které, dle něj, tělo ochuzuje o vlastní přirozenou schopnost poprat se s následnými nemocemi, přirozená agrese na mikroskopické úrovni tak nemá řádného využití a hledá jiné cesty, jak se projevit. Autor doplňuje svůj pohled i různými statistikami a výzkumy.


Vztahy a mýty
červenec 2020 (22.-28.)
Vztahy a mýty 2020, Jan Vojtko

Po přečtení asi prvních třech kapitol jsem si říkala, že by to byla dobrá příručka do základních škol (ok, tak na druhý stupeň, i když čím dřív začneme dětem rušit ty sociální konstrukty a zvědomovat zažité vzorce, tím líp). U dalších kapitol jsem byla naštvaná, proč všude cpe tu sexualitu a klade ji na roveň jídla, pití, vyměšování, spánku a smrti. Že by taky nějaký vzorec? A hned nato uvádí, že je přesexualizováno. Ano, i psycholog si potřebuje zvědomovat. Další kapitoly o rodičovství - plytké, nezáživné, o ničem. Až konec mě zase mile překvapil, autor vyznává jinakost a rozumí ji. Kniha je psána polopaticky a stylem, jako by se bavil s kámošem u stolu v kuchyni, takže se dá říct, že ani autor si na nic nehraje, je autentický (k čemuž nabádá i ostatní), sem tam přihodí i osobní zkušenost. A samozřejmě neopomene sem tam přihodit i nenápadnou pozvánku k návštěvě terapeutů. No, kdyby si touto knihou nedělal na sebe reklamu, tak možná dám i o půl hvězdy víc.


Plachetnice na vinětách
červenec 2020 (22.-24.)
Plachetnice na vinětách 2020, Jiří Hájíček

Příjemné čtení. Chytlo mě to od začátku do konce, i když to nebylo nijak akční, ale právě proto. Mám ráda knížky, kde hlavní děj spočívá ve vnitřních pochodech a pocitech dané postavy. Prožívání hlavní hrdinky mi bylo velmi blízké a obdivovala jsem, jak autor muž dokázal takto věrohodně zachytit ženskou postavu. Ale konec konců, jedno z hlavních témat této postavy byla osamocenost, kterou vnímala nejen u sebe, ale i u svých bližních kolem sebe - a to je téma univerzální, mimogendrové a autorovi se ho podařilo vystihnout jen s takovou lehčí, snesitelnou nostalgií.


1 ...