Druhý díl Šikmého kostela

novinky

PR článek,
Druhý díl Šikmého kostela

Představovat návštěvníkům Databáze knih Šikmý kostel je tak trochu nošení dříví do lesa, protože se právě tady stal nejčtenější knihou celého loňského roku. Před dvanácti měsíci by sotva kdo čekal, že se z prvotiny neznámé autorky stane jakýsi fenomén českého knižního trhu a absolutní vítěz čtenářské ankety Kniha roku. Stejně tak se nedalo čekat, že ve stejnojmenné anketě pořádané Lidovými novinami, v níž hlasuje odborná veřejnost, se román umístí na pátém místě. Proč tento sumář? Protože má uvodit samotné sdělení: totiž že právě v těchto dnech vyšel druhý díl trilogie Šikmý kostel.

Z prvních ohlasů a recenzí, které se už před vydáním objevily, je zřejmé, že i tentokrát nás čeká velmi silný čtenářský zážitek. Někteří recenzenti naznačují, že snad ještě silnější. Do příběhu obyvatel bývalé vesnice Karwiná a nyní už města Karvinná vstupujeme téměř ve stejné chvíli, kdy nás z něj poslední strana prvního dílu přinutila odejít.

Co se poněkud mění, je tempo vyprávění. Od melancholie, která doprovázela první díl a dokreslovala odcházející devatenácté století, přechází autorka k poněkud rychlejšímu spádu, který odpovídá době, v níž se kniha odehrává. Společně s hrdiny knihy čtenář prochází dvacátými lety, prodchnutými nadějí a vírou v lepší časy, v naplnění dříve netušených možností. Protože je ale děj umístěn do Karvinné, tedy do Těšínského Slezska, příběhem se zároveň jako červená nit vinou dozvuky československo-polského sporu o hranici. Také ony v mnoha ohledech zasahují do života lidí, vedou ke svárům, rozkližují rodiny.

Nadějeplný čas dvacátých let rázně utne velká hospodářská krize na začátku let třicátých – a pochopitelně mnohé plány rozmělní na prach. Započatý zmar dále pokračuje vzestupem nacionalistických nálad, Mnichovem, druhou světovou válkou. Mohlo by se zdát, že literatury pojednávající o druhé světové válce je snad už příliš mnoho. To je v mnoha ohledech pravda, ovšem Karin Lednická pojednává toto téma zcela jinak, než je obvyklé, nabízí čtenáři zcela novou perspektivu, přináší zcela nové informace. Také tentokrát si téměř nad každou stranou položíme otázku, jak je možné, že se o těchto událostech neví, nepíše, neučí.

Autorka na šesti stech stranách předkládá v nejlepším slova smyslu strhující příběh, v němž nám postavy i místo samotné vyvstávají před očima. Sugestivní vyprávění vtahuje, čtenář se cítí součástí děje podobně, jako tomu bylo u prvního dílu. Autorka vyprávění umně vrství, aby se pod tou nejspodnější slupkou dotkla podstaty zpracovávaných problémů a témat. Nutí čtenáře klást si celou řadu otázek, přičemž na mnohé z nich je velmi těžké nalézt odpověď. A na některé otázky se možná dokonce odpověď nalézt nedá.

Za zmínku nepochybně stojí také to, že Lednická i tentokrát zachovává naprostou nestrannost. V jejím podání není nic černobílé: ani postavy, ani historie. Řečeno jejími vlastními slovy: „Pokud už někomu straním, pak obyčejným lidem, kteří tu turbulentní historii museli nést na svých bedrech a bezmocně přihlížet, jak jim velké dějiny opakovaně rozmetají každodenní jistoty, plány, všechno. Hrdinové Šikmého kostela jsou lidé vzešlí z autorské fantazie, nesou však skutečné příběhy. Nikdy jsem nefabulovala za rámec toho, co se stalo nebo co se reálně stát mohlo. A snad se mi na příbězích mých postav podařilo ukázat, k čemu nesmiřitelnost a vypjatý nacionalismus vedou. Jak to dopadá, když je národnost stavěna nad člověka. Když se z jazyka, kterým hovoří, stane zbraň. A musím bohužel říct i to, že jsem při psaní našla až příliš mnoho paralel k dnešku.“


Šikmý kostel 2 Šikmý kostel 2 Karin Lednická

Románová kronika ztraceného města, léta 1921–1945. S Barkou, Ludwikem, Julkou a dalšími hrdiny trilogie Šikmý kostel se setkáváme vzápětí poté, co jsme je v závěru prvního dílu opustili. Zatímco ve zbytku nově vzniklého Českosl... více


Šikmý kostel Šikmý kostel Karin Lednická

Románová kronika ztraceného města, léta 1894–⁠1921. Podtitul knihy lapidárně shrnuje příběh o někdejší pastevecké vesnici, která vystavěla svůj rozkvět na těžbě uhlí, aby o století později zašla na úbytě – také kvůli těžbě uhlí... více

Přejít na komentáře (3)