1948: Vítězný únor

novinky

26.10.2012 / Dan
1948: Vítězný únor

Nová kniha, která vás postupně provede jednotlivými událostmi, které se odvíjely od konce druhé světové války až po samotný únor 1948. Kniha je doplněna o řadu zajímavostí, mapky, dobové dokumenty i fotografie a nechybí ani přehledná chronologie. Publikace bezesporu zaujme každého, kdo hledá ucelené a přehledné zpracování tohoto tématu.

„Šesti únorovým dnům roku 1948 předcházela složitá a převratná necelá tři poválečná léta tzv. třetí republiky. Před nastoleným systémem lidové demokracie stálo nepřeberné množství problémů, které chtěla společnost řešit, a to zejména v počáteční fázi plné euforie z nabyté svobody. A třebaže se oficiálně deklarovala právní kontinuita třetí republiky s první republikou, nabývalo poválečné Československo řadu rysů, které se této vizi značně vzdalovaly, ať už se jednalo o vnitropolitické uspořádání nebo o zahraničně politickou orientaci.“
(Z předmluvy autorů)1948: Vítězný únor1948: Vítězný únorFrantišek Čapka

Vítězný únor v roce 1948 představuje jednu ze zásadních událostí v našich moderních dějinách, která poznamenala vývoj Československa na dalších čtyřicet let. Tato publikace z pera zkušených autorů se snaží poskytnout podložené odpovědi na o...více

Komentáře (0)