Slovanský ústav AV ČR

nakladatelství, značky

Slovník jazyka staroslověnského – historie, osobnosti a perspektivy
Slovník jazyka staroslověnského – historie, osobnosti a perspektivy
Ruské imperiální myšlení v historii, literatuře a umění
Ruské imperiální myšlení v historii, literatuře a umění
Slavjanofilství a slavjanofilské paradigma
Slavjanofilství a slavjanofilské paradigma
Staroslověnská modlitba proti ďáblu : nejstarší doklad exorcismu ve velkomoravském písemnictví
Staroslověnská modlitba proti ďáblu : nejstarší doklad exorcismu ve velkomoravském písemnictví
Literatury a žánry v evropské dimenzi. Nejen česká literatura v zorném poli komparatistiky
Literatury a žánry v evropské dimenzi. Nejen česká literatura v zorném poli komparatistiky
Slavica v české řeči III/2
Slavica v české řeči III/2
Veci na dne duše.
Veci na dne duše.
Církevněslovanská legenda o svaté Anastázii
Církevněslovanská legenda o svaté Anastázii
Encyklopedie Byzance
Encyklopedie Byzance
Vzpomínky. Deníky. Vyprávění.
Vzpomínky. Deníky. Vyprávění.
Pražské stopy Jakuba Barta-Ćišinského
Pražské stopy Jakuba Barta-Ćišinského
Ruská poezie druhé poloviny 20. století. Úvahy o teorii, literární historii a filozofii.
Ruská poezie druhé poloviny 20. století. Úvahy o teorii, literární historii a filozofii.
Areálová studie slovní zásoby rusínských nářečí východního Slovenska. Diferenční slovník.
Areálová studie slovní zásoby rusínských nářečí východního Slovenska. Diferenční slovník.
Órigenés učitel
Órigenés učitel
Vyprávění a písně Rusínů z východního Slovenska
Vyprávění a písně Rusínů z východního Slovenska
Medzi vzájomnosťou a nevzájomnosťou : sondy do česko-slovenských a slovensko-českých literárnych vzťahov
Medzi vzájomnosťou a nevzájomnosťou : sondy do česko-slovenských a slovensko-českých literárnych vzťahov
Slovanské bájesloví
Slovanské bájesloví
Slavica v české řeči III/1
Slavica v české řeči III/1
Ruská poezie 20. století. Recepční, genologické a strukturně analytické pohledy
Ruská poezie 20. století. Recepční, genologické a strukturně analytické pohledy
Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia v českocírkevněslovanském překladu. Díl druhý.
Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia v českocírkevněslovanském překladu. Díl druhý.
Slovenská prozódia a verzifikácia v rukopise Štefana Krčméryho (1935).
Slovenská prozódia a verzifikácia v rukopise Štefana Krčméryho (1935).
Ukrajinská nářečí Slovenska. Výzkum a zvukové zápisy z let 1957–1967.
Ukrajinská nářečí Slovenska. Výzkum a zvukové zápisy z let 1957–1967.
Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia v českocírkevněslovanském překladu. Díl první.
Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia v českocírkevněslovanském překladu. Díl první.
Západoslovanské literatury v českém prostředí ve 20. století.
Západoslovanské literatury v českém prostředí ve 20. století.
Západoslovanské literatury v českém prostředí do roku 1918.
Západoslovanské literatury v českém prostředí do roku 1918.
Jazyk v strukturním pojetí
Jazyk v strukturním pojetí
Indexy k staroslověnskému slovníku
Indexy k staroslověnskému slovníku
Slavica v české řeči II.
Slavica v české řeči II.
Staročeský Hlaholský Comestor
Staročeský Hlaholský Comestor
Slavica v české řeči I.
Slavica v české řeči I.
Mluvnice současné ukrajinštiny.
Mluvnice současné ukrajinštiny.
Kronika kulturního, vědeckého a společenského života ruské emigrace v Československé republice. Díl II.
Kronika kulturního, vědeckého a společenského života ruské emigrace v Československé republice. Díl II.
Česká Bible Hlaholská / Bible Vyšebrodská
Česká Bible Hlaholská / Bible Vyšebrodská
Kronika kulturního, vědeckého a společenského života ruské emigrace v Československé republice
Kronika kulturního, vědeckého a společenského života ruské emigrace v Československé republice
Kronika kulturního, vědeckého a společenského života ruské emigrace v Československé republice. Díl I.
Kronika kulturního, vědeckého a společenského života ruské emigrace v Československé republice. Díl I.
1