Slovenská prozódia a verzifikácia v rukopise Štefana Krčméryho (1935).

kniha od:

nehodnoceno
Slovenská prozódia a verzifikácia v rukopise Štefana Krčméryho (1935). obálka knihy

KoupitKoupit eknihu

Rukopis rozsiahlej štúdie Štefana Krčméryho Možnosti československej prozódie z roku 1935, ktorý sa našiel v súkromnej pozostalosti českého literárneho historika Alberta Pražáka, zahŕňa autorove verzologické štúdie napísané najmä na začiatku 30. rokov a publikované väčšinou v Slovenských pohľadoch. Krčméry v nich obhajoval veršovú techniku štúrovskej poézie, ktorá vychádzala z romantickej estetiky a jej folklórneho základu. Vyšiel z teoretických názorov T. Milkina a polemizoval s Vlčkovou vedeckou školou, ktorá videla vrchol slovenského básnictva v sylabotónickom verši P. O. Hviezdoslava a odmietala uznať umelecké kvality štúrovskej poézie. Krčmérymu išlo zároveň o estetickú rehabilitáciu prozódie sylabického verša romantického obdobia. V pripojenej štúdii Krčméry a teória verša v česko-slovenskom kontexte medzivojnového obdobia je analyzovaný autorov prínos k vymedzeniu slovenských prozodických systémov z rytmickej stránky. V Textových prílohách sú uverejnené doteraz nepublikované materiály (Krčméryho vlastný životopis, posudky k dizertačnému konaniu Š. Krčméryho a jeho korešpondencia s českými literátmi J. Vlčkom, V. Tillem a A. Pražákom)....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/29_/291199/slovenska-prozodia-a-verzifikacia-v-XTT-291199.png
Žánr
Literatura slovenská, Literatura naučná
Vydáno, Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica
více informací...
Nahrávám...

Komentáře (0)

Kniha Slovenská prozódia a verzifikácia v rukopise Štefana Krčméryho (1935).