Euroslavica

nakladatelství, značky

Čas čtení
Čas čtení
Staroslověnská modlitba proti ďáblu : nejstarší doklad exorcismu ve velkomoravském písemnictví
Staroslověnská modlitba proti ďáblu : nejstarší doklad exorcismu ve velkomoravském písemnictví
Květnové volby 1946 – volby osudové?
Květnové volby 1946 – volby osudové?
Literatury a žánry v evropské dimenzi. Nejen česká literatura v zorném poli komparatistiky
Literatury a žánry v evropské dimenzi. Nejen česká literatura v zorném poli komparatistiky
Půlnoční historky
Půlnoční historky
Zaostřeno na komunismus
Zaostřeno na komunismus
Uctivý kolotoč
Uctivý kolotoč
Člověk a demokracie
Člověk a demokracie
Francie a Čechy v Evropě národních států: Francouzská politika F. L. Riegra 1867-1878
Francie a Čechy v Evropě národních států: Francouzská politika F. L. Riegra 1867-1878
Dějiny v manéži
Dějiny v manéži
O světě kolem nás
O světě kolem nás
Zápas s Leviatanem. Polská literatura v letech 1970-1990
Zápas s Leviatanem. Polská literatura v letech 1970-1990
Vlast naše Západ
Vlast naše Západ
Nultá hodina?
Nultá hodina?
Charakteristiky současných slovanských jazyků v historickém kontextu
Charakteristiky současných slovanských jazyků v historickém kontextu
Sonety
Sonety
Areálová studie slovní zásoby rusínských nářečí východního Slovenska. Diferenční slovník.
Areálová studie slovní zásoby rusínských nářečí východního Slovenska. Diferenční slovník.
Vyprávění a písně Rusínů z východního Slovenska
Vyprávění a písně Rusínů z východního Slovenska
Sovětská brutální svévole a československý ustrašený králíček
Sovětská brutální svévole a československý ustrašený králíček
Slavica v české řeči III/1
Slavica v české řeči III/1
Dvojí identita Klubu angažovaných nestraníků.
Dvojí identita Klubu angažovaných nestraníků.
Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia v českocírkevněslovanském překladu. Díl druhý.
Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia v českocírkevněslovanském překladu. Díl druhý.
Slovenská prozódia a verzifikácia v rukopise Štefana Krčméryho (1935).
Slovenská prozódia a verzifikácia v rukopise Štefana Krčméryho (1935).
Ukrajinská nářečí Slovenska. Výzkum a zvukové zápisy z let 1957–1967.
Ukrajinská nářečí Slovenska. Výzkum a zvukové zápisy z let 1957–1967.
Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia v českocírkevněslovanském překladu. Díl první.
Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia v českocírkevněslovanském překladu. Díl první.
Iluminované rukopisy českého původu v polských sbírkách
Iluminované rukopisy českého původu v polských sbírkách
Jazyk v strukturním pojetí
Jazyk v strukturním pojetí
Indexy k staroslověnskému slovníku
Indexy k staroslověnskému slovníku
Slavica v české řeči I.
Slavica v české řeči I.
Slavica v české řeči II.
Slavica v české řeči II.
Staročeský Hlaholský Comestor
Staročeský Hlaholský Comestor
Mluvnice současné ukrajinštiny.
Mluvnice současné ukrajinštiny.
Měřítka souvislosti
Měřítka souvislosti
Makedonsko-český slovník
Makedonsko-český slovník
Česká Bible Hlaholská / Bible Vyšebrodská
Česká Bible Hlaholská / Bible Vyšebrodská
1