Masarykův ústav a Archiv AV ČR

nakladatelství, značky

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. (zkráceně MÚA AV ČR), je veřejná výzkumná instituce, jeden ze tří historických ústavů Akademie věd České republiky, sestávající ze dvou původně samostatných institucí (ke spojení došlo k 1. 1. 2006).... celý text

Vůdce národa: František Ladislav Rieger a jeho místo v české politice, kultuře a vědě
Vůdce národa: František Ladislav Rieger a jeho místo v české politice, kultuře a vědě
Iluminované rukopisné zlomky z oblasti latinské kultury ve Sbírce grafiky a kresby Národní galerie v Praze
Iluminované rukopisné zlomky z oblasti latinské kultury ve Sbírce grafiky a kresby Národní galerie v Praze
Korespondence T. G. Masaryk – Velká Británie. Svazek I., (1881–1915)
Korespondence T. G. Masaryk – Velká Británie. Svazek I., (1881–1915)
Čas změny: moravský a slezský venkov od zrušení poddanství po Velkou válku
Čas změny: moravský a slezský venkov od zrušení poddanství po Velkou válku
Demokracie v politice: Texty z let 1907-1910
Demokracie v politice: Texty z let 1907-1910
Paměť měst: Narativní prameny k dějinám Prahy, Českých Budějovic a Litoměřic do roku 1800
Paměť měst: Narativní prameny k dějinám Prahy, Českých Budějovic a Litoměřic do roku 1800
Dy kunst gelopt vor ritter und knechten
Dy kunst gelopt vor ritter und knechten
T.G.M. v kostce
T.G.M. v kostce
Čech v americkém Kongresu
Čech v americkém Kongresu
Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849-1918
Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849-1918
Jak jsme prožívali první světovou válku
Jak jsme prožívali první světovou válku
Církve, náboženství a politika v Československu a Rakousku ve 20. století
Církve, náboženství a politika v Československu a Rakousku ve 20. století
Poznamenaný: deset měsíců s Janem A. Baťou
Poznamenaný: deset měsíců s Janem A. Baťou
Korespondence: T. G. Masaryk – slovenští veřejní činitelé (1918-1937)
Korespondence: T. G. Masaryk – slovenští veřejní činitelé (1918-1937)
Hilsneriáda: texty z let 1898-1900. I a II
Hilsneriáda: texty z let 1898-1900. I a II
Dějiny, smysl a modernita: k 75. narozeninám Miloše Havelky
Dějiny, smysl a modernita: k 75. narozeninám Miloše Havelky
Uprchlíci a azylanti v zemi sousedů: Československo a Německo v letech 1933 až 1989
Uprchlíci a azylanti v zemi sousedů: Československo a Německo v letech 1933 až 1989
Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích
Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích
Programy Masarykových politických stran: texty z let 1900–1912
Programy Masarykových politických stran: texty z let 1900–1912
S projevem nejhlubší úcty
S projevem nejhlubší úcty
Zdeněk Nejedlý známý – neznámý?
Zdeněk Nejedlý známý – neznámý?
Jakž lidé hodnověrní zprávu činí: formy písemné komunikace v raném novověku
Jakž lidé hodnověrní zprávu činí: formy písemné komunikace v raném novověku
Iluminované rukopisy v archivech na území Čech
Iluminované rukopisy v archivech na území Čech
Vzpomínky z mého života
Vzpomínky z mého života
Děkuji životu: vzpomínky a zápisy českého historika
Děkuji životu: vzpomínky a zápisy českého historika
Krize, válka a nový začátek: Československo a Rakousko v období 1933 - 1948
Krize, válka a nový začátek: Československo a Rakousko v období 1933 - 1948
Paměť - expozice - ukládání: muzealizace dějin v česko-německo-slovenském kontextu
Paměť - expozice - ukládání: muzealizace dějin v česko-německo-slovenském kontextu
Od omylů k nadějím
Od omylů k nadějím
Válka a revoluce III
Válka a revoluce III
Naše doba: texty z let 1892–1894
Naše doba: texty z let 1892–1894
Poslední staročech: k 70. narozeninám Jiřího Raka
Poslední staročech: k 70. narozeninám Jiřího Raka
Edvard Beneš, Němci a Německo: edice dokumentů. Svazek II/2, 1929–1935
Edvard Beneš, Němci a Německo: edice dokumentů. Svazek II/2, 1929–1935
Česká politická pravice v letech 1938–1945
Česká politická pravice v letech 1938–1945
Z cesty své nesejdeme: osudy východočeských a hornolanguedockých protestanských komunit v 18. století
Z cesty své nesejdeme: osudy východočeských a hornolanguedockých protestanských komunit v 18. století
Soupis rukopisných bohemik ve vatikánské knihovně Palatina
Soupis rukopisných bohemik ve vatikánské knihovně Palatina
1