Masarykův ústav a Archiv AV ČR

nakladatelství, značky

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. (zkráceně MÚA AV ČR), je veřejná výzkumná instituce, jeden ze tří historických ústavů Akademie věd České republiky, sestávající ze dvou původně samostatných institucí (ke spojení došlo k 1. 1. 2006).... celý text

Ženám žádný obor vědecky od přírody není uzavřen: Spletité cesty žen k vědecké kariéře v první polovině 20. století
Ženám žádný obor vědecky od přírody není uzavřen: Spletité cesty žen k vědecké kariéře v první polovině 20. století
Nekončící příběh: (Historiografické) narativy vzniku Československa v proměnách času a prostoru (1918-1992/1993)
Nekončící příběh: (Historiografické) narativy vzniku Československa v proměnách času a prostoru (1918-1992/1993)
Těsný domov – širý svět a jiné texty
Těsný domov – širý svět a jiné texty
Obrazy vody: Jihočeské přehrady a jejich otisk v krajině a společnosti
Obrazy vody: Jihočeské přehrady a jejich otisk v krajině a společnosti
Milada Paulová – první česká profesorka: Mezi soudobými dějinami a byzantologií
Milada Paulová – první česká profesorka: Mezi soudobými dějinami a byzantologií
Za volební právo žen! aneb Jak se volilo v Čechách
Za volební právo žen! aneb Jak se volilo v Čechách
Mezi literaturou a politikou: Texty z let 1895–1897
Mezi literaturou a politikou: Texty z let 1895–1897
Dětství a mládí: Vzpomínky a myšlenky
Dětství a mládí: Vzpomínky a myšlenky
Vůdce národa: František Ladislav Rieger a jeho místo v české politice, kultuře a vědě
Vůdce národa: František Ladislav Rieger a jeho místo v české politice, kultuře a vědě
Korespondence Ervína Špindlera s manželkou Marií
Korespondence Ervína Špindlera s manželkou Marií
Není přítel jako přítel: Židé v národním státě Čechů a Slováků, 1945–1948
Není přítel jako přítel: Židé v národním státě Čechů a Slováků, 1945–1948
Státní moc, politická správa a každodennost
Státní moc, politická správa a každodennost
Iluminované rukopisné zlomky z oblasti latinské kultury ve Sbírce grafiky a kresby Národní galerie v Praze
Iluminované rukopisné zlomky z oblasti latinské kultury ve Sbírce grafiky a kresby Národní galerie v Praze
Korespondence T. G. Masaryk – Velká Británie: Svazek I., (1881–1915)
Korespondence T. G. Masaryk – Velká Británie: Svazek I., (1881–1915)
Čertova zeď: Život a smrt Heinze Ruthy
Čertova zeď: Život a smrt Heinze Ruthy
Čas změny: moravský a slezský venkov od zrušení poddanství po Velkou válku
Čas změny: moravský a slezský venkov od zrušení poddanství po Velkou válku
S diplomatem v Orientu. Miroslav Schubert: Pět let u Pávího trůnu (1927-1932)
S diplomatem v Orientu. Miroslav Schubert: Pět let u Pávího trůnu (1927-1932)
Josef Dobiáš (1888-1972). Život a dílo
Josef Dobiáš (1888-1972). Život a dílo
Demokracie v politice: Texty z let 1907-1910
Demokracie v politice: Texty z let 1907-1910
Paměť měst: Narativní prameny k dějinám Prahy, Českých Budějovic a Litoměřic do roku 1800
Paměť měst: Narativní prameny k dějinám Prahy, Českých Budějovic a Litoměřic do roku 1800
Dy kunst gelopt vor ritter und knechten
Dy kunst gelopt vor ritter und knechten
T.G.M. v kostce
T.G.M. v kostce
Čech v americkém Kongresu
Čech v americkém Kongresu
Víra a nevíra ve stínu továrních komínů
Víra a nevíra ve stínu továrních komínů
Fenomén Maffie: Český (domácí) protirakouský odboj v proměnách 20. století
Fenomén Maffie: Český (domácí) protirakouský odboj v proměnách 20. století
Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849-1918
Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849-1918
Jak jsme prožívali první světovou válku
Jak jsme prožívali první světovou válku
Korespondence Aloise Musila I.
Korespondence Aloise Musila I.
Církve, náboženství a politika v Československu a Rakousku ve 20. století
Církve, náboženství a politika v Československu a Rakousku ve 20. století
Poznamenaný: deset měsíců s Janem A. Baťou
Poznamenaný: deset měsíců s Janem A. Baťou
Korespondence: T. G. Masaryk – slovenští veřejní činitelé (1918-1937)
Korespondence: T. G. Masaryk – slovenští veřejní činitelé (1918-1937)
Hilsneriáda: texty z let 1898-1900. I a II
Hilsneriáda: texty z let 1898-1900. I a II
Dějiny, smysl a modernita: k 75. narozeninám Miloše Havelky
Dějiny, smysl a modernita: k 75. narozeninám Miloše Havelky
Vojáci nebo podnikatelé?
Vojáci nebo podnikatelé?
Uprchlíci a azylanti v zemi sousedů: Československo a Německo v letech 1933 až 1989
Uprchlíci a azylanti v zemi sousedů: Československo a Německo v letech 1933 až 1989
Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích
Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích
Programy Masarykových politických stran: texty z let 1900–1912
Programy Masarykových politických stran: texty z let 1900–1912
Račte to podepsat libovolnou šifrou
Račte to podepsat libovolnou šifrou
S projevem nejhlubší úcty
S projevem nejhlubší úcty
Sláva republice! - Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu
Sláva republice! - Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu