pald

Příspěvky

Rozhovor u KatedrályRozhovor u KatedrályMario Vargas Llosa

Můj první přečtený román od Llosy. Není to špatné, mistrně kompovaný příběh se zajímavým vyústěním. Množství postav, střídání dějů a rovin, přesto mě četba nijak zvlášť nenadchla. Čekal jsem asi něco hlubšího k zamyšlení.

20.07.2021


Deset argumentů pro celibátDeset argumentů pro celibátHans Conrad Zander

Nikdo nehodnotil? Přitom je to opravdu čtivé, moudré a vtipné.

05.03.2021


Trojice : úvod do katolického učení o trojjediném BohuTrojice : úvod do katolického učení o trojjediném BohuGilles Emery

Hutný text uvádí čtenáře do podstatných prvků katolického učení o Trojici, opírá se především o teologii sv. Tomáše Akvinského.

05.03.2021


Člověk na útěkuČlověk na útěkuMax Picard

Je to filosofie v básni, popis životního prožitku doby, kterou vyjadřuje jediné slovo "útěk". Určitě stojí za přečtení, neboť dnes je tento všeobecný útěk ještě intenzívnější a mohutnější, než v době sepsání díla (1934)

25.05.2020


Kázání pro dobu postní a velikonočníKázání pro dobu postní a velikonočníBernard de Clairvaux

Krásná Bernardova kázání v dobrém překladu. Promluvy plné obrazů a metafor, které čtenáři pomáhají poznávat výšku a hloubku křesťanské víry.

23.05.2020


Maximální křesťanství - Adolf Kajpr SJ a list KatolíkMaximální křesťanství - Adolf Kajpr SJ a list KatolíkVojtěch Novotný

Dobrá kniha pro seznámení se s postavou Adolfa Kajpra, s jeho životem a myšlením a také s časopisem Katolík, který vedl. V závěru nacházíme svědectví a vzpomínky současníků na tuto velkou osobnost. Psáno odbornou, přesto pro čtenáře přístupnou formou.

22.05.2020


Ministerium verbi: Kázání Adolfa Kajpra o mši svaté, o posledních věcech člověka a o rozličných aspektech víryMinisterium verbi: Kázání Adolfa Kajpra o mši svaté, o posledních věcech člověka a o rozličných aspektech víryAdolf Kajpr

Rétorika trochu patetická, ale najdeme zde myšlenkové perly a především velmi osobní svědectví člověka, který byl pronásledován pro svou víru.

04.05.2020


I řekl Bůh - Trinitární teologie stvořeníI řekl Bůh - Trinitární teologie stvořeníCtirad Václav Pospíšil

Podnětné úvahy a zpracování tématu způsobem ojedinělým v české a do značné míry i světové teologické literatuře. Monografie čerpá z myšlení starých mistrů, jako je svatý Bonaventura, udržuje dialog se současnými autory (filosofy, teology, přírodovědci) a otevírá nové obzory v teologii.

17.04.2020


Přijmout Ježíše jako Krista: podněty k prohloubení víryPřijmout Ježíše jako Krista: podněty k prohloubení víryChristoph Schönborn

Čtivé katecheze na důležitá témata

13.04.2020


Svědectví dobySvědectví dobyAdolf Kajpr

Reprezentativní výbor z publicistiky statečného křesťana a vězně obou totalit. Texty pojednávají o otázkách náboženských, politických a kulturních. Jsou moudré, úderné, poučné a hájí důstojnost a svobodu každého člověka.

30.03.2020


Po stopách JežíšovýchPo stopách JežíšovýchGerhard Kroll

Kvalitní kniha, vhodná jako křesťanský průvodce po Izraeli.

02.02.2020


Ilustrovaná bible pro mládežIlustrovaná bible pro mládežJosef E. Krause

V dětství moje oblíbená Bible s krásnými ilustracemi

02.02.2020


Dopisy z vězeníDopisy z vězeníThomas More

Úžasná četba, dopisy mučedníka svědomí.

02.02.2020


Nepohodlný JežíšNepohodlný JežíšMarius Reiser

Výborná knížka, autor dokáže propojit historii s teologií. Je to poněkud odbornější text, ale rozhodně velmi poutavý.

01.01.2020


Kázání pro dobu adventní a vánočníKázání pro dobu adventní a vánočníBernard de Clairvaux

Krásné promluvy. Doporučuji k duchovnějšímu prožití Vánoc.

15.09.2019


Velká přátelstvíVelká přátelstvíRaissa Maritain

Přečetl jsem s nadšením. Krásná kniha vzpomínek vztahujících se k několika letům před první světovou válkou, kdy manželé a filosofové Raissa a Jacques Maritainovi objeví prostřednictvím svých velkých přátel víru v Boha, křesťanství a církev. Je to velmi osobní, duchovní a zároveň filosofické svědectví o velkých autorech: Henri Bergson, Charles Péguy, Georges Rouault a především Léon Bloy. Čtenář získá zajímavý vhled do kulturní, duchovní i politické situace Francie na začátku dvacátého století.

19.07.2019


Boh vo filozofickom mysleníBoh vo filozofickom mysleníEmerich Coreth

Výborná příručka, přehledná a srozumitelně sepsaná.

24.04.2019


Luther - Finále středověké zbožnostiLuther - Finále středověké zbožnostiJaroslav Vokoun

Podnětná knížka zaměřená především na spirituální oblast Lutherovy osobnosti a jeho díla.

24.04.2019


Martin Luther: Rebel v prevratných časochMartin Luther: Rebel v prevratných časochHeinz Schilling

Výborná biografie, čtivá a zároveň historicky a teologicky fundovaná.

23.04.2019


O společnosti a politice - Otevřený rozhovor s Dominiquem WoltonemO společnosti a politice - Otevřený rozhovor s Dominiquem WoltonemDominique Wolton

Docela zajímavý rozhovor s papežem o aktuálních tématech, škoda, že Wolton je tak upovídaný.

23.04.2019


Joseph kardinál Ratzinger - Benedikt XVI.: křesťanství na přelomu tisíciletíJoseph kardinál Ratzinger - Benedikt XVI.: křesťanství na přelomu tisíciletíJoseph Alois Ratzinger

Jeden z nejlepších rozhovorů o křesťanství ve světě. Doporučuji.

23.04.2019


Zrození EvropyZrození EvropyChristopher Dawson

Výborná kniha

23.04.2019


Božská komedieBožská komedieDante Alighieri

Četl jsem v překladu O. F. Bablera (upraveného J. Zahradníčkem). Chystám se přečíst nejnovější překlad V. Mikeše. Uvítal bych bilingvní edici tohoto geniálního a nesmrtelného díla.

23.04.2019


Církev jako společenstvíCírkev jako společenstvíJoseph Alois Ratzinger

Ratzinger napsal mnoho o církvi. Zde kratičká syntéza jeho pohledu na církev.

21.04.2019


Všechny barvy církve: barevnost křesťanského oděvu a její význam v tradici západní církveVšechny barvy církve: barevnost křesťanského oděvu a její význam v tradici západní církveRadek Martínek

Knížka pojednává o proměnách symbolického vnímání jednotlivých barev od biblických a antických dob až po současnost. Po obecném výkladu křesťanské symboliky barev se autor zaměřuje na oblast bohoslužebného i mimoliturgického oděvu kněžského a řeholního stavu: Vědecky přesně a zároveň poutavě prezentuje historický vývoj barevnosti církevního oděvu, který vyjadřuje nejen proměny symbolické sebeprezentace hierarchie a řeholních společenství, ale též charakterizuje, jak tento Bohu zasvěcený stav chápal svou identitu a poslání v dějinách. Martinkovy rozsáhlé poznatky jsou přínosné z historického hlediska, protože na základě vnějších fenoménů objasňují dějinný vývoj rolí kněží a řeholníků v církvi a ve společnosti. Práce se však nedotýká jen minulosti, ale podněcuje k aktuální reflexi nad současnou formou sebevyjádření církve a jejích služebníků v stále se měnícím světě.

21.04.2019


Tvář barokaTvář barokaZdeněk Kalista

Krásná esej o baroku, kterou jsem četl kdysi dávno. Její myšlenky mi hodně pomohly chápat nejen umění, ale i životní pocity barokního člověka. Doporučuji.

20.04.2019


Znamení mociZnamení mociJan Zahradníček

Silná báseň velkého básníka a mučedníka komunismu

20.04.2019


Služebníci neužitečníSlužebníci neužitečníJaroslav Durych

Jedinečné dílo, které asi nebude pro každého čtenáře, ale mě uchvátilo a rád bych si ho znovu přečetl

20.04.2019


JeremjášJeremjášFranz Werfel

Vynikající románové zpracovaní biblického příběhu.

17.04.2019


Čtrnáctero zastaveníČtrnáctero zastaveníBedřich Fučík

Krásné portréty, v nichž se spojují osobní vzpomínky na české autory s meditativním vykreslením jejich díla. Velké svědectví o české kultuře 20. století.

17.04.2019


1