Teorie lyriky

Teorie lyriky https://www.databazeknih.cz/img/books/43_/439914/bmid_teorie-lyriky-Rip-439914.jpg 5 4 4

Jonathan Culler (* 1944) patří k nejvýznamnějším literárním teoretikům a jeho Krátký úvod do literární teorie (česky 2002, 2015) se těší trvalé oblibě v USA i u nás. Teorie lyriky si klade za cíl přistoupit k oblasti lyrické poezie pružně a nedogmaticky, přitom ale s vědomím bohatých vnitřních vazeb tradice básnického psaní, poslechu a čtení, které se osvědčují v autorské i čtenářské zkušenosti, a tím ustavují jednotu žánru. Oproti hermeneutické otázce po smyslu básnického textu Culler zdůrazňuje to, o co báseň jazykově usiluje a čeho svou výpovědí dosahuje: v centru zájmu se tak ocitá například oslovování, chvála a hana či rytmus a rituál. Culler využívá teoretických podnětů, jež nachází například v díle G. W. F. Hegela, T. W. Adorna či fenomenologicky zaměřené K. Hamburgerové, ale současně svou úvahu vždy odvíjí od konkrétních příkladů a dbá na to, aby kniha mohla sloužit i jako učební úvod.... celý text

Literatura naučná O literatuře
Vydáno: , Karolinum
Originální název:

Theory of the Lyric , 2015


více info...

Přidat komentář

lentolog
21.08.2020 5 z 5

Dôležitá kniha pre všetkých znalcov i milovníkov poézie.

Štítky knihy

literární teorie

Autorovy další knížky

Jonathan Culler
americká, 1944
2015  74%Krátký úvod do literární teorie
1995  96%Interpretácia a nadinterpretácia
2020  90%Teorie lyriky
2005  70%Studie k teorii fikce
1993  0%Saussure