Symboly a mýty chorvátskeho národného hnutia (fenomén ilyrizmu)

nehodnoceno
Symboly a mýty chorvátskeho národného hnutia (fenomén ilyrizmu) https://www.databazeknih.cz/img/books/27_/271815/bmid_symboly-a-myty-chorvatskeho-narodne-lkd-271815.jpg 0 0 0

Chorvátska kultúrna elita nadväzne na humanistických a barokových učencov na prelome 3. a 4. dekády 19. stor. prijala učenie o južnoslovanskej jednote, označiac sa menom svojich údajných predkov –obyvateľov ilýrskej provincie Rímskej ríše – Ilýri. Jej ideológiu označujeme ako ilyrizmus. Stúpenci ilyrizmu nosili zvláštny odev, mali vlastný erb (hviezdu Zorničku a polmesiac), spievali národné piesne (budnice). Obľúbenou legendou bol príbeh o 3 bratoch Lechovi, Čechovi a Mechovi, ktorá sa chápala ako zlatý vek Slovanov, doba ich pôvodnej jednoty a nezávislosti. Najväčším hrdinom bol však kráľovič Marko. Výrazom či zárukou ich budúcej jednoty sa stala Matka Sláva (archetyp všetkých Slovanov) a Matka Domovina (archetyp južných Slovanov). Aj vplyvom ilyrizmu sa na prelome 19. a 20. stor. sformoval moderný chorvátsky národ.... celý text

Přidat komentář