Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky

Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky
https://www.databazeknih.cz/img/books/64_/64492/bmid_subkultury-mladeze-uvedeni-do-probl-EWR-64492.jpg 4 14 14

Kniha přináší podrobnou analýzu vybraných subkultur mládeže. Text vychází z teoretického i metodologického ukotvení tématu a definuje základní pojmy: mládež, kultura, subkultura, scéna, životní styl, hnutí a další. Představuje též vybrané sociologické školy (jako je škola chicagská či birminghamská), které se tématu subkultur věnují. Autor se zabývá typologií subkultur mládeže a jejich vztahem k sociálněpatologickým jevům, médiím, trhu a politice. Blíže představuje subkultury hippies, skinheads, fotbalové chuligány, punk/hard core, graffiti, metal, gothic rock a taneční scénu. Kniha poslouží především pedagogům, novinářům, ale i výchovným poradcům, psychologům a sociologům, kteří pracují s mládeží. Stejně tak je určena i rodičům a mládeži samotné – čtivou formou je seznámí s formováním jednotlivých subkultur a životních stylů v minulosti i současnosti.... celý text

Přidat komentář

vvikingg
19.04.2024 4 z 5

Velmi zajímavá studie z množstvím odkazů, z kterých autor čerpal. Studie se zabývá Hippies, Skinheads, Hooligans, Punk, Graffiti, Metal, Techno a jejich odnožemi a frakcemi. Lahůdka je na konci knihy v plném znění 5 stránkový článek Nová vlna se starým obsahem Jana Krýzla, jméno bylo fiktivní, komunistický ideolog si dal záležet : buržoázní manipulátoři s myšlením, ideologové a diverzní centrály si uvědomily , že rocková hudba odvádí mládež od třídního boje a má stejný účinek jako drogy ,, článek vyšel v roce 1983 v komunistickém plátku Tribuna a vydání bylo díky článku ihned rozebráno :-) , jo jo velmi dobře pamatuji. Hned byla zakázána Jazzová sekce a zpřísnily se přehrávky hudebních skupin.

nokid
05.06.2013 3 z 5

Poměrně fundovaný text, vyčerpávající tematiku. Dozvíme se co jsme ještě nevěděli, např. co jsou emo a jakou poslouchají hudbu, nebo proč mají skini vyholenou lebku a nosí bombry...