etopedie

štítky

17 knih

Subkultury mládeže: Uvedení do problematikySubkultury mládeže: Uvedení do problematiky2010, Josef Smolík

Kniha přináší podrobnou analýzu vybraných subkultur mládeže. Text vychází z teoretického i metodologického ukotvení tématu a definuje základní pojmy: mládež, kultura, subkultura, scéna, životní styl, hnutí a další. Předs... více


Úvod do etopedieÚvod do etopedie2008, Věra Vojtová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Týrané, zneužívané a zanedbávané dítěTýrané, zneužívané a zanedbávané dítě1995, Zdeněk Matějček

Problém je řešen z pohledu sociálně orientované pediatrie, klinické psychologie a sociální psychiatrie. Jednotlivé kapitoly se zabývají tělesným a psychickým týráním, sexuálním zneužíváním a zanedbáváním dětí, vysvětl... více
Česká psychopedie: Speciální pedagogika osob s mentálním postiženímČeská psychopedie: Speciální pedagogika osob s mentálním postižením2009, Marie Černá

Psychopedie je interdisciplinární obor zabývající se problematikou rozvoje, výchovy a vzdělávání osob s mentálním postižením. Publikace Marie Černé a kolektivu poprvé ve vědecké literatuře přináší systematické zpracování... více


Etopedie I: trest smrti versus trest života pro sériové vrahyEtopedie I: trest smrti versus trest života pro sériové vrahy2005, Andrej Drbohlav

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Děti a problémy v chování - Etopedie v praxiDěti a problémy v chování - Etopedie v praxi2019, Miluše Hutyrová

V publikaci se prolínají pohledy odborníků různých profesí (od etopedů, psychologů, sociálních pracovníků až po psychiatry a právníky) na problematiku rozličných příčin, projevů a důsledků rizikového a problémového chová... více


Vybrané kapitoly z etopedie a sociální patologieVybrané kapitoly z etopedie a sociální patologie2009, Eva Švarcová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Úvod do etopedieÚvod do etopedie2002, Eva Švarcová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Vaše děti a návykové látkyVaše děti a návykové látky2001, Karel Nešpor

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Riziková mládežRiziková mládež2001, Vladimír Labáth

Autoři rozebírají významné současné i tradiční koncepce rizikového chování a jednotlivé modely pomoci dospívajícím lidem ohroženým rizikovým chováním. více


Akta "Y" : drogový problém versus rodinaAkta "Y" : drogový problém versus rodina1999, Robert Stuchlík

Drogový problém versus rodina Praktická příručka především pro rodiče. více


Děti a drogy: fakta, informace, prevenceDěti a drogy: fakta, informace, prevence1999, Tom Illes

Informační brožura je určena především pro rodiče a pedagogy a obsahuje základní informace o legálních i nelegálních drogách běžně dostupných v ČR a o jejich škodlivých účincích. Informuje také o prevenci a poskytuje nez... více


Mládež problémová - její typy a možnosti uplatněníMládež problémová - její typy a možnosti uplatnění1994, Stanislav Langer

Diagnostické, výchovné a profesiografické modely. více


EtopedieEtopedie1989, Jindřich Kuja

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti.Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti.2010, Věra Vojtová

Publikace se zabývá inkluzivními přístupy k vzdělávání dětí v riziku poruch chování a s poruchami chování. více


1