Štátne symboly v rokoch 1938 – 1945 (Česko-Slovensko, Slovensko, Protektorát Čechy a Morava, Podkarpatská Rus)

Štátne symboly v rokoch 1938 – 1945 (Česko-Slovensko, Slovensko, Protektorát Čechy a Morava, Podkarpatská Rus) https://www.databazeknih.cz/img/books/45_/459736/bmid_statne-symboly-v-rokoch-1938-1945-wYw-459736.jpg 5 3 3

Kniha popredného slovenského heraldika prináša ucelený pohľad na zložité obdobie rokov 1938 – 1945 a jeho odraz v početných návrhoch heraldického vyjadrenia novej politickej reality v jednotlivých častiach rozbitého Československa. Všíma si zároveň aj používanie československej a slovenskej symboliky v druhom odboji. Popri kritickom texte, odvolávajúcom sa na archívne pramene zo slovenských aj českých archívov, prináša tiež bohatú obrazovú dokumentáciu. Unikátny je najmä katalóg nerealizovaných grafických návrhov štátneho znaku, vlajky, pečate, ako aj návrhov na štandardu prezidenta Slovenskej republiky z roku 1939, ktoré boli dosiaľ celkom neznáme. Kniha významne posúva naše poznanie zákulisia tvorby štátnych symbolov tohto obdobia a pridáva tak nášmu pohľadu naň nečakaný nový rozmer.... celý text

Přidat komentář