Současná psychopatologie pro pomáhající profese

Současná psychopatologie pro pomáhající profese https://www.databazeknih.cz/img/books/22_/222220/mid_soucasna-psychopatologie-pro-pomaha-k8p-222220.jpg 5 11 3

Kniha nabízí přehled různých psychických problémů, jejich příčin a důsledků, které pro život daného jedince či skupiny přinášejí. Zahrnuje nejrůznější situace, které mohou s větší či menší pravděpodobností v běžném životě nastat, ať už jde o psychický dopad somatických onemocnění a trvalejších zdravotních postižení, nebo o primárně psychické poruchy a choroby. Vzhledem k tomu, že jde o text určený pracovníkům v pomáhajících profesí, zahrnuje i informace o sociálním dopadu takových potíží a orientační nabídku možné pomoci. Kniha navazuje na titul Psychopatologie pro pomáhající profese, je ale značně inovována, např. o pojednání o genetickém přenosu dispozic k rozvoji uvedených potíží, o způsobu, jak se různé dědičné vlohy uplatňují a jak ovlivňují vývoj a fungování CNS. Samostatná část textu je věnována psychologii nemocných a zdravotně postižených. Inovováno je pojednání o psychosomatických chorobách, informace o různých alternativách zdravotního postižení jsou doplněny zejména s ohledem na specifika orientace a chápání běžných situací. Aktualizovány jsou zejména informace o příčinách rozvoje uvedených poruch. Nově je uvedena podkapitola o sebepoškozování a řada dalších.... celý text

Přidat komentář

Noisette73
30.08.2022 5 z 5

Moc pomohla při studiu i mimo něj.

hu_87
03.07.2021 5 z 5

Nejlepší knížka v oblasti psychopatologie, byť je na jednu stranu méně popisná a obsahuje méně odborných pojmů jako např. publikace p. Orla, i tato publikace je velmi kvalitně zpracovaná a obsahuje mj. i kapitoly, které v klasických učebnicích psychopatologie nenajdete (např. rozsáhlejší kapitoly o bezdomovectví, domácím násilí). Určitě doporučuji.


edysy
26.02.2015 5 z 5

Příjemné překvapení, kniha je sice dost popisná, ale to připisuji autorčině přístupu k realitě psychických poruch jako k faktu, přesto mi zde nechybí určitá vnímavost k problematice nebo k problémům nemocných. Chci jen ještě dodat, že pomáhající profese považuji za opomíjené, možná nedoceněné (kdysi mi jedna sestřička řekla, že musí skládat zboží v IKEI, aby si mohla dovolit ten luxus pracovat v RIAPSU) a přesto jsou právě ti pomáhající velmi silný článek organizací a institucí podporujících psychicky nemocné aj. Jsou např. v nemocnicích v nejčastějším kontaktu s pacienty. Proto za tuto knihu díky. I když, přiznám se, že jsem ji četla po kapkách, a to ne všech, taky proč? Nejsem žádný student. Čtyři body ze čtyř za tu práci.