pomáhající profese

štítek, 24 knih


Současná psychopatologie pro pomáhající profeseSoučasná psychopatologie pro pomáhající profese2014, M. Vágnerová

Kniha nabízí přehled různých psychických problémů, jejich příčin a důsledků, které pro život daného jedince či skupiny přinášejí. Zahrnuje nejrůznější situace, které mohou s větší či menší pravděpodobností v běžném život... více


100 chyb při péči o lidi s demencí100 chyb při péči o lidi s demencí2017, J. König

Je důležité, aby se pečující o osoby s demencí starali tak, že se jejich klienti budou cítit dobře. To se však podaří pouze tehdy, budou-li pracovníci stále znovu zkoumat a zlepšovat svůj postoj, ošetřovatelské kompetenc... více


Supervize v pomáhajících profesíchSupervize v pomáhajících profesích2016, P. Hawkins

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Etika pro pomáhající profeseEtika pro pomáhající profese2018, J. Jankovský

Etika pro pomáhající profese byla ve svém prvním vydání v r. 2003 určena především studentům připravujícím se na výkon pomáhajících profesí. Oslovila však i osoby v těchto profesích již zaměstnané, zajímající se o prohlo... více


Skupinová arteterapieSkupinová arteterapie2005, M. Liebmann

Kniha Skupinová arteterapie vyšla poprvé v roce 1986 ve Velké Británii. Kromě následujících dotisků byla přeložena do hebrejštiny, portugalštiny a čínštiny. Do ruky se nám tedy dostává nové upravené vydání z roku 2004. ... více


Krizová intervence pro praxiKrizová intervence pro praxi2004, N. Špatenková

Základy krizové intervence, která v sobě integruje různé formy pomoci, jejichž cílem je obnova psychické rovnováhy jedince postiženého kritickou životní situací, událostí. Krizová intervence je praktická okamžitá pomoc ... více


Vademecum asistenta pedagogaVademecum asistenta pedagoga2016, J. Kendíková

Asistent se stává stále častěji součástí výuky na základních i středních školách. Praxe však přináší stále více otázek, na které chybějí odpovědi. Jaká je přesně role asistenta? Jaký je rozdíl mezi asistentem pedagoga a ... více


Lidský vztah jako součást profeseLidský vztah jako součást profese2011, K. Kopřiva

Jak lépe rozvíjet vztah ke klientům, jak se vyhnout hrozícím nebezpečím a kde nacházet psychickou energii pro službu druhým, radí zkušený psychoterapeut. V povoláních, kde jde o přímou pomoc člověka druhému člověku, hraj... více


Psychopatologie pro pomáhající profesePsychopatologie pro pomáhající profese2004, M. Vágnerová

Všem, kdo pracují s lidmi a chtějí lépe rozumět jejich psychickým problémům, je určen zevrubný, ale přehledný učební text představující neobvykle široký okruh otázek. Úvod seznamuje se základními pojmy psychopatologie, s... více


Syndrom vyhoření u sociálních pracovníkůSyndrom vyhoření u sociálních pracovníků2012, I. Maroon

Zdlouhavý proces vyhoření probíhá ve fázích a projevuje se tělesnými i emocionálními příznaky a vzorci chování, které jsou u každého jedince rozdílné. Obecně je pro vyhoření příznačná ztráta efektivity práce a motivace, ... více


Poznejte demenci správně a včas - příručka pro klinickou praxiPoznejte demenci správně a včas - příručka pro klinickou praxi2010, A. Bartoš

Kniha je určena především odborníkům pomáhajících profesí, kteří pracují s lidmi v seniorském věku a setkávají se s pacienty trpící syndromem demence. Cílem první části knihy je podat srozumitelnou formou souhrn všech ... více


Práce s emocemi pro pomáhající profesePráce s emocemi pro pomáhající profese2007, K. Hájek

Pracovníci pomáhajících profesí se téměř neustále setkávají s lidmi, kteří je seznamují se svými problémy a trápeními. Ke svým klientům mohou mít různý emoční vztah, mohou je obdivovat, litovat, mohou se na ně zlobit, mo... více


Nebezpečí moci v pomáhajících profesíchNebezpečí moci v pomáhajících profesích2007, A. Guggenbühl-Craig

Zkušený praktik na poli psychoterapie a poradenství se zamýšlí nad stinnými aspekty pomáhajících profesí, především nad tématem moci. Zabývá se především motivací, která vede člověka k tomu, aby vykonával obtížnou pomáha... více


Integrativní přístup v poradenství a psychoterapiiIntegrativní přístup v poradenství a psychoterapii2008, S. Culley

Dovednosti a strategie pro zvyšování kompetence v pomáhajících profesích. Autoři popisují základní dovednosti, techniky a strategie využitelné při poradenské či terapeutické práci s klientem ve všech pomáhajících profesí... více


Psychická úskalí pomáhajících profesíPsychická úskalí pomáhajících profesí2000, W. Schmidbauer

Autor předkládá definici pojmu "syndrom pomáhajících" a popisuje, jaký vliv má tento syndrom na praktickou práci v medicíně, sociální péči, psychoterapii nebo výchově. Popis rizik ohrožujících vztah ke klientov... více


1 2 >