Šedivějicí hodnoty?

Šedivějicí hodnoty? https://www.databazeknih.cz/img/books/18_/182636/bmid_sedivejici-hodnoty-5Lv-182636.jpg 3 2 1

Podnázev: Aktivita jako dominantní způsob stárnutí. Práce se věnuje současným podobám stárnutí v české společnosti a analýze vlivu věku na participaci. Populační stárnutí a proměny společnosti související s individualizací a prosazováním neoliberální politiky vedou k tlaku na jedince, aby stárnul aktivně. Cílem práce je explorovat, jaké různé formy tato aktivita může nabývat, do jaké míry jsou v těchto oblastech senioři zapojeni a jak, či zda se jejich zapojení liší od mladších lidí. V práci je sledováno, jak senioři participují na různých sférách společnosti, a to jednak na úrovni postojů a hodnot, a jednak na úrovni skutečného jednání. Tj. jsou senioři méně či více aktivní než mladší lidé a je možné tuto odlišnost vysvětlit právě jejich stárnutím (efekt věku), nebo jde spíše o rozdílnost generační/kohortní a musíme pak očekávat, že si mladší kohorty zachovávají podobnou míru participace, jako mají v současnosti? Celá práce je rámována konceptem aktivního stárnutí, který je v současnosti dominantním diskurzem stárnutí. Vycházíme z původní definice Světové zdravotnické organizace, která aktivní stárnutí chápe jako celoživotní proces a zdůrazňuje význam participace na všech sférách společnosti. Upozorňujeme však i na značnou normativnost konceptu.... celý text

Přidat komentář

knihyKeMne
02.02.2021 2 z 5

Tak tady jsem sáhla vedle. Zmátl mě popularizovaný název, ale zřejmě jde o vysoce odbornou dizertační práci. O čem, to je uvedeno v anotaci, no samé grafy a statistiky a slova, která jsem v životě neslyšela.

Zmíním se tedy o knize z hlediska "laika": oceňuji, že je kniha českého původu, a tedy se zabývá daty českého obyvatelstva, příjemné bylo i zjištění, že ve srovnání s dalšími zeměmi Evropy jsme na tom tak nějak normálně. Už by se hodilo pomalu aktualizovat data, nejnovější statistiky jsou za rok 2008. Celkově se cítím obohacena, zas jsem nahlédla do oblasti (myslím tím ten výzkum a statistiky), o které jsem nic nevěděla. I když po pravdě, čekala jsem, že se dozvím i něco užitečného pro nás stárnoucí...