Šedivějicí hodnoty?

Šedivějicí hodnoty? https://www.databazeknih.cz/img/books/18_/182636/bmid_sedivejici-hodnoty-5Lv-182636.jpg 3 2 2

Podnázev: Aktivita jako dominantní způsob stárnutí. Práce se věnuje současným podobám stárnutí v české společnosti a analýze vlivu věku na participaci. Populační stárnutí a proměny společnosti související s individualizací a prosazováním neoliberální politiky vedou k tlaku na jedince, aby stárnul aktivně. Cílem práce je explorovat, jaké různé formy tato aktivita může nabývat, do jaké míry jsou v těchto oblastech senioři zapojeni a jak, či zda se jejich zapojení liší od mladších lidí. V práci je sledováno, jak senioři participují na různých sférách společnosti, a to jednak na úrovni postojů a hodnot, a jednak na úrovni skutečného jednání. Tj. jsou senioři méně či více aktivní než mladší lidé a je možné tuto odlišnost vysvětlit právě jejich stárnutím (efekt věku), nebo jde spíše o rozdílnost generační/kohortní a musíme pak očekávat, že si mladší kohorty zachovávají podobnou míru participace, jako mají v současnosti? Celá práce je rámována konceptem aktivního stárnutí, který je v současnosti dominantním diskurzem stárnutí. Vycházíme z původní definice Světové zdravotnické organizace, která aktivní stárnutí chápe jako celoživotní proces a zdůrazňuje význam participace na všech sférách společnosti. Upozorňujeme však i na značnou normativnost konceptu.... celý text

5
0
4
0
3
1
2
1
1
0
odpad  
0

Každý uživatel musí ohodnotit alespoň 20 knih, aby se jeho hodnocení začalo započítávat do výsledného hodnocení. Z toho důvodu se může lišit počet započítaných hodnocení ve statistice nahoře, se všemi hodnotícími níže.