Radostné dětství?

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

První kniha, která chce českému čtenáři přiblížit svět dítěte v období novověku. Chce ukázat, v čem je toto období významné v otázce chápání osobnosti dítěte, co všechno předcházelo 20. století - století kultu dítěte, kde hledat onen zlom, kdy dítě přestalo být nehotovým dospělým a stalo se osobností a kdy začalo být chápáno jako specifická, první, základní a rozhodující fáze vývoje člověka....celý text

https://www.databazeknih.cz/images_books/62_/6245/radostne-detstvi-6245.jpg 4.620
Žánr:
Literatura česká
Vydáno:, Paseka
více informací...
Nahrávám...

Komentáře (6)

Kniha Radostné dětství?

Přidat komentář
Lischka
05. ledna

Čtivá, dobře informující kniha. Posloužila mi jako jeden z nejzábavnějších zdrojů při psaní bakalářky.

Setapouch
11.09.2016

Velmi dobře napsaná a neobyčejně zajímavá kniha. Čteno v rámci povinného seznamu knih do dějin 19. století, přičemž mohu tvrdit, že se jednalo o nejspíše nejlépe podanou a nejsnáze stravitelnou četbu, jaká se v tomto seznamu vyskytovala. Pokud se zde někdo nachází za účelem zjištění, jestli je toto dílo vhodné k "rychločetbě" a zařazení do seznamu podobného - doporučuji.

JeKa
26.03.2014

Velmi čtivě pojatá kniha o dětství v 19. století. Publikace si všímá postupného upevňování fenoménu dětství a vzniku jeho svébytného světa. Autoři se věnují vytčenému tématu od početí až po pubertu, nevynechávají ani rozličné patologie dětství a dotýkají se i jeho vnějších prvků - specifické oblečení, nábytek apod. Rozhodně stojí za přečtení!

Claricia
19.01.2014

Velmi zajímavá knížka, představující spoustu aspektů, které by člověka běžně nenapadly. Bohužel se ale zaměřuje poměrně hodně jen na městské rodiny a nereflektuje situaci na venkově, kde v 19. století žila drtivá většina obyvatel. Dokonce jsou některá fakta, vydávaná za obecně platná, se situací na venkově v rozporu (pokles počtu dětí apod.). Je to škoda, protože naši předci patřili většinou mezi venkovské vrstvy a do měst přicházeli až na přelomu 19. a 20. století.

Lenka4
27.12.2013

Kniha má hodně široký záběr, postihuje snad všechno, s čím se dítě od narození až do zletilosti mohlo setkat. Přináší však i hodně informací např. o zakládání a fungování porodnic, různých ústavů (opatrovny, nalezince, chorobince), rozvoji školství. Právě u možnosti vzdělání je vidět, jak se ve společnosti jen velmi těžce měnily názory na budoucí rozdílné životní úlohy u dívek a u chlapců. Ale to už souvisí s celkovým pohledem na ženu v průběhu staletí, na kterém se neblaze podepsalo i církevní učení.
Pro mne byla nejzajímavější kapitola o porodních babkách. Ze zmínek v rodině vím, že této činnosti se věnovala i jedna moje prababička, ovšem teprve nyní jsem získala větší představu o tom, co její profese obnášela.

Vojslava
20.01.2013

V rámci "rychločetby" k disertaci jsem se seznámila i s touto autorčinou knihou, a opravdu nelituji! Dozvěděla jsem se z ní nejen několik faktů relevantních pro mou práci, ale výborně jsem si i početla a seznámila se s několika fakty, které mne opravdu zaujaly - řekněte, není zajímavé třeba to, že jako známku jisté "dospělosti" dostávaly za úkol dívky z vyšších kruhů si psát deníček a mladí páni k němu navíc ještě museli zaznamenávat své úspěchy na lovu...?