Psychopatologie a psychiatrie

Psychopatologie a psychiatrie
https://www.databazeknih.cz/img/books/11_/110626/psychopatologie-a-psychiatrie-110626.jpg 4 14 14

Má-li budoucí psycholog porozumět sobě samému a druhým lidem, musí se orientovat v oblasti patologických forem lidské psychiky. Učebnice obecné a speciální psychopatologie (psychiatrie) je určena přímo pro studenty psychologie, případně speciální pedagogiky a dalších humanitně orientovaných oborů. V úvodní části se kniha zabývá mimo jiné vymezením vztahu psychiatrie a psychologie, pojetím normality a důležitými aktuálními etickými a právními otázkami. Druhá část je přehledem obecné psychopatologie (poruchy vnímání, myšlení, emocí atd.). Ve třetí části jsou rozebrány jednotlivé psychiatrické diagnózy (struktura odpovídá současně používané klasifikaci MKN-10). Nechybí zde konkrétní témata, s nimiž se v souvislosti s určitým typem diagnóz psychologové setkávají, a rozbor nejčastějších otázek, které psychiatři psychologům kladou.... celý text

Přidat komentář

Maanna
29.05.2022 4 z 5

Kniha poskytuje komplexní přehled o problematice, zabývá se členěním poruch, problémy s jejich rozlišením, možnostmi terapie - zkrátka téměř ideální příručka. Jen je trochu čtenářsky nepřátelská. Zasloužila by si lepší jazykovou úpravu i korektury, protože množství tiskových chyb je poměrně velké. Také by nebyl od věci nějaký závěr, zvlášť proto, že poslední kapitolky se úplně nepovedly - rozbory příčin nebo řešení mezinárodního terorismu byly evidentně nad síly autorů a udělali by lépe, kdyby se soustředili jen na přístup k PTSP. Ale celkově je to rozhodně kniha, kterou si v odborné knihovničce ponechám.

hu_87
07.09.2018 4 z 5

Za mě rozhodně palec nahoru.


Zlajda95
16.01.2017 4 z 5

Skvělý přehled. Co mi ale vadí, jsou někdy příliš roztahané věty, které by se daly napsat jednodušeji a SROZUMITELNĚJI.

Štítky knihy

psychiatrie

Autoři knihy

Hana Kučerová
česká, 1977
Mojmír Svoboda
česká, 1941
Eva Češková
česká, 1946