Prvý slovenský parlament: Snem Slovenskej republiky a jeho legislatívna činnosť

nehodnoceno
Prvý slovenský parlament: Snem Slovenskej republiky a jeho legislatívna činnosť https://www.databazeknih.cz/img/books/36_/361724/bmid_prvy-slovensky-parlament-snem-slove-tlx-361724.jpg 0 0 0

Predkladaná monografia je historicko-právnym pohľadom na úlohu i postavenie zákonodarného orgánu v období, ktoré je azda najkontroverznejšou časťou slovenských dejín. Pri jej spracovaní vychádzal autor z archívneho výskumu vo fondoch slovenskej, českej i nemeckej proveniencie i širokého spektra prác historikov dotýkajúcich sa vývoja politického systému i režimu na Slovensku v rokoch 1938-1945, ktoré vznikali od šesťdesiatych rokov minulého storočia. K rozšíreniu poznania v oblasti politického systému sa publikovaním výsledkov výskumu snažil prispieť aj autor tejto monografie. Táto monografia v prvom rade analyzuje úlohu, ktorú hral snem ako zákonodarný orgán v politickom živote štátu. Zaoberá sa jeho vznikom, vrátane volebnej procedúry, formovaním právneho postavenia parlamentu v ústave i vývojom jeho reálnej pozície v politickom systéme.... celý text

Komentáře (0)