Ústav pamäti národa

nakladatelství, značky

Generácia nádeje: Malé kresťanské spoločenstvá 1969-1989
Generácia nádeje: Malé kresťanské spoločenstvá 1969-1989
Všetku moc do rúk ľudu!
Všetku moc do rúk ľudu!
Svetový kongres Slovákov v dokumentoch 1. časť: Generálne zhromaždenia
Svetový kongres Slovákov v dokumentoch 1. časť: Generálne zhromaždenia
Ján Langoš: Od samizdatov a VPN k dokumentom ŠtB a ÚPN
Ján Langoš: Od samizdatov a VPN k dokumentom ŠtB a ÚPN
"Nespôsobilý na vysokoškolské štúdium". Previerky a vylučovanie študentov slovenských vysokých škôl
"Nespôsobilý na vysokoškolské štúdium". Previerky a vylučovanie študentov slovenských vysokých škôl
August 1968: Fakty, osobnosti, udalosti
August 1968: Fakty, osobnosti, udalosti
Akcia B
Akcia B
Ostro sledovaná hranica
Ostro sledovaná hranica
Akcie, zločiny a obete: štátnej bezpečnosti a pohraničnej stráže v rokoch 1945-1989
Akcie, zločiny a obete: štátnej bezpečnosti a pohraničnej stráže v rokoch 1945-1989
Od totality k slobode: Nežná revolúcia 1989
Od totality k slobode: Nežná revolúcia 1989
Politické procesy na Slovensku v rokoch 1948-1954
Politické procesy na Slovensku v rokoch 1948-1954
Skryté pôsobenie cirkví na Slovensku v rokoch 1948-1989
Skryté pôsobenie cirkví na Slovensku v rokoch 1948-1989
Politický exil z krajín strednej a východnej Európy
Politický exil z krajín strednej a východnej Európy
Biskup Štefan Barnáš
Biskup Štefan Barnáš
1989. Rok zmeny
1989. Rok zmeny
Prvý slovenský parlament: Snem Slovenskej republiky a jeho legislatívna činnosť
Prvý slovenský parlament: Snem Slovenskej republiky a jeho legislatívna činnosť
Černobyľ 1986 : minulosť, dôsledky, východiská
Černobyľ 1986 : minulosť, dôsledky, východiská
Sviečková manifestácia I.
Sviečková manifestácia I.
Dokumenty k akcii „P“ Prešovský „sobor“
Dokumenty k akcii „P“ Prešovský „sobor“
Gustáv Husák a jeho doba
Gustáv Husák a jeho doba
Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku a v Európe
Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku a v Európe
Smrť sa volala Schill
Smrť sa volala Schill
Msgr. ThDr. Ján Ferenčík (1888 – 1950): Život, verejné pôsobenie, kontroverzie
Msgr. ThDr. Ján Ferenčík (1888 – 1950): Život, verejné pôsobenie, kontroverzie
Trnava v rokoch 1939 - 1989
Trnava v rokoch 1939 - 1989
V službách vlasti. Spomienky na verejnú činnosť v rokoch 1939 - 1946
V službách vlasti. Spomienky na verejnú činnosť v rokoch 1939 - 1946
V stopách železného Felixa: Štátna bezpečnosť na Slovensku v rokoch 1945-1989
V stopách železného Felixa: Štátna bezpečnosť na Slovensku v rokoch 1945-1989
Pastieri v osídlach moci: Komunistický režim a katolícki kňazi na Slovensku v rokoch 1948–1968
Pastieri v osídlach moci: Komunistický režim a katolícki kňazi na Slovensku v rokoch 1948–1968
Denník 1945-1947
Denník 1945-1947
Anglán
Anglán
Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe
Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe
Vatikánsky denník (2)
Vatikánsky denník (2)
Interpretácia dokumentov Štátnej bezpečnosti
Interpretácia dokumentov Štátnej bezpečnosti
Pamäti
Pamäti
Bez rozsudku! : Pracovné tábory, sústreďovacie tábory a tábory nútenej práce na Slovensku 1945-1953
Bez rozsudku! : Pracovné tábory, sústreďovacie tábory a tábory nútenej práce na Slovensku 1945-1953
Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938-1945
Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938-1945
1