Prolomení hradeb

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Proč Západ podléhá islámu? Kde hledat příčiny toho, že se Evropa není schopna bránit muslimské expanzi? Co stojí za vítězným tažením levicové a neomarxistické ideologie západními společnostmi?

https://www.databazeknih.cz/img/books/37_/374472/prolomeni-hradeb-nDm-374472.jpg 3.782
Žánr
Literatura naučná, Filozofie, Politologie, mezinárodní vztahy
Vydáno, Naštvané matky
více informací...
Nahrávám...

Komentáře (39)

Kniha Prolomení hradeb

Přidat komentář
Chesterton
08. srpna

Téma knihy je pro současnost zásadní a měly by se jím zabývat elity vysokoškolské i politické.
Nicméně zpracování v této knize - přesto, že s mnohým lze jen souhlasit - opravdu není moc dobré.
Bohužel.
Za mě o mnohém vypovídá už název nakladatelství NAŠTVANÉ MATKY.
Výzva k obstarání zbraně v závěru vše jen podtrhuje.
Škoda.
Toto bude slepá cesta.

Richie1
06. března

Výborně napsaná kniha, kde autor v první části popisuje, co se v naší současné společnosti děje (špatného) a v další části jaká rizika hrozí, pokud se trend nezmění a pokud dojde i u nás k postupující islamizaci. Tak trochu je to depresivní literatura - ale ono to depresivní je. To, co se děje v západní části Evropy a co hrozí, že dojde i k nám, je natolik depresivní, že bychom měli burcovat na poplach a napnout síly, aby se to nestalo. Hampl to dělá výborně a jeho knihu řadím mezi přelomová díla, která mají změnit svět (k lepšímu). Doufám, že si knihu přečte dostatečné množství čtenářů, kterým není svět lhostejný a kteří mají oči a svou mysl otevřené. 90%


SidoniaL.
16. února

Autor je beze sporu dobrý sociolog a v hlavě to má srovnané. Až na jednu "maličkost": chybí mu víra.

heliholt
27. ledna

Budu muset přečíst ještě jednou

hokaca
19. ledna

Sociologické vysvětlení problémů mi případlo zajímavé a dalo mi podnět k přemýšlení. Jinak téma knihy a děs, který se dokáže rozpoutat..... Nic pro mě, děkuji.

honys
02. ledna

"Už to, že jste dočetli až sem, je dostatečným dokladem o tom, že patříte k nejpřemýšlivější a nejkultivovanější části populace." snaží se hned z kraje autor získat přízeň čtenáře. :-) Následné pokračování "hlubokých" myšlenek, kdy autor sám sebe opíjí pocitem výjimečnosti a snaží se přesvědčit čtenáře, že odhaluje něco co doposud zůstalo všem skryto, působí amatérsky až směšně. Problémem je, že autor své mnohdy až přihlouplé spekulace vydává za pravdu a jednodušeji smýšlející člověk může snadno podlehnout přesvědčení, že pracuje s nevyvratitelnými fakty. Viz komentáře níže.

VitMrazek
26.08.2019odpad!

Když to vezmeme formálně:
1) V knize je řada překlepů
2) Zlom knihy je prapodivný. Číslo kapitoly je na jedné straně, odrážka na straně druhé, text zase jinde...někdy zarovnáno do bloku, někde doleva, jako kdyby si to někdo lámal doma ve Wordu a neznal funkci konec stránky.
3) Počet stran knihy je uměle nafouknut...to už snad není dvojité, jako spíš trojité řádkování. Průměrně má strana 600 znaků.
4) Jakékoliv zdroje chybí. Např. ke tvrzení „Islamisté již infiltrovali ozbrojené síly, takže mají přístup ke zbraním a prvotřídnímu výcviku. Ve Francii tvoří 20 % ozbrojených sil muslimové.“ neexistuje žádné vodítko, jak si to čtenář může ověřit.
A když to vezmeme obsahově:
1) Vzniklo zde komické nepochopení Poppera. Byl by z toho povedený komediální skeč, kdyby to autor nemyslel vážně. Popper svůj požadavek falzifikovatelnosti myslel tak, že pokud můžeme najít podmínky, za kterých by vědecká teorie byla neplatná (dokážeme navrhnout experiment, který by zneplatnil teorii), je to seriózní vědecká teorie. Když pomineme to, že tato myšlenka je překonána (více třeba zde: https://www.sisyfos.cz/clanek/250-problemy-popperovske-falsifikace ), tak Hampl to pochopil podivně a humpolácky aneb, parafráze, „pokud ve své fantazii naleznu podmínky, za kterých je moje teorie neplatná, je to seriózní teorie. Jestliže ovšem tyto podmínky nezneplatňují moji teorii, je to jediná platná teorie. “ Takže se tu dostáváme obloukem k tomu, že Hamplovy teorie si formálně vytvoří falzifikátory, které si potom rozumováním vyvrátí, aby to nebyly falzifikátory. To je absurdní nonsens. To by Popper koukal. Najednou tak ztrácí smysl cokoliv psát o 1/3 knihy, protože právě asi z jedné třetiny se Hampl snaží ve své fantazii najít podmínky, ve kterých by jeho teorie neplatila, aby pak vítězoslavně výsknul, že je našel, avšak nic nefalzikují, takže teorie je nejskvělejší ze všech a přešlo se na další kapitolu.
Příklad, ať tady neplácám do vody (kapitola dvacátá):
Citace: „Teze druhá. Ve velkých byrokratických aparátech vzniká samostatná vrstva vedoucích úředníků (manažerů), kteří se od nižších úředníků (manažerů) odlišují osobnostními charakteristikami a přístupem k moci i k rozhodování o významných finančních částkách.
Tato teze by byla vyvrácena, pokud by začaly vznikat velké organizace, které by byly skutečně demokratické v tom smyslu, že by všichni členové nebo aspoň většina členů měla srovnatelný vliv na rozhodování. (konec citace)
Pomněme, že teze má čtyři informace:
a) Ve velkých byrokratických aparátech vzniká samostatná vrstva vedoucích úředníků
b) Ty se odlišují osobnostními charakteristikami a...
c) ...přístupem k moci
d) ...i k rozhodování o významných finančních částkách.
Informace a,c,d jsou banality, skoro přerůstající až v pleonasmy. Byrokaratický aparát má z principu vedoucí úředníky. A z principu, vedoucí má větší přístup k moci. A moc se, mimo jiné, projevuje i kompetencí nakládat s rozpočtem. Jediná originální myšlenka je ta b), ale tou se hamplovská falzifikace vůbec nezabývá.2) Pokud bychom Hampla akceptovali jako filozofa, který může s vědeckou metodou nakládat poněkud volněji, stále je tu na stole požadavek zakomponování své filosofie do ostatních filosofických škol a systémů (a to klidně i prostřednictvím jejich odmítnutí). To se nestane ani jednou. Neboli, Hampl píše o kořenech evropské civilizace a kořenech křesťanství, ale ani jednou nezazní slovo Platon, Aristoteles, Tomáš Akvinský, samozřejmě, islámské filozofy ignoruje také zcela úplně. Tím se snižuje na úroveň různých humanitních rychlokvašených bakalářů, kterými tak pohrdá.
3) Kniha popisuje svět plný třídní nenávisti, který spěje k zániku. Kdybych nevěděl, že autor je rachitický intelektuál, jeho výzva na konci knihy na obstarání zbraně „protože ji budeme potřebovat“, by mě trochu znejistěla. Zvláštně v kombinaci s těmito větami: (kapitola 16, zabývající se, jak bojovat proti superelitám a islámu)
(začátek citace:)
„Nicméně určité vodítko nám může dát irský odpor proti anglické okupaci, protože okupace obsahovala jak prvek nahrazování obyvatelstva, tak kombinaci mocenského a hospodářského nátlaku. Po staletích neúspěšných povstání, která byla pokaždé následována vlnou tvrdých represí, irští separatisté (vlastenci) zaměřili svou pozornost na domácí příznivce anglické nadvlády. Nebudovali centralizované hnutí odboje, ale velké osvětové společnosti a vedle toho malé nezávislé partyzánské skupiny. Jejichž terčem se nestávali Angličané, ale irští zrádci. Tu někoho zabili, tu někomu zapálili dům, tu došlo „jen“ k přepadení – nicméně to stačilo k postupnému vytváření atmosféry strachu. Britské okupační síly nebyly příliš motivovány takové záležitosti vyšetřovat, protože je chápaly jako vnitroirské spory. (konec citace)
Hampl zde naprosto okatě vyzývá k tomu, aby Češi mezi sebou hledali zrádce a popravovali je! Na základně Hamplovy teorie o dominanci jakýchci byrokratů a islamistů. Nečetl náhodou Prolomení Hradeb Jaromír Balda?
4) Pokud bychom měli najít na knize něco pozitivního, tak snad jen to, že ještě jsem nikdy neviděl nic, na čem by se nedalo najít něco dobrého. Vezměte náhodně jednu větu odkudkoliv a jen těžko nepůjde označit za přinejmenším odvážnou spekulaci. Včetně medailonku autora.

hanzmb
11.07.2019

Odpad nebo 5* je převážné hodnocení této knihy. To jak se nám politický postoj plete do hodnocení knihy.
Největší její plus vidím zhruba v prvních 2/3 knihy. Tam se hovoří o islámu minimálně. Je zde ale především rozbor vývoje západní společnosti. Především úpadek technické vzdělanosti a nárůst nic nevytvářející byrokratické vrstvy. A tou byrokratickou vrstvou nemyslím správní úředníky. Ti tu byli vždy. V této části hovoří i o nutnosti bránit svou vlast, k čemuž nové generace nejsou vedeny. Zcela s ním souhlasím a nějakou variantu švýcarského modelu určitě potřebujeme. Bohužel ve zbytku knihy se asi i z komerčních důvodů soustředil především na islám a ze státem řízené vojenské výchovy sklouzává k ozbrojování. Tím dal všem těm novým byrokratům do ruky tu obligátní hůl, která se vždycky na bití psa najde. Z hlediska zpracování mi pak vadí neustálé opakování a shrnování základních tezí. Má to být literatura a ne učebnice. Naopak plusem je uvádění doplňující literatury na konci kapitol.
Každý, kdo nařkne druhého, že si vymýšlí a překrucuje dějiny musí uvést důkazy. Bez nich jen říkám, že je nemám nebo nemám dostatečné IQ je nalézt. I v tom je vidět ten úpadek vzdělanosti. A to nejen technické. Vedení diskuze má stejné principy i v humanitních oborech.

1

Doporučujeme

Vladař
Vladař