Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Kniha z pera známého literárního historika navazuje na úspěšnou dvojici Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity (2015) a Obrazy z kulturních dějin americké religiozity (2010). Na svých literárně-historických toulkách prochází Martin Putna širokým územím někdejšího rakousko-uherského mocnářství, od Čech, Moravy a Slezska přes území Rakouska a Uher až do Sedmihradska, Chorvatska, Dalmácie, Haliče, Bukoviny a Bosny. Jeho kniha je galerií obrazů a zemí, náboženských proudů a myšlenkových konceptů, autorů a děl, jejímž cílem je nové vysvětlení a osmyslení Střední Evropy, tohoto „duchovního prostoru proměnlivých hranic“. Vzdor oné „jakoby nekonečné mnohosti a pestrosti“ nakonec v této oblasti nalézá zřetelné rysy společných duchovních dějin. Jejich počátek splývá s počátkem vlády Habsburků nad středoevropským prostorem a s jejich snahou bránit jej před tureckým a posléze i protestantským nebezpečím. Skutečná Střední Evropa se však podle Martina Putny neutváří v době barokního mocenského tlaku na náboženskou jednotu a rezistence proti němu, ale v „umírněném rakouském osvícenství“, které „pokládá náboženskou toleranci nikoliv za vynucenou slabost, nýbrž za výsostnou křesťanskou ctnost“ a snaží se postupnými proměnami odpovídat na potřeby doby. „Rakouská civilizační mise“ pak není nic jiného než sice pomalé a váhavé, ale přitom soustavné přenášení modernizačního procesu ze Západu na Východ. Právě v tom spatřuje autor jádro toho, oč v duchovních dějinách Střední Evropy šlo a jde....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/36_/369900/big_obrazy-z-kulturnich-dejin-stredni-e-8Wc-369900.jpg 4.430
Nahrávám...

Komentáře (11)

Kniha Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy

amejzlík
24.12.2022

Putna je velmi inteligentní a sečtělý. Kniha není “jen” odborná autor má velké literární nadání. Kapitoly jsem četla víckrát abych porozuměla, co chce autor sdělit. Bylo třeba si některé informace dohledat.

Kabuky
09.12.2022

Výborná publikace.


TipsyChipsy
31.05.2022

Neuvěřitelně zajímavá kniha. Profesor Putna se posouvá po zemičkách Rakouska Uherska a se strhujícím nadšením ukazuje zapadlé kraje jako Dalmácii, Halič, Sedmihradsko, Bosnu a mnoho jiných. Předkládá nám nový svět, objevuje tamní kultury a náboženství, pestrou mozaiku vazeb a souvislostí v historii nárůdků, kdysi spojených do jednoho impéria. Kniha zažehne ve čtenáři obrovský zájem a nadšení z neprobádaného světa, který je ukryt zde v našem regionu, jen ho objevit.

Chesterton
31.01.2022

[audiokniha.autorské čtení]
Historicky geografický úvod kulturních obrazů je obohacující a zasype vás pestrými znalostmi a souvislostmi. Stejně tak autorské čtení zdá se být zprvu velkým plusem.
Autor akcentuje hlasem, čte ve slovenčině, ale také až přehrává třeba vulgaritky z vlastního výběru literárních či muzikálních textů. Osvěží 'špeky' vyčtenými z literatury, kupříkladu, kterak i 'ožralí žáci na sebe pokřikují latinsky'. Zazpívá verš luterské reformační hymny a jiné zpěvy, které vám díky jeho zvučnému a školenému hlasu jistě vyloudí úsměv na tváři. To vše bude v psaném textu méně výrazné.
Největší předností je předkládání historie všech středoevropských konfesní bez většího posuzování.

Avšak stejně jako uživatele witiko mě brzy po začátku Putnův "vyhraněný, výběrový a subjektivní" přístup k zařazení literárních děl i jejich autorů (zejména v první třetině) nesmírně iritoval. Stejně jako místy zbytečně přemnožená záliba ve vulgaritách a sexu. Od Babičky Boženy Němcové po hrabata Esterházyů.
Kdo trochu zná Putnovu historii v katolické církvi a další jeho manýry a eskapády, nebude nikdy překvapen jeho ponorem do hlubin zbožnosti a zároveň neustálým poměřováním s katolickou zbožností a historií. To mě nepřekvapilo. (Ostatně posledním jeho počinem je vstup do Českobratrské církve evangelické v roce 2017 - kteroužto optikou můžete číst knihu ještě z jiného úhlu pohledu) Naopak. Druhá polovina textu byla střídmější, autor se z mého pohledu trochu zklidnil a témata mě přestala iritovat.
Myslím, že se budu k textu ráda vracet.
3/4

felia
18.06.2020

Kniha se mi dobře četla

Driftersoul
24.04.2020

Výjimečná kniha, náročná a zároveň velmi obohacující. Ač nemá čitatel zrovna hlubší kulturně/literární znalosti, dozví se hodně o dějinách všech oblastí Střední Evropy - od Čech přes Rakousko po Bosnu, od Ukrajiny přes Maďarsko po Severní Itálii. Tyto dějiny autor stručně nastiňuje daleko lépe, než jakákoliv školní učebnici dějepisu. A to s nadhledem a ve vzájemných souvislostech - pozitivních i negativních. Tato společná historie středoevropských národů byla silně ovlivněna Rakousko-Uherskou Monarchií, v níž po staletí žily. A jak autor uzavírá, Střední Evropa se tím stala, (volně citováno): "civilisačním mostem, po němž - se střídavými úspěchy a nezdary - kráčela ze Západu na Východ moderní civilizace, nesoucí myšlenky tolerance a svobody, individuální zodpovědnosti a občanské společnosti".

Marcela52
25.03.2019

Kniha mě zaujala, ale přiznám se, že některé pasáže byly příliš náročné, takže jsem dost v textu přeskakovala. I tak rozhodně stojí za přečtení, zejména pro milovníky historie a ty, kteří se rádi poučí o nejrůznějších souvislostech dějinných událostí a literatury v evropském kontextu.

witiko
18.11.2018

Putnova literárně-geografická hermeneutika čtenáře provází po nejrozmanitějších literárních krajinách Střední Evropy (která je tu vymezena šířeji, než se běžně chápe) a v tomto smyslu může kniha sloužit i jako literární místopis/cestopis či dokonce průvodce. Autorova erudice a rozhled jsou fascinující, jemné siločáry nečekaných souvislosti jsou trefně, originálně a mnohdy provokativně formulované, čtenář se opravdu hodně dozví, ať už z geografie, kulturní historie nebo literatury. Na druhou stranu je tu něco, co mě irituje a neumím to úplně přesně pojmenovat. Snad že autorův pohled je vyhraněný, výběrový a subjektivní, často podrobně zabíhá do témat jemu vyloženě blízkých (ač by se jistě nabízela i mnohá jiná). První části všech kapitol jsou věnované především kulturní geografii dotyčného území (ty jsou skvělé), druhé části pak tamní literatuře. A právě tady se autor občas noří do podrobností, které s vlastní geografií už souvisejí jen velmi vzdáleně, nicméně jde zjevně o jeho osobní, srdeční motivy, které nám tak dává znovu a znovu zakusit, protože prostě chce a baví ho to. Občas se musíte hojněji, než byste možná chtěli, věnovat hluboce náboženským prožitkům různých autorů a jejich vyrovnávání se s katolictvím, okořeněným tu a tam (s chutí vymlasknutou) vulgaritou, nejčastěji falickou. Zkrátka je v Putnově psaní určitá dávka exhibicionismu, který nemusí úplně všem čtenářům sedět. Ale i ti určitě ocení, že autor je charismatický, byť i trochu protivně úmorný průvodce, který vás donutí dozvědět se i to, o čem jste ani netušili, že byste mohli a měli vědět... Nicméně mě zklamal veledůležitý Závěr, kde na otázku po smyslu a dějinném údělu Střední Evropy autor odpovídá poněkud banálně – "být mostem západní modernity v její cestě na Východ". Nevím, ale nějak tuším, že Střední Evropa má i jiná specifika a zkušenosti – třeba v tom, jak vnímá a zakouší dějiny, národnost, jazyk, svobodu, domov i vyhnanství... Evropě by bez Střední Evropy přece chybělo něco daleko významnějšího než jen středoevropské prostřednictví. Doufal jsem, že mi to autor vyjeví a pojmenuje, což se nestalo. Nicméně si matně vzpomínám, že jsem o tom něco četl v jiné skvělé knize Josefa Kroutvora "Potíže s dějinami" (kterou autor bohužel nezmiňuje, což mě docela mrzí). Ale aspoň mám motivaci se k ní vrátit.

1