Obecná psychoterapie

Obecná psychoterapie https://www.databazeknih.cz/img/books/48_/486337/bmid_obecna-psychoterapie-I8K-486337.png 4 2 2

Učební text je věnován především studentům 1. LF UK, dále studentům postgraduálního studia v psychoterapii, psychologům. Kniha je členěna do dvou hlavních částí. V první je vymezena psychoterapie jako samostatný obor užívající speciální metody. Zvláštní pozornost je věnována indikaci pacientů, otázce změny navozované psychologickými prostředky, formám a metodám psychoterapie. Velký význam autoři přikládají psychoterapeutickému průběhu a výsledku psychologického zásahu. V druhé části práce jsou prezentovány jednotlivé psychoterapeutické směry.... celý text

Přidat komentář

karaliene
10.03.2022 5 z 5

Podrobná kniha, zejména z hlediska obecných otázek psychoterapie - v jiné knize věnované psychoterapii jsem je takto dobře a přehledně zpracované nenašla.