Nikdo se neodváží říci, že je to nudné: sociologie vysokého a nízkého umění

Nikdo se neodváží říci, že je to nudné: sociologie vysokého a nízkého umění
https://www.databazeknih.cz/img/books/14_/149697/nikdo-se-neodvazi-rici-ze-je-to-nudne-sociologie-vysokeho-a-nizkeho-umeni-149697.png 4 3 3

Kniha se věnuje problematice rozlišování vysokého a nízkého umění - tématu, jehož analýza se často odehrává v rámci nekritické obhajoby populární kultury nebo ve spojení s jistou kulturní povýšeností. Právě proto bývá toto rozlišení často prohlašováno za zbytečné, nebo dokonce za škodlivé. Autor zde pracuje s vysokým a nízkým uměním jako se vzájemně nesoupeřícími sociologickými kategoriemi, které mají specifický smysl a které mohou být užitečné pro popis sociální reality. Tyto kategorie vznikají spolupůsobením mnoha rozmanitých aktérů, mezi něž patří nejen publikum, umělecké dílo, tvůrce a určité instituce, ale i takové fenomény jako národ, tradice nebo ironie. Práci je vlastní konstruktivistická optika, inspirovaná sociologií vědy, která umožňuje vidět, jakým způsobem drží skupiny vysokého a nízkého umění pohromadě, aniž je nutné považovat je za neměnné, na sociálním kontextu nezávislé.... celý text

Přidat komentář

Autorovy další knížky

Miroslav Paulíček
česká, 1982
2012  87%Nikdo se neodváží říci, že je to nudné: sociologie vysokého a nízkého umění
2017  0%Člověk v teoretické perspektivě společenských věd