Nemovitosti - koupě, prodej a další právní vztahy

nehodnoceno
Nemovitosti - koupě, prodej a další právní vztahy https://www.databazeknih.cz/img/books/39_/397839/bmid_nemovitosti-koupe-prodej-a-dalsi-pr-0qh-397839.jpg 0 0 0

Na titulní straně uvedeno vydání 2006 (na rubu tit. listu 2007). Publikace pojímá komplexně problematiku právních dispozic s nemovitostmi. Autor se v úvodních kapitolách zabývá v obecné rovině vlastnictvím a jinými věcnými právy k nemovitostem a dále pak variantami různých převodů nemovitostí, tedy prodejem, darováním nebo směnou. Nezapomíná ani na spoluvlastnické vztahy a na tzv. věcná práva k věcem cizím tj. na věcná břemena a zástavní právo. CD-ROM obsahuje aktuální a úplná znění zákonů, prováděcích předpisů a vyhlášek a vzory písemností připravených k tisku.... celý text

Přidat komentář