Matematika pro 5. ročník – 1. díl

nehodnoceno
Matematika pro 5. ročník – 1. díl https://www.databazeknih.cz/img/books/34_/340308/mid_matematika-pro-5-rocnik-1-dil-h1c-340308.jpg 0 0 0

Matematika pro 1. stupeň Prodos série

Poslední učebnice řady završuje výuku dle RVP pro 2. vzdělávací období 1. stupně na ZŠ. Učebnice splňuje základní požadavek RVP na to, aby učivo pro děti nebylo odtažitým abstraktním modelem, ale dovolilo přímou praktickou aplikaci. Teprve ta dětem umožní pochopit základní matematické vztahy ve světě kolem nás a rozvíjet je a smysluplně a účelně využívat v běžném životě. Učebnice k tomu žáky vede jednak promyšlenou sestavou praktických úkolů – jsou ve funkčním spojení s výkladem, který je spíše doplňuje a děti tak mnohé pochopí samy ještě dříve, než se to dozvědí z výkladu. Jednak je v tomto směru velmi vstřícná graficky – přehlednost a názorné ilustrace dají žákům mnohé pochopit a zároveň jim nabízejí neotřelé úkoly k řešení. Třetí díl učebnice v závěru obsahuje dokonce sestavu úloh k přijímacím zkouškám na víceleté gymnázium, na nichž si děti mohou ověřit své možnosti. Model „Metodická příručka“ umožnil vytvořit pro děti publikaci maximálně vstřícnou po všech stránkách – graficky, tematicky i slovníkově. Učebnice je perfektně naladěna na dětské vnímání, nic nepatřičného v ní děti neruší. Podrobné metodické komentáře ke každé stránce učebnice, včetně výsledků cvičení i pracovních postupů, jsou uvedeny v samostatné publikaci pro učitele. Učebnice je pojata jako pracovní – to má několik výhod. Výklad se přirozeně prolíná s tvůrčími úkoly a procvičovacími pasážemi, děti mají vše pohromadě, snadno se orientují a mohou přímo pracovat se všemi složkami. Cvičení a úkoly, které doprovázejí výklad, jsou pojaty aplikačně, děti rychle chápou, jak jim matematické a logické postupy pomohou v běžném životě. Učebnice tak pomocí dosahování očekávaných výstupů stanovených RVP přirozeně buduje a rozvíjí i klíčové kompetence. Pro děti, které takto v matematice najdou zalíbení, je navíc připravena i speciální rozšiřující publikace Zajímavá matematika pro páťáky (více pod vlastní položkou v Katalogu). Obsah: Obsah Opakování Asociativní zákon pro sčítání Asociativní zákon pro násobení Pořadí výpočtů Sítě těles Síť krychle Hranol Válec Pravidelný pětiboký jehlan Jednotky objemu Mnohostěny (hranatá tělesa) Konstrukce pravidelného šestiúhelníku Přirozená čísla větší než milion Obvod mnohoúhelníku Obvod pravidelných mnohoúhelníků... celý text

Komentáře (0)


Štítky knihy

matematika 5. ročník základní školy slovní úlohy (matematika)

Autoři knihy

Hana Mikulenková
česká, 1954
Josef Molnár
česká, 1953

Kniha Matematika pro 5. ročník – 1. díl je v

Přečtených3x
Knihotéce1x