Matematika 5 - Příručka pro učitele

nehodnoceno
Matematika 5 - Příručka pro učitele https://www.databazeknih.cz/img/books/34_/340321/mid_matematika-5-prirucka-pro-ucitele-DoD-340321.jpg 0 0 0

Metodická příručka je zpracována k původní řadě matematik pro 5. ročník. Soubornou metodickou příručkou k učebnicím Modré řady (Matematika a její aplikace) je Průvodce výukou dle RVP. Kompletní výsledky Matematiky a jejích aplikací pro 5. ročník najdete zde. Vyčerpávajícím způsobem propracovaná příručka obsahuje návrh celoročního časového a tematického plánu a dále je strukturována do ucelených dvojstránek. V levé části je vždy k dispozici přetištěná stránka z žákovské učebnice (adekvátně očíslovaná) s červeně doplněnými výsledky cvičení, podle potřeby včetně postupů řešení a dalších praktických náležitostí. Na pravé straně je uveden příslušný metodický komentář. Celá dvojstránka je vždy opatřena názvem tématu a návrhem časového zařazení. Číslování a značení učiva na dvojstranách udrží absolutní přehlednost a synchronizaci s učebnicí při jakkoli suverénní přestavbě tematického a časového plánu. Díky tomu je publikace maximálně otevřena osobité strukturaci učiva pedagogem podle jeho individuálních zkušeností a vzhledem k aktuálním potřebám žáků ve třídě. Proto se dá velmi dobře využít i při výuce dle RVP jako mnohoúčelový doplňkový materiál.... celý text

Přidat komentář