Marek

Marek
https://www.databazeknih.cz/img/books/35_/356183/mid_marek-7yf-356183.png 5 2 2

S veľku radosťou vkladáme do rúk čitateľov ďalšie významné a obsiahle dielo kolektívu slovenských biblistov. Spomedzi novozákonných kníh si ako prvé vybrali na komentovanie Evanjelium podľa Marka. Hoci je zo štyroch evanjelií najkratšie, pre exegétov predstavuje text s mnohými úskaliami. Jedným z dôvodov je fakt, že texty zachované na starovekých papyrusoch sú zo všetkých evanjelií v najhoršom stave. Okrem klasickej štruktúry, ktorá je totožná so štruktúrou doteraz vydaných starozákonných komentárov, obsahuje komentár k tomuto novozákonnému textu niekoľko noviniek. Patrí medzi ne súbor úvodných štúdií, ktorý približuje okolnosti vzniku evanjelia, zameriava sa na jeho žánrové aspekty a textové verzie. V podkapitolách, ktoré sa venujú aplikácii jednotlivých textových úsekov, nájde čitateľ odseky venované Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktorý pracuje aj s textami Markovho evanjelia, a okrem pastoračnej aplikácie s homiletickým zameraním ponúka náš komentár aj texty využiteľné na stretnutiach nad Božím slovom v skupinách. Skutočnou raritou je preklad sýrskeho textu evanjelia, ktorý nájdete v Apendixe.... celý text

Přidat komentář

petrusbrezu
24.04.2020 5 z 5

Někdy to bylo těžké čtení, ale krásné.

Štítky knihy

Nový zákon biblické komentáře

Autorovy další knížky

Peter Dubovský
slovenská, 1965
2008  100%Genezis
2010  100%Abdiáš, Jonáš, Micheáš
2013  100%Marek
2021  0%Žalmy 120 – 150