Luxus na dluh? - Zadlužení české aristokracie v letech 1550-1650

Luxus na dluh? - Zadlužení české aristokracie v letech 1550-1650 https://www.databazeknih.cz/img/books/51_/511552/bmid_luxus-na-dluh-zadluzeni-ceske-arist-Mmc-511552.jpg 4 2 2

"Čeští králové počínaje slavným Otcem vlasti Karlem IV., slavné šlechtičny a šlechtici - ti všichni měli jedno společné: na svůj luxusní životní styl si museli půjčovat " Mnohdy opomíjená stránka života slavných osobností českých dějin, panovníků i předních šlechticů a šlechtičen. Kdo z nich byl zadlužený až po uši, kdo naopak (nebo zároveň s tím) štědře půjčoval druhým? Dnes jsme zadluženi prakticky všichni. Je zadlužen stát, obce, jednotlivci. Jak tomu bylo asi v minulosti? Prameny obsahují množství informací o zadlužení šlechtických rodů, o získávání půjček, jejich splácení. Ale také o neproduktivním utrácení vypůjčených peněz za luxus. Jaroslav Čechura ve své nové knize poodhaluje dluhy českých panovníků, počínaje posledními Přemyslovci. Jádrem knihy je sledování zadlužení předních českých předbělohorských rodů: Pernštejnů, pánů z Hradce, Rožmberků, Švamberků, Lobkoviců, Černínů. S nimi kontrastuje fakt, že rod Smiřických měl jako jediný z českých aristokratů velké finanční přebytky. Rozbor velmi bohaté dokumentace dává odpověď na to, co znamenaly dluhy v renesančních Čechách, kdo byli věřitelé, jaká byla role žen při půjčování peněz v raném novověku, a řadu dalších otázek.... celý text

Přidat komentář

bigbabe
03.07.2023 2 z 5

Vybrala jsem si knihu na ČV z 16.století. Historii mám ráda a zaujalo mě to názvem a anotací.
Bohužel jsem byla zklamaná, čekala jsem populárně naučnou literaturu a vylezla z toho naučná účetní kniha.
Autor se snaží přiblížit finance, ale když děvečka brala 3 groše, ten zas xx zlatých, ten kopy něčeho a kgm a kgč a nikde není vysvětlen přepočet těchto všech měn, tak si člověk stejně neudělá přehled.