Lucerna

Lucerna https://www.databazeknih.cz/img/books/19_/191968/bmid_lucerna-sm8-191968.jpg 4 299 42

Divadelní hra z roku 1905 je vůbec nejhranější původní českou hrou všech dob. Odehrává se v historickém období před zrušením nevolnictví. Hlavní postavou je mlynář, který je povinen sloužit vrchnosti jako doprovod a svítit jim lucernou, od toho je odvozen název hry. Ve hře probíhá několik dějových linií: vztah mlynáře a kněžny, vztah mlynářovy schovanky s pohledným vodníkem, intriky zlého správce a ambice místního učitelského pomocníka.... celý text

Přidat komentář

Uma
07.02.2024 5 z 5

Drama mě mile překvapilo. Rozhodně doporučuji přečíst a třeba dát do maturitní seznamu. ^^

Clivicus
03.12.2023 5 z 5

Absurditou šlechtické nadutosti a pýchání v Lucerně prosvítá selský vtip, který ji zesměšňuje a stahuje dolů až k samotnému dnu rybníků a jezer, kde na všechny číhá vodník. V tomto je Lucerna velice vtipná komedie, ale sama o sobě by byla plytká, kdyby hlavním bodem dramatu nebyla neústupnost dvou stran, svobodné mlynářské rodiny a vrchnosti. Ta první nabývá vrchu nad vrchností (slovní hříčku jsem nezamýšlel), neboť mlynář Libor je neústupný duchem, kdežto hrabě a jeho úředníci pouze zdáním.
Vůbec neústupnost Liborova je vypěstována jeho silným vztahem k tradici (ano, za velikou pokládám chybu, bereme-li Libora jako rebela proti tradici), vždyť už na počátku vidíme, jak pilně zapisuje proroctví babiččino nebo že lípu střeží, protože mu připomíná jeho předky. Libor je nositelem dobré tradice (vlastně českého národa), ale vrchnost je nositelkou tyranie, zkroucené, nepravé tradice (tedy vlastně nepřirozených cizozemských živlů, které narušují chod věci české).
Lípa je samotná tradice a zároveň duch a neoblomnost národa českého, právě v ní se uschovají, kdo o to požádají, a právě ona ochrání toho, kdo ochrání ji. Svobodní mlynáři jsou tedy ve správném poměru s tradicí a právě proto je správnější jejich postoj vystihnout slovem -nepoddajný- a nikoli -vzpurný-. Oním slovem vyjadřujeme mravní pevnost, tímto zas mravní pustotu.
Kněžna hraje také důležitou roli, ačkoli po celou hru je kraji jaksi cizí. Přijela, aby utekla od tyranie (od strojených machinací města), a našla pravý svět na venkově v tichu. Právě hraběnka je tou postavou, která zničí lucernu. Je to znázorněním toho, že konec krutovlády musí pojít i svrchu.
Alois Jirásek celou tuto hru složil naprosto úžasně v duchu českého národního snažení a vlastenectví.

Lidé, kteří čtou jen ku požitku a pro které je kniha jen smetákem na pustý čas, budou sotva moci ocenit autory jako je Jirásek, z jehož děl se takovýmhle způsobem požitku nedá dobýt.


mirektrubak
13.08.2023 3 z 5

Pustil jsem se do Lucerny v zásadě jenom ze zvědavosti a byl už dopředu jaksi "předpřipraven" na to, že budu nucen konstatovat, že zub času na téhle klasice vykonal své dílo a pro moderního čtenáře už má sotva co k nabídnutí. Ale nebylo to tak: hra se mi četla hezky, nebyla přehnaně patetická, přehnaně "národně obrozenská" ani přehnaně naivní (no, naivní teda docela byla, ale tak nějak snesitelně - na Jiráskovy poměry). A humorné scény mě dokonce pobavily.

Z dějových prvků mě výrazně nejvíc zaujala cesta mlynáře a kněžny na zámeček. Jejich nečekaná vzájemná sympatie jako by znejistila jejich pevné usazení v rolích - osobnostních i společenských. Ale zůstalo jen u náznaků, u jakéhosi "skoro-flirtování", které se svojí přítažlivostí zdálo mlynáře vyděsit, takže se rychle vrátil zpět do bezpečí svého myšlenkového světa. Což nejspíš nemohlo být jinak - v opačném případě by se z Lucerny poklad národní literatury asi nestal. :-)

Fidibus
02.08.2023 3 z 5

Rozhlasová hra z roku 2020 v dobrém obsazení. Příběh o boji za nezávislost (proti poddanství) s vlasteneckými a pohádkovými motivy, trochu naivní. Symbolika staré lípy. Patří to k české tradici.

nevermore3
17.11.2022 3 z 5

Pro mě zcela zbytečné čtení. Ani zábavné, ani poučné nebo nedejbože vtipné. Prostě nevermore, Jirásku.

RonnieSmithx
10.10.2022 3 z 5

(SPOILER) Lucerna se pravděpodobně odehrává v historickém období, kdy se sedláci dožadovali o zrušení nevolnictví a roboty. Spor o práva poddaných je také hlavním tématem celé hry. Všechno se točí kolem dvou symbolů – lucerny a lípy. Lucerna znázorňuje útlak poddaných, připomíná mlynáři, že není svobodný, že stále má povinnost posvítit vrchnosti. Proto se pohled na lucernu všem ve hře příčí. Když například schovanka Hanička lucernu spatřila poprvé, tak ji brala jako něco krásného, ale její názor se rychle změnil, když jí babička pověděla o jejím příběhu. Na druhou stranu lípa je vnímána jako symbol českého národa.
Postavy v díle můžeme rozdělit na 3 celky. První jsou venkované jako například mlynář, který je důstojný, zdatný a rozvážný člověk. Je neodmyslitelně kladnou postavou a podle jeho charakteristiky lze určit, že bylo zamýšleno, aby si ho čtenář oblíbil. Podobně jsou na tom i ostatní vesničani. Obyvatelé zámku jsou na tom trošku jinak. Kromě kněžny, která je spravedlivá a vlídná, jsou ostatní zámecké postavy nesympatické a mají zlé postranní úmysly. Můžeme říct, že kněžna také měla postranní úmysly, když chtěla rozdělit Haničku a mlynáře, ale to byla jen její snaha utéct pryč od nudného života za svými fantazii, a také v závěru knihy pochopila, že tam pro ni není místo. Poslední skupinou jsou nadpřirozené bytosti, tudíž vodníci, hejkal a tančící víly. Nejvíce prostoru tu dostávají vodníci, zejména vodník Michal, který je zamilovaný do Haničky, ale dává to najevo takovým způsobem, že to působí až zoufale. Jeho nenaplněná láska je něco, co má společného s kněžnou.

lukas5373
06.08.2021 5 z 5

Bylo to příjemné čtení, především díky jazyku, který Jirásek používá.

Marekh
13.07.2021 4 z 5

Po téměř čtyřech letech jsem se začetl do další Jiráskovy knihy a tou je drama LUCERNA. Hra má 4 jednání. Svými pohádkovými motivy mi připomněla hru STRAKONICKÝ DUDÁK od J. K. Tyla.

Lucerna vypráví příběh mladé kněžny, kterou musí mlynář doprovodit do lesního zámečku a musí ji přitom svítit lucernou. Líbili se mi vodníci MICHAL a IVAN, paní KLÁSKOVÁ a její průpovídky na manžela. V knize nalezneme humor a pohádkovou atmosféru. Knihu hodnotím na 70 %.

V textu jsem narazil na pravopisné chyby, které se opakovaly (vydání Artur, 2005) a to u postavy MLYNÁŘ. Několikrát bylo místo slovo MLYNÁŘ napsáno MLYNÁR, což by se nemělo stávat, pokud knihu zkontroloval korektor a navíc, když je tato kniha krátká.

Citáty z knihy, které mne oslovily:

MLYNÁŘ: Kdo zapomene ran, kterými jej ponížili, zůstává bitým psem, a kdo zapomene na své právo, ať je sluhou, ať otrokem!

ZIMA: Noc má svou moc a svý právo, jak se říká, Den je k práci a noc jako neděle k odpočinku. Proto má člověk v noci spát.

rencovav
19.12.2020 4 z 5

Jirásek mě touhle divadelní hrou mile překvapil. Má zajímavé poslání, i když je škoda, že není příběh více rozvinut v těch důležitých částech.

Devil-Ivet
18.12.2020 4 z 5

Divadelní hry moc nemusím, ale Lucernou jsem se nechala zlákat. Byla úžasná! Propracovaná, tajemná, místy vtipná. Ráda bych ji viděla na prknech.

Set123
13.10.2020

Upřímně jsem vždy měl z pana Jiráska maličko strach. Nevěděl jsem jak s ním začít, když jsem však narazil na Lucernu, bylo jasno. Relativně krátké drama, pohádková atmosféra a tak dále a tak dále. Vzal jsem tedy knížečku do ruky a!... a byl jsem lehce zklamán.

Děj se mi zdál poněkud plytký, ztrácel jsem se v postavách (což se mi nestává často), většina charakterů mi vadila a neshledával jsem je zajímavými. Problémy ve skutečnosti nebyly nikterak problematické, řešily se de facto banality a hlouposti banálními a hloupými způsoby.

Ale! Ale je důležité slovíčko, že? Poté jsem měl možnost shlédnout divadelní inscenaci v Mahenově divadle v Brně. Hra byla v režii Štěpána Pácla a byla naprosto geniální. Opravdu se jednalo o naprosto geniální hru, která dokonale vystihla jak kouzelnou atmosféru dramatu, tak veškeré komediální aspekty, kterých byla hra zaplněna hlavně stran Michala a snad ještě více Ivana, dvou geniálních vodníků. Ivanova bolest z příchodu lidí byla tak nádherná, že jsem se málem rozplakal. Smíchy. Ale vlastně do značné míry i soucitem.

Celá hra se na scéně krásně poskládala, pospojovala a stal se z ní krásný obraz. Obraz kouzelný, roztomilý a veselý. A tak jsem musel uznat, že ta Lucerna sama o sobě asi nebude tak špatná hra, pouze text se mi zdá – a trvám si na tom dodnes – poněkud zmatečný.

Percabethka
12.08.2020 3 z 5

Na jednu stranu musím říct, že je Lucerna skvělým obrazem tehdejší doby i českého lidu. Takže pro historiky je hra jistě skvělá. Mě osobně ale moc nebavila. Nebyla špatná, nemusela jsem se nutit do dalších stránek, ale že bych to musela číst znovu...

martineden
11.04.2020 5 z 5

Miluju ten příběh. Tragikomický popis českého lidu, do toho pár osobností, česká krajina, vlastenectví a kapka humoru. Co víc si přát? A skvělá rozhlasová hra s Ivanem Trojanem.

Radka1911
03.04.2020 3 z 5

Jsem generace která musela na střední škole k maturitě přečíst alespoň jedno dílo od Aloise Jiráska (a nesměly to být Staré pověsti české). Vybrala jsem si toto nejútlejší dílo a neskutečně jsem trpěla (a na to, že jsem od dětství hodně a všechno četla, opravdu velmi trpěla). Na některou klasiku prostě nemám. Když jsem nedávno při mém pátrání po historii mé rodiny zjistila, že Alois Jirásek se osobně znal s jedním z mých prapředků a že osobnost mlynáře byla částečně inspirována i jím (možná, ale internet ví všechno :-)), cítila jsem nutnost přečíst si tuto divadelní hru znovu, ale tak nějak to pořád mám za max. 3 hvězdičky. Jiráska prostě číst neumím.

Hoshi
30.03.2020 5 z 5

Lucernu jsem již několikrát viděla v divadle a byla to opravdu nádherná podívaná. Teď bylo na čase, abych se konečně ponořila i do čtení. To je tak krásně pohádková hra a pokud si chcete odpočinout, směle se do toho pusťte :)

666Jitka
16.03.2020 4 z 5

Poslouchala jsem na radiu Vltava - velmi pěkné zpracování této pohádkové divadelní hry ...

Ronnie68
12.03.2020 4 z 5

Docela lehké čtení ... zajímavá hra ...

Cleo De Nile
06.06.2019 5 z 5

Kouzelná pohádková hra, která spojuje fantastické motivy s nejdůležitějšími otázkami tehdejší společnosti. Děj se odehrává přibližně v době sedláckých nepokojů, kdy se usilovalo o zrušení roboty. Zobrazuje vztahy mezi šlechtou a poddanými, ale také opěvuje krásu naší přírody, českou lidovou slovesnost a vzdává hold moudrosti a citu prostých českých lidí, což jsou v tomto případě Mlynář, Hanička a babička, a velkou roli hraje lípa, symbol českého národa.

JulianaH.
10.02.2019 5 z 5

Lyrická a milá hra.

mich115
03.01.2019 3 z 5

Jiráska mám rád, ale tady si vybral slabší chvilku.