Kritika soudnosti

Kritika soudnosti https://www.databazeknih.cz/img/books/29_/29586/bmid_kritika-soudnosti-jrG-29586.png 5 12 3

Kritika soudnosti spojuje oblast teoretického a praktického rozumu, všímá si citů, vkusu a účelnosti v přírodě. Immanuel Kant tedy přichází se soudem vkusu, který si sám bravurně obhajuje a dokazuje různými příklady. Je výrazně subjektivní, není to součást rozumu, nelze jej zobecňovat a je jedinečný. Rozlišuje tři různé vztahy představ k pocitu libosti či nelibosti. A to příjemnost, dobro a krásu. Rozšířil také význam pojmu „krása“, kdy ji nelze chápat pouze jako souhru poznávacích sil subjektu dosaženého prostřednictvím estetických soudů vkusů, ale také jako pojem. Říká, že pocit libosti nemůže být podmíněn smyslovou existencí předmětu, která by vyvolávala estetickou libost. Estetika, soud vkusu, zalíbení. Jak můžeme posuzovat co je krásné a co ne? Všemu se autor v této publikaci věnuje.... celý text

Žánr:
Literatura naučná , Filozofie

Vydáno: , Odeon
Originální název:

Kritik der Urteilskraft , 1790


více info...

Komentáře (3)


Kabuky
Kabuky
28.05.2022

Základní kniha nejen filosofie, ale i estetiky.

PMR
PMR
27.03.2021 5 z 5

Legenda legend.
I když je nápadné, že Kantův systém (jako i jiné podstatně skeptické koncepce) umožňuje daleko lépe vysvětlit omyly a bludy než pozitivní hodnoty.
Kant je ale velké jméno a pokud je někdy spojováno se symptomy rozpadu racionality, pak je to nejspíše proto, že ona racionalita nebyla ještě dostatečně zformovaná...


krizek
krizek
27.08.2012 3 z 5

Abych pravdu řekla, Kanta bych určitě nedala do skupiny mých oblíbených autorů. Velice nesrozumitelné, mnohdy nepochopitelné, můj celkový dojem není čistě špatný, má něco do sebe - například právě estetika je dle Kanta naopak pro dnešní dobu nejvíce a nejlépe pochopitelná.