Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur

Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur https://www.databazeknih.cz/img/books/98_/98999/bmid_kolaps-a-regenerace-cesty-civilizac-b9k-98999.jpg 4 45 5

Publikace představuje pohled třiatřiceti autorů - akademiků, humanitních vědců, přírodovědců a ekonomů - na aktuálně velmi živý pojem "kolaps", a to z jak z hlediska současného (dotýká se např. bankovní krize), tak historického. Nesporným přínosem je ve všech případech aktualizovaný přístup autorů ke krizovým momentům v dějinách velkých civilizací (staroegyptské, čínské, římské ap.) nebo říší (např. britského impéria ap.). Nemenší podíl tvoří kapitoly z dějin českých zemí (zejména husitství, pobělohorské společenské klima a kromě dalších i popis rozpadu Československa), ale také pojednání týkající se přírodních katastrof (dávná zemětřesení, nedávné záplavy) či stručný, zato však originální popis nezvratných změn životního prostředí na Mostecku. Publikace je bohatě ilustrována, vybavena mapami a přehlednými grafy s aktualizovanými daty.... celý text

Literatura naučná Historie
Vydáno: , Academia
Originální název:

Kolaps a regenarace: Cesty civilizací a kultur , 2011


více info...

Přidat komentář

hanak_v_exilu
20.01.2023 4 z 5

Očekával jsem od knihy hodně, a dostal jsem ještě více. Dokonce i to, co jsem vůbec nechtěl. Některé kapitoly se totiž tématu kolapsu dotýkají jen velice volně, nebo vůbec ne. Mluvím zejména o sice odborné, ale ubíjejícím způsobem podrobné studii o nejstarších středoevropských mincích, a částečně i o poslední pětině knihy nazvané Člověk a přírodní prostředí. Ve zbylých kapitolách se autoři rozmáchli do široka. Probrali Kelty, starověkou Čínu i Egypt, popsali rozpad několikero říší, od Římské, přes Španělskou, Britskou, Osmanskou, Ruskou, až po formálně neexistující Americkou. Protože je to česká sbírka, nezapomněli ani na domácí dějiny. Až mě zarazilo, kolik kolapsů naše historie zažila.

gaarq
25.03.2021 3 z 5

asi jsem přistupoval k tomuto tlustospisu s přehnanými očekáváními. poprvé jsem se o něm dozvěděl na ČRo v meteoru a tam mě zpracovaný příspěvek z historie starého egypta velmi zaujal. nicméně samotné dílo už je poznamenáno přílišnou roztěkaností témat a nedostatečným začleněním leitmotivu kolapsu a regenerace. jednotlivé příspěvky jsou často nejen zajímavé, vědecky hodnotné a i velmi dobře napsané, ale opravdu postrádám silnější provázání. jak už to tak ve sbornících bývá, některé části jsou méně zajímavé, u některých si nejsem vůbec jist, mají-li zde své místo. nakonec pozitivně hodnotím záměr a odhodlání. pokud si mohu dovolit srovnat s podobnou publikací, o původu kultury, tam se podařilo podstatně lépe svázat příspěvky pod společnou tématickou střechu.


David V
18.02.2014 5 z 5

Kniha je velmi kvalitním příspěvkem k momentálně dosti populárnímu žánru. V tomto případě se jedná o české autory, kteří se vyjadřují k jednotlivým tématům dle jejich zaměření. Text se čte rychle. Kniha je členěna přehledně. Za každou kapitolou jsou cenné odkazy, pro ty, kteří se chtějí tématu věnovat hlouběji. Knihu mohu rozhodně doporučit.

DreamR
31.12.2013 5 z 5

Naprosto výborná kniha nebo spíše obsáhlá sbírka studii na často probírané téma a to z různých pohledů. Kniha je doslova přeplněná informacemi a po jejím přečtení si člověk udělá tak nějak kompletní obrázek o fungování společností a jejich postupného zániku, resp. transformace na jinou a to ve velmi širokém časovém období. Docela dlouho trvalo než se mi dostala do rukou a o to víc jsem se do ní ponořil. Dané téma mě velmi zajímá protože nevěřím na konec světa ve smyslu, že náhle přiletí nějaká záhadná planeta Nibiru a zničí Zemi, někdo vypne vypínač a bude konec apod. Kdežto zde rozebírané téma, kdy společnosti skončí na úbytě díky své rozbujelé byrokracii a postupnému rozkladu struktury společnosti mi dává podstatně větší smysl. Ke knize se ještě určitě při nejbližší možné příležitost vrátím.

džanaka
30.01.2013 5 z 5

Příčiny kolapsů historických civilizací od pravěku po novověk, např. Keltové v Čechcách, starověký Egypt, Čína, Řím, Španělské impérium, Český stavovský stát a Bílá hora, Osmanská říše, Rakousko-Uhersko, Britské impérium, Komunistické režimy…

Kolaps je přirozenou součástí vývojového cyklu: Vznik, růst, vrchol, úpadek, kolaps. Příčiny kolapsu jsou stejné, jako ty co vedly k předchozímu růstu. Prostě dojde k vyčerpání (silné stránky se stanou slabými). V době úpadku tedy nepomůže vylepšování stávajících postupů, ale hledání nových.

Štítky knihy

civilizace kolaps civilizace

Autoři knihy

Martin Kovář
česká, 1965
Miroslav Bárta
česká, 1969
Václav Cílek
česká, 1955

Kniha Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur je v

Právě čtených6x
Přečtených56x
Čtenářské výzvě2x
Doporučených9x
Knihotéce59x
Chystám se číst138x
Chci si koupit47x
dalších seznamech4x