Koktavost: Komplexní přístup

Koktavost: Komplexní přístup https://www.databazeknih.cz/img/books/13_/134412/bmid_koktavost-komplexni-pristup-MpB-134412.png 4 1 0

Stručná příručka předního odborníka shrnuje současné poznatky o koktavosti, která představuje závažné narušení komunikační schopnosti. Uvádí přehled poruch plynulosti řeči a východiska pro jejich hodnocení, současné poznatky o příčinách a vývoji koktavosti, pravidla a metody pro její diagnostiku. Velká pozornost je věnována principům a metodám léčby s důrazem na současné trendy a přístupy. Autor představuje koncepci komplexní terapie koktavosti i různé techniky a programy. Zevrubně jsou pak probrána specifika diagnostiky a terapie u koktavosti incipientní, fixované a chronické.... celý text

Žánr:
Literatura naučná , Zdraví

Vydáno: , Portál
více info...
Přidat komentář