Knihy tajemství a moudrosti III.

Knihy tajemství a moudrosti III.
https://www.databazeknih.cz/img/books/13_/130684/bmid_knihy-tajemstvi-a-moudrosti-iii-6612e20a2ece8.jpg 5 4 4

Mimobiblické židovské spisy - pseudepigrafy jsou spisy, které vznikly v době mezi Starým a Novým zákonem. Tato kniha obsahuje tyto: 3. Kniha Makabejská, 4. Kniha Makabejská, Zjevení Abrahamovo, Závěť Abrahamova, Nanebevzetí Mojžíšovo, Modlitba Menašeho, Ódy Šalomounovy, Syrské žalmy, Josef a Asenat

Vydáno: , Vyšehrad
více info...
Přidat komentář