Knihovna jezuitské koleje v Telči

nehodnoceno
Knihovna jezuitské koleje v Telči https://www.databazeknih.cz/img/books/44_/448496/bmid_knihovna-jezuitske-koleje-v-telci-Sl7-448496.jpg 0 0 0

Katalog výstavy Knihovna jezuitské koleje v Telči, která byla připravena v rámci projektu NAKI II Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši, shromažďuje naše dosavadní poznatky o fungování a obsahu knihovny telčského řádového domu. První část knihy tvoří úvodní studie. První seznamuje čtenáře s předpisy, kterými se jezuité při správě svých knihoven řídili, druhá popisuje dějiny telčské knihovny, třetí sleduje úlohu knihovníků při její správě. Další dva texty přibližují strukturu knižního fondu. Jeden z nich dává nahlédnout do systému katalogizačních skupin a sleduje jejich obsah, druhý vysvětluje, co znamenala četba pro formaci jezuity zejména během tzv. třetí probace, a jak to mohlo ovlivňovat výběr nakupovaných knih. Šestá kapitola se snaží odpovědět na otázku, kde se v koleji knihovna nacházela a jak vypadalo její zařízení. Poslední text stručně nastiňuje osudy knihovny po zrušení řádu a ukazuje možnosti rekonstrukce jejího fondu. Katalogová hesla jsou věnována především vystaveným knihám, které se dnes nacházejí v knihovně novoříšské kanonie, jež v roce 1776 zakoupila nejen více než 600 knih telčských jezuitů, ale i kolejní knihovní nábytek. Obsah: * Úvod * Knihovny jezuitských řádových domů ve světle řádových předpisů. Kateřina Bobková-Valentová * Dějiny knihovny koleje a domu třetí probace v Telči. Hedvika Kuchařová * Telčští knihovníci. Kateřina Bobková-Valentová * Knihovní fond, jeho struktura a proměny. Hedvika Kuchařová, Kateřina Bobková-Valentová * Duchovní četba ve třetí probaci. Petr Havlíček, SJ * Prostory a vybavení telčské knihovny. Ondřej Hnilica, Dominik Matus * Osud knihovny po zrušení řádu a možnost rekonstrukce fondu. Hedvika Kuchařová Katalog Summary Ediční poznámka Seznam zkratek Seznam telčských knihovníků Seznam pramenů a literatury Seznam vyobrazení Jmenný rejstřík... celý text

Historie O literatuře Umění
Vydáno: , Historický ústav AV ČR
Originální název:

Knihovna jezuitské koleje v Telči, katalog výstavy


více info...
Přidat komentář