Historické proměny pojmu ideologie

Historické proměny pojmu ideologie https://www.databazeknih.cz/img/books/16_/168415/historicke-promeny-pojmu-ideologie-168415.gif 3 3 0

Tato kniha seznamuje čtenáře se základními pohledy na proměny pojmu ideologie od osvícenství až po současnost. Autor si všímá stěžejních postojů k fenoménu ideologie a z odlišných koncepcí vybírá ty nejrozšířenější, čímž podchycuje základní modely tohoto pojmu. Soustřeďuje se především na pojem ideologie, i když ten je v mnoha případech nerozlučně spjat i s obsahem jednotlivých ideologií, proto svůj výzkum orientuje rovněž na sociokulturní proměny dvou posledních století. Dochází tak k ukotvení jednotlivých definic ve společenském kontextu. Kniha přináší dějinný přehled od vzniku pojmu ideologie u Destutta de Tracyho, přes marxistickou i nemarxistickou tradici až po vyhlašování konce ideologického věku. Zároveň nastiňuje budoucnost ideologie a v závěru se pokouší o formulaci komplexní definice ideologie.... celý text

Přidat komentář