Evangelium podle Lukáše

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Komentářovou řadu Český ekumenický komentář k Novému zákonu (ČEK) připravují čeští teologové z různých církví. Komentáře vydává Česká biblická společnost ve spolupráci s Centrem biblických studií. Jednotlivé svazky jsou číslovány podle pořadí knih v Novém zákoně. Na více než sedmi stech stranách předkládá doc. Dr. Petr Mareček, Th.D., výklad Lukášova evangelia, které je svým rozsahem nejdelší knihou Nového zákona. Lukášovo evangelium je napsáno kultivovanou řečtinou a k jeho hlavním teologickým tématům náleží schéma zaslíbení a naplnění. Charakteristická je také snaha o věcnou a výrazovou přesnost. Podle Lukáše je tento příběh významný, ústřední okamžik lidských dějin, na kterém závisí spása světa. Proto jako jediný z evangelistů klade děj do spojitosti s osobami, obdobími, institucemi a světovou historií, a to jak s římským, tak palestinským světem. Lukášovo evangelium můžeme označit za "evangelium radosti", jelikož z něj zřejmě nejvýrazněji ze všech novozákonních knih zaznívá, že "evagelium" znamená skutečně "radostnou zvěst". V Lukášově pojetí se dobrá zpráva neomezuje jen na Ježíšovo veřejné působení, ale začíná již jeho narozením....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/37_/375243/big_evangelium-podle-lukase-jSq-375243.jpg 3.43
Nahrávám...

Komentáře (1)

Kniha Evangelium podle Lukáše

sika444
16.06.2020

Prostudovat tuto knihu není snadné. Autor nepřináší žádný originální teologický pohled, ale poctivě nás provádí textem evangelia. Současně lze i díky tomuto komentáři objevit specifické teologické důrazy Lukášova díla.