Dyslalie – patlavost

nehodnoceno
Dyslalie – patlavost https://www.databazeknih.cz/img/books/41_/415767/mid_dyslalie-patlavost-Gea-415767.png 0 0 0

Dyslalie nebo-li patlavost, případně také psellismus, souborně označuje vývojové poruchy či vady výslovnosti. Odlišuje se od fyziologické, nesprávné výslovnosti předškolních a raně školních dětí, neboť se jedná o vadný mluvní stereotyp, kdy nedochází k spontánním korekcím. Příčiny patlavosti mohou být exo- i endogenní: kromě negativních sociálních vlivů se může jednat např. o dědičnou vadu, vrozené dispozice, patologii mluvních orgánů či postižení související s vývojem výslovnosti. Kniha přináší ucelený pohled na dyslalii, teoretický i praktický. Kniha popisuje význam řeči a správné výslovnosti, fyziologický i sociální základ výslovnosti, její vývoj, prevenci vad a poruch, ale samozřejmě také vznik a diagnostikování těchto poruch. Pozornost je věnována logopedické nápravě a odstraňování dyslalie. Podrobně je popsána metodika vyvozování a korekce jednotlivých hlásek. V závěru nechybí přehled možností využití logopedických pomůcek - sond, seznam doporučené literatury a terminologický slovník. Určeno logopedům a speciálním pedagogům, ale uvedené informace mohou být přínosné i pro dětské psychology, pedagogy a rodiče dětí s nesprávnou výslovností.... celý text

Komentáře (0)

Komentáře 0 Recenze 0