rozvoj řeči

štítky

12 knih

Vývoj dětské řeči krok za krokemVývoj dětské řeči krok za krokem2010, Dana Kutálková

Rodičovská příručka popisuje vývoj dětské řeči od narození až do školního věku a shrnuje hlavní zásady včasné prevence poruch řeči. Autorka, logopedka, nastiňuje krok za krokem vývoj dětské řeči od narození až do zahá... více


Učíme naše dítě mluvitUčíme naše dítě mluvit2014, Jana Kycltová - Bezděková

Není vám lhostejné, jak vaše dítě mluví? Nejste si jistí, zda děláte dost pro vývoj řeči vašeho dítěte? Zdá se vám, že řeč vašeho potomka není v pořádku? Věnujete se dětem a potřebujete podrobné instrukce a rady? Pracuje... více


Cvičení pro rozvoj řečiCvičení pro rozvoj řeči2002, Charlotta Lynch

Prevence a náprava poruch komunikace u mladších dětí. více
Jak si hraje obr s blechouJak si hraje obr s blechou2014, Ladislava Horová

Hry a aktivity pro rozvoj vyjadřovacích dovedností předškolních dětí. Množství nápadů a aktivit pro hravé rozvíjení vyjadřovacích schopností dětí. Soubor říkanek, rytmizací, melodizací, pohybových her a improvizací děte... více


Co mi povíš, MatějiCo mi povíš, Matěji2010, Markéta Hrubínová

Mluví moje dítě správně? Jak mu mohu pomoci zlepšit výslovnost? Tyto otázky si klade většina rodičů předškolních dětí. Kniha Co mi povíš, Matěji? je užitečným pomocníkem pro rodiče, kterým záleží na tom, jak jejich dítě ... více


Učte se mluvitUčte se mluvit1992, Jarmila Cmíralová

Příručka o technice mluveného slova a jejím zdokonalování pomocí cvičení. Všeobecné otázky filologie. Třídění jazyků. Dialektologie všeobecně. Lexikologie. Odborné názvosloví. Srovnávací filologie. Fonetika. Pravopis. G... více


Průvodce vývojem dětské řečiPrůvodce vývojem dětské řeči2009, Dana Kutálková

Příručka určená především vychovatelům a rodičům seznamuje s možnostmi prevence řečových vad u dětí. více


Výchova řeči u dětí předškolního věkuVýchova řeči u dětí předškolního věku1957, Marie Filcíková-Helfortová

V předškolním věku je nutné věnovat zvýšenou péči rozvoji řeči a správné výslovnosti. Rodiče a učitelky mateřských škol si toho musí být vědomi a dětem pomáhat. Kniha obsahuje v obecné části knihy základy fysiologie a pa... více


Nápěvky dětské mluvyNápěvky dětské mluvy1959, Leoš Janáček

Tyto Janáčkovy kapitoly, zachycující první pokusy dítěte o artikulovaný zvuk a o vyjádření duševního hnutí, vznikaly jako studie nápěvků mluvy. Vydalo KN v Ostravě jako novoroční tisk k roku 1961. více


Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řečiPředškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči2011, Eliška Suchánková

Publikace poukazuje na význam předškolního vzdělávání pro rozvoj jazyka a řeči dětí předškolního věku. V kontextu předškolního vzdělávání přináší souhrn poznatků teoretických i praktických. V jednotlivých kapitolách sezn... více


Dyslalie – patlavostDyslalie – patlavost2007, Beáta Krahulcová

Dyslalie nebo-li patlavost, případně také psellismus, souborně označuje vývojové poruchy či vady výslovnosti. Odlišuje se od fyziologické, nesprávné výslovnosti předškolních a raně školních dětí, neboť se jedná o vadný m... více


Hry pro rozvoj řeči pro děti od 2 letHry pro rozvoj řeči pro děti od 2 let2019, Lucie Brault Simard

Kniha obsahuje více než 70 her, které rozvíjejí vyjadřovací schopnosti malých dětí při integraci všech vjemů. Pro rozvoj řeči u dětí od dvou do pěti let ji mohou využít logopedické preventistky a učitelky v mateřské škol... více